Taşeron Firma Nedir?

İnşaat alanlarında farklı terimler her zaman kişilerin karşısına çıkmaktadır. Bu terimlerin kullanımı ve kullanım alanları oldukça farklıdır. Bu nedenle terimler kapsamında bir inşaat için farklı şekiller de ve işlevlerde yer alan kelimeler yer bulmaktadır. Taşeron kelimesi de inşaat alanlarında sıkça duyulan kelimelerden biridir. Taşeron nedir, taşeron firma nedir gibi sorular bu alanda en çok sorulan ve kişilerin genel olarak bilgi almak istediği konular arasında yer almaktadır. Taşeron, diğer bir adıyla yüklenici firma olarak inşaat sektöründe yer almaktadır. Genel olarak her alanda bu terimin duyulacağı bir inşaat sahasında terim anlamı ve çalışanların taşeron firma nedir sorusunun cevabını iyi bir şekilde bilmeleri önemlidir.
Taşeron firma nedir sorusuna genel ve terim olarak bir açıklama yapılması gerekirse; bir yapı için belirlenmiş olan bir proje kapsamında, projenin tüm yükümlülüklerini yerine getirmek ve bu yükümlülükleri kontrol etmek üzere yükleyici tarafından tutulan firmalara taşeron firma denilmektedir. Bu firmalar proje aşamasından sonra yapının her noktasında etkili bir şekilde çalışması gerekmektedir. Bir taşeron firma, kullanılacak malzemeden, işçi denetimine kadar tüm sorumlulukları üzerine alır. Bu sayede inşaat sahasında herhangi bir sorun oluşmadan çalışmaların ilerlemesi sağlanmaktadır. Taşeron firmalarla birlikte çalışmakta olan kişilere de taşeron işçi adı verilmektedir.
Yükleyici ve yüklenici firma arasında fark bulunmaktadır. Bu noktada taşeron firma nedir sorusunun cevabı oldukça etkilidir. Yükleyici firma proje aşamasını yürüten, keşif çalışmalarını yapan, zemin belirlemesi ve hesaplamaları yapan firma olarak tanımlanmaktadır. Yüklenici yani taşeron firma ise inşaat alanında yapılan çalışmaların projeye uygun bir şekilde ilerlemesini sağlayan, malzeme tedarik edilmesini sağlayan, yapılan işlemleri denetleyen firmaya verilen addır. Bu nedenle bu iki kavramın karıştırılmaması gerekmektedir.
Taşeron firma, bir firma kalıbı altında olması nedeniyle hak ve yükümlülüklere sahiptir. Ancak bu hak ve yükümlülükler taşeron firma altında çalışan taşeron işçiler içinde geçerlidir. Hiçbir taşeron firma çalışma sahası içerisinde izinsiz ya da sağlıksız bir çalışma ortamı oluşturmamalı ve oluşturulması halinde yükleyici firma tarafından durumun kontrol altına alınması gerekmektedir.