Bir binayı sınırlandıran yapı elemanlarından biri olan strüktür, mimari ve mühendislikte yapının ana iskeleti, formatı ya da genel tasarımı olarak tanımlanmaktadır.

İngilizce structure (yapı) kelimesinin Türkçeleştirilmiş bir versiyonu olan strüktür, mimari dışında da felsefeden müziğe pek çok alanda kullanılan bir terimdir. İnşaat ve yapı sektöründe ise genelde, yapıların genelde ayakta durmasını sağlayacak taşıyıcı sistem olarak bilinmektedir. Hangi malzemeden, hangi amaçla ve nasıl yapıldığı fark etmeksizin, bütünsel anlamda yapıların yük taşıma özelliğini ifade etmek için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, bir binayı inşa ederken önce temel atılır, sonra taşıyıcı bloklar olan kolonlar ve kirişler oluşturulur ve akabinde duvarlar örülür. Burada temelin kalınlığı, kolonların genişliği, duvarların malzeme ile örüldüğünden bağımsız olarak bu binanın taşıma özelliğini anlatmak için strüktür ifadesi kullanılmaktadır.

Strüktür ifadenin tam karşılığının bulması için genelde birden fazla malzeme ve bu malzemeleri bir araya getirecek bir bağlama özelliğinin hazır bulunması gerekmektedir. Yine bir örnek üzerinden gidecek olursak, bir tencere veya tabak için strüktür ifadesini kullanmak çok doğru olmayacaktır. Zira bunlar, tek bir malzemeden ve yekpare olarak üretilmiştir. Bu nesnelerin biçimleri zaten strüktürdür. Mimaride yaklaşım biraz daha farklı ve kapsamlıdır.

binayı sınırlandıran yapı elemanları

Strüktür ifadesi her alanda kullanımına rastlanan bir tabirken, yapı ve inşaatta genelde betonarme yapılar için kullanılmaktadır. Betonun içine yerleştirilen metal çubuklar ile oluşturulan kolon ve kirişler ile yapının yük taşıması ve ayakta durması sağlanırken örülen duvarlar ile yapı bütünlüğü oluşturulur. Yapılar inşa edilirken yapının yıkılmadan uzun süre ayakta kalabilmesi ve böylelikle içinde bulunan canlı ya da cansız varlıkların zarar görmeden uzun yıllar var olabilmesi açısından doğru ve uygun strüktürel tasarımın inşaatlarda önemi çok büyüktür.

Strüktür, bir yapının inşası için temel özelliktir. Bütün bir yapının tasarımı, bu sistem üzerine kuruludur. Başlangıçta tüm diğer bileşenler gibi bir proje bileşeni olan form, öncelikle inşası yapılan yapı iskeletini teşkil eder. Yapının inşası için gerekli olan tüm diğer hesaplamalar bu planlama üzerine kuruludur. Statikten, mimari estetiğe kadar tüm birimlerin oluşturulmasında strüktür baz alınmaktadır.

betonarme strüktür