İnşaat Hesabı

Ankraj Nedir?

 

Ankraj Nedir?

Ankraj, zemin içine belli bir açıyla açılmış olan deliğe, yüksek dayanımlı ve korozyona karşı korumalı olan özel çelikten yapılmış öngermeli bir halat veya halatlar deneti yerleştirilerek beton enjeksiyonu yapılarak oluşturulan yapısal uygulamadır. Bu ankrajlar, üzerine uygulanan gerilme kuvvetini zemine iletirler.
Ankrajların Kullanım Alanları Nelerdir?
Ankrajların çok çeşitli kullanım alanları bulunur. Bunlar;
• Gevşek zeminlerde göçmeyi engellemek amacıyla kullanılabilirler.
• Yeraltı otoparklarında kullanılmaları zorunludur.
• Barajların yükseltilmesi ve iskeleye dalgaların zarar vermemesi amacıyla kullanılırlar.
• Kazılarda çalışan insanların güvenliğini sağlamak için kullanılır.
• Yeraltı ulaşım güzergâhlarında kullanılır.
• Deprem ve sismik olaylarda, can kayıplarını önlemek için kullanılır.
Ankraj Türleri Nelerdir?
Ankrajlar; kullanım amaçlarına pasif ve öngermeli olarak ikiye ayrılırlar.
Pasif ankrajlar, kendi başına yük taşımazlar. Yük taşımaları için zeminin ankraja hareket etmesi gerekmektedir.
Öngermeli ankrajlar, büyük hareketleri daha makul seviyelere indirgerler. Genellikle yapıya veya zemin yüzey levhasına çekilerek imal edilirler. Geçici ve kalıcı ankrajlar olarak ikiye ayrılırlar. Geçici ankraj, inşaat sırasında uygulanır ve kısa süreli olarak katkı sağlar. Kalıcı ankraj ise, sürekli olarak yapı ve kazı alanlarına destek sağlarlar.
Ankrajın Elemanları Nelerdir?
Ankraj Deliği: Ankraj elemanının yerleştirileceği deliktir.
Çelik Halat: Yüksek karbon ve vanadyum alaşımları ile üretilen elemandır.
Kafa: Plakanın üstüne gelen ve sıkışmayı sağlayan elemandır.
Plaka: Zemin ile kafa arasındaki taşıyıcı elemandır.
Grip (Kama): Kafa içerisine yerleştirilerek, gerdirme esnasında halatları sabitler.
Merkezleyici: Ankraj demetinin merkeze yerleştirilmesini sağlar.
Ayırıcı: Ankraj malzemelerini bir arada tutar ve nizami şekilde ayırır.
Koruge Boru: Ankrajı korozyondan korumak için ankraj deliklerine yerleştirilir.
Enjeksiyon: Ankraj deliğine basınçla doldurulan harçtır.
Ankraj Kökü: Öngerme kuvvetini zemine aktarır.

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank