Kelime anlamı olarak; herhangi bir konuda izin verildiğine dair üzerinde açıklama bulunan belge anlamına gelen muvafakatname, inşaat sektöründe de sıklıkla kullanılan bir tabir. Bir sözleşme kurulduktan sonra, o sözleşmenin şartlarında değişiklik yapılacaksa ya da taraflardan birinin onayının alınmasını gerektiren bir durum hâsıl olmuşsa bir muvafakatname yazılıp imzalanması gerekir.

İçindekiler

  1. İnşaat Muvafakatnamesi İstenen Yerler
  2. Muvafakatname Nereden Alınır?
  3. Muvafakatname İçin Gerekli Evraklar

1.İnşaat Muvafakatnamesi İstenen Yerler

Evli çiftlerden birinin taşınmazını satmak istemesi durumunda eşinden muvafakatname alması gerekmektedir. Bu, taşınmazın satış işleminin gerçekleşmesi için gerekli bir adımdır.

Hisseli taşınmazda ise ruhsat alabilmek için hissedarların muvafakatı şart koşulmaktadır. Bu durumda ancak diğer hissedarlar da muvafakatname verdikten sonra verilecek inşaat izni hukuken geçerli sayılacaktır.

Bir diğer durum da eğer kat karşılığı inşaat sözleşmesinde kendini göstermektedir. Müteahhit kat karşılığı inşaat sözleşmesinde kararlaştırılanın aksi yönünde herhangi bir değişiklik yapmaya kalkarsa kat maliklerinin hepsinden muvafakat almak zorundadır. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta bulunmaktadır. Bir sözleşmede değişiklik yapılması, o sözleşmenin bağlı olduğu şekil esasına göre yapılır. Yani, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ancak noterde kurulduğu takdirde geçerli olabildiğine göre, bu sözleşmede değişiklik yapacak olan muvafakatnamenin de noterde yapılması gerekir.

Diğer inşaat muvafakatnameleri arasında; komşu parsele inşaat, inşaat tadilat, aynı parsele inşaat gibi muvafakatnameler bulunmaktadır.

muvafakatname istenen yerler

2.Nereden Alınır?

Muvafakatnameler, noterlerden rahatlıkla temin edilebilmektedir. Ayrıca, daha önce oluşturulmuş taslak da noterlerde düzenlenebilmektedir.

Sonuç olarak, hakkında izin / onay alınacak hukuki işlemin şekli nasıl ise (noterde yapılmışsa noterde, olağan el yazısı ile yapılmışsa yine bu şekilde) muvafakatnamenin de bu şekilde yapılması gerekir.

muvafakatname noter

3.Muvafakatname İçin Gerekli Evraklar

Farklı amaçlar için farklı belgeler gerekli kılınmaktadır. Ancak kimliğiniz ile notere başvurarak kullanım amacınıza yönelik gereken belgeleri öğrenebilirsiniz.


muvafakatnamenin örneği