Betonda Oluşan Sıkıntılar

Betonun mutlak hacmi %70 oranında agrega (kum-mıcır-çakıl) oluşturur, %10 oranında çimento, %20 oranında sudan oluşur.
Çimentoyla suyun karışımından oluşan çimento hamuru zamanla katılaşıp sertleşir ve agrega tanelerini bağlar, yapıştırır, böylece betonun mukavemet kazanmasına imkân verir. Dolayısıyla betonun mukavemeti:
• Çimento hamurunun mukavemetine
• Agrega tanelerinin mukavemetine
• Agrega ile çimento arasındaki aderansa bağlıdır.

Betonun mukavemeti su/çimento oranına bağlıdır. Bu sebeple şantiyede beton dökerken betona fazla kıvam kazandırmak amacıyla fazladan su katmak betonun mukavemetini yok eder. Betona verilebilecek en büyükzarar, fazladan su katılmasıdır.

Betonu döktükten sonra yüzeyde su birikir. Bu suya terleme suyu denir. Betondaki ince malzeme azaldıkça terleme artar.
İnce malzeme, taneleri taze haldeyken birbirine bağlar ve pompalamayı kolaylaştırır
İnce malzeme=çimento+puzolan+ufak agrega
Çimento ne kadar ince olursa yüzey alanı o kadar artar, dolayısıyla gereken su da o kadar artar. Aynı şey mıcır için de geçerli, mıcır küçüldükçe yüzey alanı artar. Mıcırın yüzeyi ıslak kalacağından betona gereken su miktarı artar.

Santralden beton sipariş verdiğimizde, gelen çimentonun basınç dayanımını bilmemiz gerekir. Kullanılan çimento markasını, türünü, s/ç oranını, çimento dozajını sormamız lazım.

Betonda Donma-Çözülme Etkisi
Betonun suya doygun oldugu veya doygunluk derecesine yakın oldugu durumlarda tekrarlı donma-çözülme altında önemli bir dezavantajı ortaya çıkar. Böyle bir ortamda beton kısa bir sürede dağılabilir. Dolayısıyla donma çözülme etkisi, gerekli önlem alınmadıgı taktirde, betonun yol kaplamaları, barajlar, temeller gibi yerlerde kullanılmasını güçlestirir.
Bilindiği gibi, su dondugunda hacimce genleşir. Betonda gözeneklerde ve kılcal boşluklarda bulunan su da dondugunda genleserek bu boslukların ve gözeneklerin duvarlarına gerilmeler uygular ve mikroçatlaklar oluşmasına neden olur. Hava sürükleyici katkılar kullanıldığında betonda meydana gelen, birbirinden bağımsız hava kabarcıkları bu içsel gerilmelere karşı bir tür yastık vazifesi görür. Su hava kabarcıklarına doğru hareket ederek bunların bir kısmını doldurur ve genleşme sırasında tamamı dolu olmadığından içsel gerilmeler meydana gelmez.

Hava sürükleyici katkılar, karışım islemi sırasında betonda yaklaşık 0.2 mm boyutlarında birbirinden bagımsız hava kabarcıkları olustururlar. Bu hava kabarcıkları priz tamamlandıktan sonra da beton içinde kararlı bir yapıda kalırlar. Betonun donma-çözülme direncini artırmak için hacimce %4-%8 hava içermesi önerilir.

Betonun don etkisine maruz kalmaması için hava sürükleyici katkı kullanılmalı ve s/ç oranı düşük tutulmalı. Hava sürükleyici katkı kullanıldığında betondaki boşluk fazla olacağından mukavemet düşer. Dolayısıyla bir üst sınıf beton kullanmak gerekir.

Betonda Sülfat Etkisi
Dogal sularda ya da atık sularda belli bir miktarda sülfat bulunabilir. Özellikle yeraltı sularında sülfat iyonlarının miktarı yüksek seviyede olabilir. Sülfat iyonları betona geçerek çimentonun hidratasyonuyla elde edilen kalsiyum hidroksit ve kalsiyum aluminat hidratlarla reaksiyona girerek, alçı ve etrengit olusumuna neden olur. Bunlarda genleserek çatlamalara neden olur. Bu etkiyi azaltmak için C3A(trikalsiyum aluminat) miktarı az olan ( en çok %5) çimento kullanılabilir. Bu tür çimentolar sülfata dayanıklı çimentolardır.
Ayrıca; betonda çesitli puzolanlar ve granüle yüksek fırın cürufu kullanılabilir.
Sülfat;(CaSO4,Na2SO4, MgSO4, K2SO4) den gelir.

