İnşaat faaliyetleri, içerisinde birçok önemli ayrıntıyı barındıran faaliyetler bütünüdür. İnşaata başlamadan önce adım adım giderek atlanmadan yapılması gereken pek çok teknik ve bürokratik işlem bulunmaktadır. Arsanız varsa ve üzerine bir taşınmaz inşa etmek istiyorsanız, bu yazımız size yol gösterebilir.

İlk aşamada bütçenizi belirlemek, yapacağınız inşaatın kesintiye uğramadan devam etmesini sağlayacaktır.

Bütçenizi belirlerken şantiyede ne kadar iş makinasının kullanılacağı ve şantiyede ne kadar işçi çalıştırılacağının da göz önünde bulundurulması ve bunların bütçeye işlenmesi gerekmektedir. İşçilerin yiyeceği yemekler, kullanacakları izinler, gece bekçi olarak kalacaklar önceden ayarlanarak bir sorun çıkması engellenmelidir. Ayrıca inşaat alanının şehir merkezinden uzak olması durumunda, işçilerin ihtiyaçlarını sağlayabileceği kantin gibi yerlerin olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

İçindekiler

  1. İnşaata Başlamadan Önce Uygulanması Gereken Adımlar
  2. Şantiyede İş Güvenliği

1.İnşaata Başlamadan Önce Uygulanması Gereken Adımlar

İnşaata başlamadan önce arsanızın tesviye ve bakım işlemlerini yapmanız gerekmektedir. Bu işlem bittikten sonra çalışma sahası sınırlandırılmalı ve projede bu sınırlar belirtilmelidir. İnşaat alanındaki altyapı da bir diğer önemli adımdır. İnşaat alanındaki alt yapı hatlarının kesinlikle bilinmesi ve buna göre önlem alınması gerekmektedir. Eğer inşaat alanının altında aktif durumda olan bir altyapı tespit edilirse bunun taşınması için gerekli işlemler başlatılmalıdır. Şantiye alanındaki enerji hatlarının belirlenmesi de oldukça önemlidir. Zira bu hatlardan enerji sağlanabilir ve inşaatın yürütülmesi kolaylaştırılabilir.

Bu adımlardan sonra arsanın bağlı bulunduğu kadastro müdürlüğünden arsanın ön/arka cephe ve derinlik değerlerinin belirtildiği aplikasyon krokisi temin etmelisiniz.

Daha sonra binanın kaç katlı olacağı, kaç metrekare temel olabileceği, bina yapılacak bölgede kanalizasyon olup olmadığı gibi bilgilerin yer aldığı imar durumu belgesi için başvuru yapılmalıdır. Bu başvuru için tapunun sahibi ya da hissedarı olmanız gerekmektedir. Bu şartlar olumluysa dilekçenizle birlikte belediyeden başvuru yapabilirsiniz. Talebiniz üzerine belediye elektrik dağıtım şirketi ya da su kanalizasyon kurumuna görüş yazısı talebinde bulunacaktır.

Diğer aşama olan zemin etüdü de ilerde büyük bir sorunu engellemek için atlanmaması gereken önemli bir adımdır. Zemin etüdü genel olarak; binanın yapılacağı arsada zemin ve yeraltı suyunun bina yapımına ne derece uygun olduğunu ölçmek için yapılan çalışmalar olarak adlandırılabilir. Örneğin, zemin etüdü olası bir deprem durumunda binanın depreme dayanıklılığını da ölçmeye yarar.

Artık projenizin kendini belli etmeye başlayacağı adıma geliyoruz. Bir yapının planı, bağlantı değerleri, iç tasarımı gibi ayrıntıların yer aldığı mimari projeyi uygun bir mimara çizdirmeniz gerekmektedir. Mimari projeden sonra yapının statik analizinin yapıldığı, mimari proje ile tam uyumlu olması gereken statik projeyi de bir inşaat mühendisine ya da statik proje firmasına yaptırmanız gerekmektedir.

Binanızın sıhhi tesisat, havalandırma, ısıtma, soğutma, su giderleri ve yangın söndürme sistemlerinin hesaplanması ve belirlenmesi amacıyla makine mühendisine mekanik proje çizdirmeniz gerekmektedir.

Daha sonra ise yapının elektrik işleri için elektrik projesi yaptırmalısınız. Elektrik mühendisi ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Hazırlanan mimari, mekanik, elektrik projeler belediyeye teslim edilmeden önce, İtfaiye Müdürlüğü, İSKİ ve Kaymakamlık Sivil Savunma Müdürlüğü’ne onaylatılmak durumundadır.

İnşaat projenizi tamamlamak ve ruhsat almak için bir müteahhit firması ile anlaşma yaparak ilerleyebileceğiniz gibi, çevre ve şehircilik il müdürlüğünden kendi adınıza da geçici müteahhitlik belgesi çıkarabilirsiniz. Eğer bir müteahhitlik firması ya da müteahhit ile anlaşacaksanız sözleşme yapmalı, müteahhitin iş bitirme belgesini sormalısınız.

Ruhsat harcını da yatırdıktan sonra ruhsatınızı beklemeye başlayabilirsiniz.

Binanın yapılacağı parseller hisseye bağlıysa, tüm hisse sahiplerinin onay vermesi şarttır. Aksi takdirde inşaatın gerçekleşmesi mümkün değildir.

İnşaatta çalışacak işçilerin sigortalarının yapılması için SSK’ya başvurulması gerekmektedir. SSK’ya ayrıca iş yerinin tescili için de başvuru yapılması şarttır.

inşaata başlamadan önce yapılması gerekenler

2.Şantiyede İş Güvenliği

İş ve işçi güvenliği son derece önemli bir konudur. Bu sebeple tüm güvenlik önlemlerinin alınıldığına emin olunmalıdır. Güvenlik malzemeleri yeterli sayıda olmalı ve her işçinin kullanması zorunlu hale getirilmelidir.

İnşaat alanının güvenliği de son derece önemlidir. Özellikle şantiye şehir merkezindeyse, inşaatın çevresinden geçen insanların zarar görmemesi adına önlemler alınması gerekmektedir. Şantiyenin hem içinde hem dışında, tehlike belirten levhalar konulmalıdır. İnşaata kim girerse girsin baret takması da zorunluluklardan ve alınabilecek güvenlik önlemlerinden bir tanesidir. Ayrıca şantiye dışına inşaat şirketinin ismi ve binanın sahibinin de isimlerinin yazılması önemlidir.

Teknolojik ürünlerin sayısı belirlenerek ihtiyaçlar giderilmelidir. İnşaat alanında kullanılacak olan telefon, telsiz, bilgisayar gibi aletlerin sayıları belirlenerek temin edilmelidir. Jeneratör kullanılacaksa sayısı belirlenmelidir.

şantiyede iş güvenliği