İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ? Ücretsiz Dene
15 Eyl

Muvafakatname Nedir?

HUKUK, YÖNETMELİK

MUVAFAKATNAME NEDİR?

Bilindiği gibi, hukuki ilişkiler genellikle ikili ya da daha çok taraflı münasebetlerden oluşurlar. Bu münasebetler, birçok defasında hukuki olduklarını fark dahi etmedikleri konularda uzlaşır, ortaya bir “hukuki işlem” çıkarırlar. Fakat sözünü ettiğimiz bu hukuki işlemler, bazı durumlarda yazıya dökülerek bir “sözleşme metni”ne ev sahipliği yaparlarken, bazı durumlarda ise böyle bir sürece hiç girilmeksizin yalnızca sözlü anlaşmalar yapılır. Burada yeri gelmişken belirtmek gerekir ki Türk hukukunda sözleşmelerin yazılı yapılması gibi bir şart yoktur. Taraflar, pekâlâ sözlü olarak da geçerli bir sözleşme kurabilirler. Fakat kanunda mutlaka yazılı olarak yapılması öngörülmüş bazı sözleşmeler vardır. Bunlardan biri de alacak hakkının devredildiği (alacak temliki akdi) sözleşmelerdir. Bu gibi sözleşmelerin geçerli olabilmesi, yazılı şekilde yapılmasına bağlıdır. Bazı sözleşmelerin geçerliliği ise resmi şekil şartına bağlı kılınmıştır. Örneğin: Bir taşınmazın (mesela bir dairenin) satışına ilişkin sözleşmelerin geçerliliği, tapu müdürlüğünde satışın yapılmış olmasına bağlıdır. Fakat bu sözleşmeler dışında kalan sözleşmeler için bir “şekil şartı” yoktur; sözleşmeler sözlü olarak da kurulabilir.
Muvafakatname ise, Türkçe’ye çevrildiğinde “ONAY” anlamına gelir. Yukarıda belirttiğimiz gibi bir hukuki ilişki, genellikle bir “sözleşme” kurulmasına önayak olur. Önemle belirtmemiz gerekir ki bir sözleşme kurulduktan sonra, o sözleşmenin şartlarında değişiklik yapılacaksa ya da taraflardan birinin onayının alınmasını gerektiren bir durum hasıl olmuşsa, işte bu gibi durumlarda bir MUVAFAKATNAME yazılıp imzalanması gerekir. Muvafakatname, genel olarak bu anlama gelir. Örneğin: Bir kat karşılığı inşaat sözleşmesi düşününüz. Bu sözleşmede, yapımı tamamlanan inşaatın 16 numaralı dairenin Şeyda’ya ait olacağı; 56 numaralı dairenin ise Ferda’ya ait olacağı hüküm altına alınmış olsun. Eğer müteahhit, kat karşılığı inşaat sözleşmesinde kararlaştırılanın tam tersi olarak, daha sonradan 56 numarayı’yı Şeyda’ya; 16 numarayı ise Ferda’ya ait kılmak istemişse, bunu kendi kendine yapamaz. Hem Şeyda’dan hem de Ferda’dan bir MUVAFAKATNAME almak zorundadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur ki söz konusu muvafakatname, aslında kat karşılığı inşaat sözleşmesinde bir değişiklik meydana getirmektedir. Bunun için, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 13. Maddesi hükmüne kulak vermek gerekir. Buna göre, bir sözleşmede değişiklik yapılması, o sözleşmenin bağlı olduğu şekil esasına göre yapılır. Yani, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ancak NOTERDE kurulduğu takdirde geçerli olabildiğine göre, bu sözleşmede değişiklik yapacak olan muvafakatnamenin de NOTERDE yapılması gerekir.
Sonuç olarak denebilir ki, hakkında muvafakatname ya da İZİN/ONAY alınacak hukuki işlemin şekli nasıl ise (noterde yapılmışsa noterde, olağan el yazısı ile yapılmışsa yine bu şekilde) muvafakatnamenin de bu şekilde yapılması gerekir.
Aşağıda, bir muvafakatname örneği sunulmuştur:

İNŞAAT HESABINI ÜCRETSİZ OLARAK DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Mutfak Tezgâhı Çe… 15/09/2019 Mutfak Tezgâhı Çeşitleri Mülga Nedir? Mülga Nedir? 15/09/2019