Betonda Karbonatlasma Etkisi
Hidratasyon sonucu olusan kalsiyum hidroksit ile havadaki CO2 reaksiyona girerek kalsiyum karbonat olusturur. Bunun sonucu pH degeri 12-13’den 8-9’a düsen betonun bazik özelligi zayıflar. Böylece beton içindeki donatıların paslanması kolaylasır.
Karbonatlasmayı azaltmak için betonun geçirimsiz olması gerekir.
Geçirimsizlik düsük su/çimento oranı, iyi gradasyon, uygun vibrasyon ve kür
uygulaması ile saglayabilir.

Betonda Deniz Suyu Etkisi
Deniz suyu betondan çok donatılar için zararlıdır. Donatının paslanması sonucu donatıda hacimce artma görülür ve buda iç gerilemelere nedne olur. Donatının tasıma kapasitesi azaldıgı gibi betonda olusan çatlaklar betonun dış kosullara karsı direncini azaltır.

Betonda çatlak
Çevre koşullarından(çok kuru iklim, sıcaklık farkının yüksek olması), yüksek s/ç oranından kaynaklanabilir.
Kışın karlı ve buzlu zeminde beton dökülmemeli, kalıplar sağlam yapılmalı.
Yüksek kıvam su ile değil akışkanlaştırıcı ile yapılmalı.

Beton donatılarının arasından agrega geçmemesi
Beton sipariş ederken Dmax’lı beton istenmeli
Sık donatılı yerlerde, dahaince malzemeli(kendiliğinden yerleşen beton-brüt beton) tercih edilmeli
Dmax: paspayından büyük olmamalı. iki donatı çubuğu arasının 3/4 ünden fazla olmamalı (TS 500)

Betonda Yangın
Beton içerisinde bulanan hidrate çimento tanecikleri ısı etkisiyle dehidrate olur ve beton dayanımı düser. Agregalarda ısı etkisiyle deforme olurlar, ancak çimento tanecikleri kadar hassas degillerdir. Portland çimentosunun dayanabildigi sıcaklık 200-300oC arasıdır. Geçirimi çok düsük olan betonlarda ısı etkisiyle genlesen ve buharlasmak isteyen su molekülleri yeterli alan bulamadıkları için yüksek sıcaklıkta ani genlesme sonucu betonun içten patlamasına neden olurlar. Özellikle tünel yangınlarından bu durum gözlemlenmektedir. Bu nedenle düsük geçirimli betonlarda polietilen elyaf gibi betonun geçirimini düsüren ve daha düsük ısılarda eriyip beton içind kanallar açabilen malzemeler kullanılmalıdır.

Beton yüzeyinde kabarcık oluşumu  ( blister ) 
Beton içerisindeki su henüz terlemeden ya da beton içindeki hava dışarı çıkmadan beton yüzeyinde bitirme işleminin yapılmasından dolayı oluşur.
Betonun içinde fazla hava kalmışsa olur
Yüksek s/ç oranında beton kullanılmışsa olur
Döşeme kalın ise beton terlemesi ve hava kabarcıklarının yüzeye çıkması zaman alır.

Alkali Agrega ( Alkali Silika ) Reaksiyonu

Çimentoda var olan alkaliler (Na2O – K2O), Agregadan gelen silikalarla (SiO2) ile tepkimeye girince jel oluşur. Bu jel tek başına bu şekilde kalsa herhangi bir sıkıntı oluşturmaz ama su görürse şişer, hacim artar, betonu çatlatır.
Tepkime olması için agregadaki silisin aktif olması gerekir. Silisin aktif olup olmadığını anlamak da çok zor. Agregadaki silikanın aktif olduğunu anlamak zor olduğundan, çimentodaki alkaliyi ayarlıyoruz.

Beton yüzeyinde çiçeklenme:
Çiçeklenme, çimentonun hidratasyonu sonucunda oluşan Ca(OH)2 nin ve beton içerisinde bulunan bazı tuzların zamanla sertleşmiş beton yüzeyine çıkarak oluşturduğu beyaz lekelerdir. Betonun estetiğini bozmakla beraber, beton dayanımına çok etki etmez.

Nedenleri:
1) Suda çözünün sülfat, nitrat, klor, krom, molibden tuzlarını içeren yeraltı suyunun yukarı hareket ederek temele yada betona geçmesi
2) yıkanmamış malzeme kullanılması
3) standartlarda olmayan su kullanılması
4) betonun fazla geçirgen olması

Çözümler:
1)Beton üretiminde s/çoranı düşük tutulmalı, betonun yerleştirilmesi ve sıkıştırılması iyi yapılarak betonun geçirimliliği azaltılmalı
2)Kullanılan karışım ve kür suyunda ve agregalarda çeşitli tuzların bulunmamasına dikkat edilmeli.
3)Karışım ve kür suyu olarak deniz suyu kullanılmamalı
4)Düşük alkali içeren çimento kullanılabilir

Onarım:
1)Basınçlı su ve &5 oranında tuzruhu katılmış su yada %20 oranında sirkeli su ile betonun yıkanması ve beton yüzeyinin sert bir fırça ile fırçalanması