İnşaat Hesabı

Mimari Projeye Kolon Yerleştirilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Mimari Projeye Kolon Yerleştirilirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Mimari proje nedir? Sorusuyla başlayalım, mimari proje, yerleşim, kat, cephe görünüşü, çatı planı ve detayları içeren düzenli planlı projelerdir. Bu projelerde hayati önem taşıyan kolon ve perde yerleşimi hakkında bilgi vereceğiz.

kolon yerlestirme

Nerelere Kolon Perde Konur?

Kolonların görevlerinden biri kirişlerin yükünü alıp kolondan-kolona bağlantı kurarak temele aktarmaktır. Diğer bir görevi ise rüzgâr ve deprem gibi yatay yükleri kirişler yardımıyla birbirine ve temele bağlamaktır. Kolonları yerleştirirken şunlara dikkat edilir;

Mimariyi bozma

Proje dışında ve çevrede ki görünümde olmayan istenmeyen bir durumla karşılaşmamak ve kapı-pencere gibi yerleri kapatmamasına dikkat edilir.

Büyük Açıklı kiriş

Zorunlu bir durum yoksa büyük açıklı kiriş kullanılmamalıdır çünkü aşırı kesme ve moment oluşur. Bu nedenle projede ki kolon ağına göre hareket edilip ek kolon eklenebilir.

Saplama Kiriş

Birbirine çok yakın kolonlar varsa özel bir durum yoksa iki kolondan biri ortadan kaldırılır bu durumda diğer kirişe saplama kiriş denir. Bu kirişin başka bir kirişe saplanması önlenmelidir.

Geometrik Merkez Hesaplaması

Yapının geometrik merkezine göre kolonların tahmin edilen eksenlere göre simetrik konumlandırılmalıdır.

Deprem Yönü

Kolonların iki deprem yönlerine yaklaşık aynı sertliği vermesi için bazılarının boyut ve yönleri değiştirilebilir.

Sertlik ve Kütle Merkezi Mesafesi

Kütle merkezi yapının ağırlık(geometrik) merkezidir. Sertlik(Rijitlik) merkezi ise perde kesme ve kolon kuvvetlerinin geçtiği noktadır. Deprem anında, kütle ve sertlik merkezi çakışmadığı zaman yapıda burulma meydana gelir ve yapı sertlik merkezi etrafında döner bu istenmez bir durumdur. Kolonların yön ve boyutlarında değişiklik yapılmalıdır.

Mimari Fonksiyon Kontrolü

Tüm katlarda yapılan değişiklikler kolon/ perde boyut ve yönleri tüm katlarda mimari fonksiyonları olumsuz etkilemediği kontrol edilmelidir.

Deprem Kuvvetini Karşılama

Yapılardaki en önemli kolon yerleştirme maddesi bizce bu, kat sayısı birden fazla olan yapılarda depremin kuvvetini karşılamak için perde ya da perdeye yakın kolon gereklidir. Belirlenen ve perdeye uygun kolonlar perdeye dönüştürülür. Perdeler simetrik ve bina cephelerine yerleştirilmelidir. Kolon yerine perde daha çok tercih edilmeli L,T,Z gibi kolon kesitlerinden kaçınılır.

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
Powered by
blank