Yeşil Defter

İki hakediş yapılan iş doğrultusunda hazırlanan rapora dayanılarak müteahhide yapılan ödeme arasında yapılan üretimi ve çeşitlerini gösteren, söz konusu üretimin ölçüm hesaplarının yapıldığı defterdir. Zamanında sayfaların rengi yeşil olduğundan yeşil defter denilmiş.

Ataşman Defteri

İngilizcesi, attachment’ tır. fişleri sırasıyla birbirine ataçlamaktan gelmiştir. İnşaat esnasında esas projede olmayan işlerden, toprak altında kalma veya sökülüp atılma gibi ileride görünmeyecek şekilde kapanacak inşa kısımlarının şekil ve boyutlarını gösteren çizim ve sayısal bilgilere ataşman denir. İnşaat esnasında yapılan bazı yapı elemanlarından bir süre sonra gereksiz hale gelen ve bu sebeple sökülüp atılan veya beton, toprak altında kalanların inşası veya proje harici yaptırılan işler bu tür işler olup, bunların ataşman defterine kaydedilmesi gerekir.
Özetle: Daha önceden kesin proje veya detayı olmayıp, imalat sırasından karşılaşılan ve yapılacak işin yerinde belirlendiği ara işler.