Barbakan Nedir?

 

Barbakan, istinat duvarları gibi toprak tutan yapıların arkasında biriken suların, yapıya zarar vermesini engellemek amacıyla yapıda bırakılan ve bu suyun tahliyesini sağlayan deliklerdir.
Yapının arkasında biriken su, betonarmede bozulmalara neden olabilirken; yapıya ilave yük getirerek yıkılmasına sebep olabilir. Barbakanlar yapının türüne göre borularla veya delikler bırakılarak da yapılabilir. Barbakan boruları yapı yapıldıktan sonra değil, imalat sırasında konulmalıdır.

Suyun barbakanlara yönlendirilmesi ve deliklerin kapanmasının engellenmesi için toprakla temas edilen bölümde barbakanların arkasına iri daneli agregalar yerleştirilir. Barbakanların yine toprakla veya agregayla temas eden kısımlarından malzemenin veya toprağın akmasını önlemek için boruların ucu yeterli incelikte filelerle kapatılmalıdır. Amaç suyun yapının arkasında birikerek betonarmede bozulmalara neden olmasını engellemektedir. Barbakan uygulaması sadece istinat duvarlarında değil, benzer durumda olan her türlü eleman için de uygulanabilir.

 

Barbakan Nasıl Yapılır?
Barbakanlar yapının boyutlarına ve arkasındaki zeminin özelliklerine göre yatay ve düşey olarak belli aralıklarla şaşırtmalı olarak konulurlar. Suyun barbakanlara yönlendirilmesi ve barbakanların kapanmasını önlemek için barbakanların arkasına iri taneli agregalar konulur. Ayrıca barbakanlardan toprak ve agreganın akmaması için de barbakanların ucuna file çekilir.
Barbakanlardan akan suyun yapıyı ıslatmaması için, barbakan borularının duvardan bir miktar ileri çıkarılması gerekmektedir. Eğer barbakan borularının yerine delik bırakılmak isteniyorsa çörten uygulaması yapılmalıdır.

Barbakan Borularının Çapı ve Yerleşimi Nasıl Olmalıdır?

Barbakan borusunun çapının belirlenmesi önemlidir. Yapılarda çeşitli çaplarda barbakan boruları kullanılabilmektedir. Bu çaplar yapının ve zeminin özelliğine göre değişmektedir. Barbakan borusunun çapı küçük olduğunda, borunun tıkanma riski artarken; borunun çapı büyük olduğunda da hayvanlara barınak haline gelebilir. Bu gibi durumları önlemek için boru ağzına tel örgü, file gibi uygulamalar yapılabilmektedirler.
Barbakan boruları zeminden yaklaşık 10 cm yukarıda yerleştirilmeye başlanır. Yatay ve düşeyde şaşırtmalı olarak yerleştirilirler.