ADA VE PARSEL NEDİR?

Emlak sektörü ve inşaat sektörü içerisinde çeşitli terimler yer almaktadır. Bu terimlerin bazıları kendi içerisinde karışıklık yaratabilir. Ada ve parsel terimleri de bu konuda birbiri ile karışan terimler arasında yer almaktadır. “Ada ve parsel nedir?” konusuna gelindiğinde ise tek tek terimlerin açıklanması gerekmektedir. Bu nedenle ada nedir ve parsel nedir sorularına ayrı ayrı bakılarak, bir tanımlama işlemi yapılması gerekmektedir. Peki, ayrı bir şekilde terimlere bakıldığında ada ve parsel nedir?
Ada

Ada ve parsel nedir sorusu genel olarak bu iki terimin karıştırılmasından kaynaklı bir şekilde sorulmaktadır. Ada terimi genel kapsamda tapu ve kadastro işlemlerinde sıkça kullanılan bir terim olarak kişilerin karşısına çıkmaktadır. Ada, belirlenmiş alan ve yollar ile çevrilmiş olan farklı şekillerde imar planlarının dâhil olduğu ve parseller üzerinde yer alan sokak, demiryolu, akarsu gibi noktaların oluşumlarının tamamını anlatmak için kullanılmaktadır. Genel kapsam dışında kısa bir tanım ile ada terimi anlatılır ise, doğal ya da yapay etmenlerle dört tarafı çevrili olan bölgeye denilmektedir.
Ada teriminin tanımlanmasında yer alan parsel kelimesi de bu noktada iki terimin yakın bir anlam içerdiğini ve birbiri ile bağlantılı olarak tanımlandığını belirtmektedir. Bu nedenle inşaat alanlarında ada ve parsel nedir sorusu sıkça sorulan bir sorudur.

 

Parsel

İmar yönetmeliği ve imar kanunlarına göre ayrılmış ve sınırlandırılmış arazi parçalarına parsel denilmektedir. Bir parsel içerisine birden fazla kişinin sahiplik durumu söz konusu olabilmektedir. Ada ve parsel nedir sorusundan farklı olarak ada genel kapsamda bir ada yapısı mantığı üzerinden verilmiş bir terim iken parsel ayrılmış arazi parçası olarak belirtilmiştir. Aynı zamanda parsel için iki farklı parsel durumu vardır.
İmar parseli: İmar adaları olarak bilinen ada yapısı içerisinde kadastro parseline denilmektedir. Bu parsel yapısı içerisinde imar planları ve imar yönetmelik mevzuatına uygun olacak bir biçimde düzenlenen planların hallerine verilmiş olan bir isim olarak genel şekilde de anlatılabilmektedir.
Kadastro parseli: Mülkiyet kapsamında tescilli olan parsel yapılarına kadastro parseli denilmektedir. Kadastro yapılması halinde kadastro ada sınırları içerisinde yer alması gerekmektedir.