İnşaat Hesabı

Strüktür Nedir?

Yapı teknolojisi mimarlık terimlerinden bir tanesi olmasının yanı sıra strüktür; felsefeden, müziğe kadar birçok alanda kullanılan bir terimdir. Ana yapı, iskelet veya format olarak tanımlanabilen bu terim; mimari ve mühendislikte yapının ana iskeleti veya genel tasarımı olarak tanımlanır.
İngilizce’deki ‘structure’ (yapı) kelimesinin Türkçeleştirilmiş bir versiyonu olan strüktür, çok geniş anlamlara gelmektedir. İnşaat ve yapı sektöründe ise genelde, taşıyıcı sistem olarak bilinmektedir. Hangi malzemeden, hangi amaçla ve nasıl yapıldığı farketmeksizin, bütünsel anlamda yapıların yük taşıma özelliğini ifade etmek için kullanılmaktadır.
Yapıların genelde ayakta durmasını sağlayacak iskelet sistemine genel anlamda strüktür denilmektedir. Örnek vermek gerekirse, bir binayı inşa ederken önce temel atılır, sonra taşıyıcı bloklar olan kolonlar ve kirişler oluşturulur ve akabinde duvarlar örülür. Burada temelin kalınlığı, kolonların genişliği, duvarların malzeme ile örüldüğünden bağımsız olarak bu binanın taşıma özelliğini anlatmak için strüktür ifade kullanılmaktadır.

Mimaride Strüktür

Strüktür ifadenin tam karşılığının bulması için genelde birden fazla malzeme ve bu malzemeleri biraraya getirecek bir bağlama özelliğinin hazır bulunması gerekmektedir. Yine bir örnek üzerinden gidecek olursak, bir tencere veya tabak için strüktür ifadesini kullanmak çok doğru olmayacaktır. Zira bunlar, tek bir malzemeden ve yekpare olarak üretilmiştir. Bu ürünleri için strüktür, o ürünün tasarımında kullanılan ana format veya proje tasarımı olabilir. Mimaride yaklaşım biraz daha farklı ve kapsamlıdır.
Strüktür ifadesi her alanda kullanımına rastlanan bir tabirken, yapı ve inşaatte genelde betonarme yapılar için kullanılmaktadır. Betonun içine yerleştirilen metal çubuklar ile oluşturulan kolon ve kirişler ile yapının yük taşıması ve ayakta durması sağlanırken örülen duvarlar ile yapı bütünlüğü oluşturulur. Yapılar inşa edilirken yapının yıkılmadan uzun süre ayakta kalabilmesi ve böylelikle içinde bulunan canlı veya cansız varlıkların zarar görmeden uzun yıllar var olabilmesi açısından doğru ve uygun strüktürel tasarımın inşaatlarda önemi çok büyüktür.
Strüktür yapının inşası için temel özelliktir. Bütün yapının tasarımı bu sistem üzerine kuruludur. Başlangıçta tüm diğer bileşenler gibi bir proje bileşeni olan form, öncelikle inşası yapılan yapı iskeletini teşkil eder. Yapının inşası için gerekli olan tüm diğer hesaplamalar bu planlama üzerine kuruludur. Statikten, mimari estetiğe kadar tüm birimlerin oluşturulmasında baz alınan alt yapı özelliğine strüktür diyoruz.

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank