Müteahhitler Ve İnşaat Mühendisleri İlk İnşaatlarını Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?

Müteahhitler ve Insaat mühendisleri

Müteahhitler ve inşaat mühendisleri ilk inşaatlarını yaparken mutlak bir takım hususlara dikkat etmelidir. Bunların başında ise tecrübeli birisinden destek almak gelmektedir. İnşaat sektörü çok önemlidir ve yapılacak en ufak hata dahi büyük sorunlara yol açabilir. Bu nedenle inşaat sırasında önemli noktaları atlamamalı ve inşaat tecrübeli birisiyle beraber yapılmalıdır. Aksi takdirde büyük zararlar ortaya çıkabilir. Peki, müteahhitler ve inşaat mühendisleri ilk inşaatlarını yaparken nelere dikkat etmelidir bu yazımızda sizlere bu konudan bahsedeceğiz.

İnşaat baştan sona kadar birçok farklı prosedürün izlendiği teknik bir hizmettir. Bu prosedürlerden birisi dahi atlansa büyük sıkıntılar ortaya çıkmaktadır. Doğru bir biçimde tasarlanmayan, planlanmayan ve inşa edilmeyen yapılar hem yatırım hedefine ulaşma sıkıntı yaratır hem de yıkılma ve çökme gibi tehlikelere yol açabilir. Bu nedenle müteahhitler ve inşaat mühendisleri ilk olarak prosedürleri öğrenmeli ve bunları iyice incelemelidir. Müteahhitler ve inşaat mühendislerinin dikkat etmesi gereken bir diğer husus ise yasa ve yönetmeliklerdir. Projeler mutlaka yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılmalı ve buna uygun bir biçimde hayata geçirilmelidir.
Peki, müteahhitler ve inşaat mühendisleri inşaata başlamadan evvel hangi noktaları kaçırmamalıdır? Sizlere madde madde bunları anlatacağız. Öncelikle ilk olarak gerekli belgeler alınmalıdır. Bunlar:

 

1. Yapı Ruhsatı: Yapı ruhsatı alabilmek için aşağıdaki belgeleri almak gerekmektedir.

• İmar durum belgesi

• Tapu sureti

• Çap Sureti

• Ruhsat dilekçesi

• Yola terk var ise terkli tapu sureti

• Aplikasyon krokisi

• 5 adet mimari proje (vize gerekli)

• 5 adet betonarme projesi (vize gerekli)

• 5 adet elektrik projesi (vize gerekli)

• 5 adet makina projesi (vize gerekli)

• Noter onaylı mal sahibi taahhütnamesi

• Noter onaylı T.U.S taahhütnamesi

• Noter onaylı sürveyan taahhütnamesi

• Noter onaylı harita mühendisi aplikasyon taahhütnamesi

• T.U.S (Teknik Uygulama Sorumluluk) büro tescil belgesi

• Mimari büro tescil belgesi

• Zemin etüt raporu (vize gerekli)

2. İmar Durumu

3. Röperli Kroki

4. Rölevelerin Tanzimi

5. Jeoteknik Rapor

6. Trafo Belgesi

7. Eğer parsel üzerinde eski eser varsa Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulu’na başvurulmalıdır.

8. Mimari, statik, kalorifer, elektrik, ısı yalıtım projeleri hazırlanmalı ve onaya sunulmalıdır.

9. Proje yerel yönetime sunulmalıdır.

ALTYAPIYA DİKKAT EDİLMELİ

Müteahhitler ve inşaat mühendisleri inşaatı yapacakları yerdeki altyapıya da dikkat etmelidir. Aksi takdirde yatırım boşa gidebilir. Örneğin bazı vatandaşlar doğalgazın olmadığı bir yerden konut almak istemeyebilirler. Peki, nedir bu altyapı detayları? Onları inceleyelim:
Kanal Altyapısı: Parselle ilgili atık su projesi, mutlaka Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne onaylatılmalıdır.
Yol: Kadastro yol belediye, imar yolu ise yola cepheli parselin sahibi tarafından yaptırılmalıdır.
Su: İnşaatın sahibi Su İşleri ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile su sözleşmesi yapmalıdır.
Elektrik: İnşaat sahipleri Türk Elektrik Kurumu ile sözleşme yapmalıdır.
PTT: PTT ile görüşmeli ve bağlantı işleri halledilmelidir.
Doğalgaz: Doğalgaz kurumuyla görüşmeli ve onların protokollerine göre işlem gerçekleştirilmelidir.