Yapılaşmanın birçok farklı grubu olduğunu söyleyebiliriz. Kentsel yapılaşma sürecinde nizam kavramını ele almaya çalışacağız.

Kentsel yapılaşma bir kenti düzgün bir biçimde gösteren yegâne şeylerden biridir. Bu nedenle yapılaşmanın önemi oldukça büyüktür. Yanlış ve çarpık yapılaşma sonucunda ortaya çok farklı durumlar çıkabilir. Örneğin: olası bir doğal afette çarpık yapılaşma yüzünden can kaybı daha fazla olur. Bu nedenle hem can güvenliği hem de düzgün bir yapılaşma için kentsel yapılaşma yapılmalıdır. Yapılaşma alanında da imar yönetimi içerisinde yapılaşma şartları olarak belirli şartlar bulunmaktadır. Bu durum tamamen plansız olarak yapılan yapılaşmaları önlemek ve imar iznine sahip olmayan yerlere yapılan binaları tespit etmekle alakalıdır. İmar yönetmeliğine uygun olarak yapılan yapılarda herhangi bir sorun çıkmamakla birlikte oldukça güvenli bir yaşam söz konusu olacaktır.

Ayrık Nizam

İmar durum belgesi içerisinde A harfi ile gösterilen ayrık nizam, yapılaşma konusunda en çok kullanılan türlerden birisidir. Arazinizin izni ayrık nizam olarak gözüküyorsa, yapacağınız inşaatta yola bakan cephe 5 metre kadar, araziniz ile komşu olan parseller ile de 3 metre kadar bir mesafe bırakmanız gerekmektedir. Ayrık nizam için bırakılması gerekilen rakamlar ortalama rakamlardır. Bu mesafe aralığı rakamları belediyelerin oluşturduğu kendi planlara göre değişiklik gösterebilir. Ancak ayrık nizam yapılaşmada hiçbir yapı yan parsel ile bitişik olamaz. Bitişik yapılar deprem riskini artırmakta ve felaketlere neden olabileceği için bu duruma izin yoktur.

Bitişik Nizam

Parsel üzerinde yer alan bir veya birden fazla olan yapılara bitişik nizam denir. Bitişik nizam yapılaşmalarına göre yapılarda en az bir cephe birbiri ile dayanmış halde olmalıdır. Bu yapılaşma türü içerisinde arka bahçenin çıkışları ortak olarak sağlanır. Bitişik nizamda yapıların mesafe konumları oldukça önemlidir. Bu mesafeler olabilecek her türlü riski azalttığı için dikkat edilmelidir. Yapıların ön bahçeleri ve yol kenarı ile bitiş olan bahçelerin mesafeleri 5 metre kadar bırakılmalıdır. Yandaki yapının bahçe mesafesi de en az 3 metre olacak şekilde ayarlanmalıdır. Arka bahçelerin mesafesi ise kat sayı miktarına göre değişiklik gösterebilir ancak; en az 2 metre olacak kadar ayarlanması gerekmektedir. Bu mesafeler de belediyelerin plan notlarına göre değişiklik gösterebilir.

Blok Nizam

İmar yönetmeliği içerisinde açıklandığı gibi planlı olarak yapılan alanlardır. Bu tip yapılaşma içerisinde cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği belirli bir seviyede olan tek yapının bir parsel ile birlikte ayrılmasıyla birden fazla parselin üzerine yapılan bahçeli yapı şekline denir. Blok nizamda bahçeli yapı konumu oldukça önemlidir. Bitişik nizamın aksine arka bahçenin ortak kullanılması ya da bahçenin ortak kullanılması gibi bir konu söz konusu dahi olamaz. Blok nizam yapılaşma itibariyle imar yönetmeliğinde blok nizam yapılaşma türü bahçeli yapı olarak tanımlanmış ve bu yapılaşma türünde bahçenin tek bir yapıya ait olarak kullanılması da uygun görülmüştür.