Asmolen döşeme yapmakla kirişli döşeme yapmak arasında maliyet açısından ne fark var?

Bazı illerde betonarme kalfaları döşeme kirişli olacağı zaman işçilik fiyatını 3-4TL artırırlar. Bunun sebebi hem işçiliği daha zor olduğu için hem de flywood’lar daha çok zayi olduğu içindir.
Ama işçilikteki fiyat artışına rağmen kirişli döşeme çoğu zaman daha ucuza gelmektedir. Tabi ki bu ucuzluk sadece binanın betonarmesi için geçerlidir. Kirişli döşemede sarkan kirişlerden dolayı tavan görüntüsü asmolen döşeme kadar düzgün olmaz. Bazı müteahhitler iç bölme duvarlarını kirişlerin altına denk getirerek kötü görüntüyü kaybetmeye çalışsa da daire planını mahvetmemek için bunu denemeyin. Diğer müteahhitler de kirişli döşeme sonrası tavanı alçıpanla kapatır, bu da hem tavanın alçalmasına sebebiyet verir hem de ekstra alçıpan maliyetine. İlk cümlede demek istediğim 2.tür müteahhitler içindi. Kirişli döşeme ucuz olsa da alçıpan maliyetini işin içine katmak gerek.

Asmolen döşemede kirişli döşemeye kıyasla daha çok beton, daha çok demir maliyeti vardır. Bir de kirişli döşemede olmayan asmolen köpük/tuğla maliyeti vardır.
Metrajlar binadan binaya çok değişken olabileceği için sizi yanıltmak istemiyorum ama 2 döşemenin metraj ve fiyat farkını inşaat maliyeti hesaplama programımız aracılığıyla çok detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz.