Kârgir Yapı Nedir?

Kârgir terimi, Farsça kökenli bir kelime olup; “taş ve tuğladan yapılmış olan” anlamında gelmektedir. Kâgir olarak da kullanımı mevcut ve doğrudur. Bu terim; halk arasında genellikle yığma yapılar için kullanılmaktadır.
Kârgir yapı; taşıyıcı elemanları taş, tuğla veya beton duvarlardan oluşan yapılardır. Bu taşıyıcı duvarlar; yapıya etki eden bütün yükleri karşılarlar. Bu duvarların temelden çatıya kadar aynı düzlemde inşa edilmelidirler. Kârgir binaların çatısı da bu taşıyıcı duvarlara oturtulmaktadır.
Kârgir sistem; günümüzde tarihi yapılarda ve köy evlerinde sıkça görülmektedir.
Kârgir Yapı Türleri Nelerdir?
Kârgir yapılar; tam kârgir ve yarım kârgir olmak üzere ikiye ayrılmaktadırlar. Ahşap malzemeler kullanılarak yapılan yapılara yarım kârgir, betonarme olarak yapılan yapılara tam kârgir denir.
Kârgir Yapılar Ne Kadar Dayanıklıdırlar?
Günümüzde yapılar genellikle karkas sisteme göre yapılmaktadırlar. Karkas yapılar; sağlam bir temel üzerine yükselen kolon ve kiriş elemanlara sahip oldukları için dayanıklı yapılardır. Kârgir yapılar ise, temeli taşlardan oluşan ve bütün yükü duvarlarının taşıdığı yapılardır. Ancak bu durum kârgir yapıların dayanıksız olduğu anlamına gelmemektedir.
Her sistemde olduğu gibi, kârgir yapılarda da birtakım riskler vardır. Kârgir yapılar depreme karşı dayanıksızlardır. Küçük bir sarsıntı bile; çatlak oluşumuna, duvarların veya yapının çökmesine neden olabilir. Bu nedenle deprem bölgelerinde kârgir yapılar tercih edilmemelidirler.
Kârgir yapılarda zaman içerisinde bozulmalar meydana gelebilmektedir. Bu bozulmalar; yapının aldığı yükler veya hava olayları gibi çeşitli fiziksel veya kimyasal sebeplerin sonucunda oluşmaktadırlar. Kârgir yapıları uzun ömürlü kılmak için; bakım ve tadilat yapmak önemlidir. Ayrıca yapı çevresinde kazı yapılmamalıdır.

Kârgir Ev Satın Alınır Mı?
Eğer kullanılan malzemeler ve işçilik kaliteli ise ayrıca bütün bu riskler göze alınıyor ise kârgir bir ev satın alınabilir.