Segregasyon nedir?

Kelime anlamı olarak segregasyon, bir şeyin diğerinden ayrılması ya da ayrıştırılması ve diğerlerinden ayrı bir grup içinde yer alması olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde inşaat sektörünün en önemli kalemlerinden birisi olan beton teknolojisinde segregasyon iki tip olabilir. Segregasyon, betonuj oluşturan malzemelerin tamamının birbirinden ayrılması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Yani bu duruma kısaca betonun “üniform” özelliğini kaybetmesi de diyebiliriz. Segregasyon 2 şekilde oluşabilir demiştik. Bunlardan ilki kaba agrega, plastik halindeki ana kütlesinden ayrılabilir. İkincisi, harç (çimento + macun) karışımdan ayrılabilir. İkincisi genellikle bir beton çok sulu ve ıslaksa ortaya çıkmaktadır.

HANGİ DURUMLARDA OLUŞUR?

İnşaatlarda sık sık karşılaşılabilen durumlardan olan segregasyon, birkaç nedenden ötürü ortaya çıkmaktadır. Bunları şu şekilde listelememiz mümkün olacaktır:

• Betonun çok yüksekten dökülmesi segregasyona neden olabilir. Bunun nedeni ise içinde bulunan iri durumdaki çakılların, küçük olanlara kıyasla daha hızlı bir biçimde düşmesidir. Bu da betonun içerisinde bulunan malzemelerin ayrışmasına en iyi örneklerden birisidir.

• İnşaatlarda vibratör uygulaması ve şişlemenin aşırı bir biçimde yapılması da segregasyona neden olmaktadır.

• Betonun “slump” yani çökme değeri de fazla olmamalıdır. Bir betonun slump değeri ne kadar yüksek olursa akışkan beton nedeniyle segregasyon yaşanmaktadır.

• Betonda segregasyonun oluşmasına neden olan bir diğer önemli etken ise pas payıdır. Pas payının az ya da hiç bırakılmaması da segregasyona yol açabilmektedir.

• Betonda kullanılan donatıların çok sık olması da vibrasyon işlemi yapılamayacağından ötürü segregasyona neden olabilir.

• İnşaatlarda kalıp montajı sırasında, zeminle kalıp arasında boşluk bırakmak da segregasyona neden olabilmektedir.

• Deprem yönetmeliği temel alındığı zaman beton dökümü işlemi sırasında vibratör kullanımının zorunlu kılındığı bilinir. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi vibratörün çok kullanılması segregasyona neden olmaktadır. Aynı şekilde vibratörün kısa kullanılması da betonun homojenliğini sağlayamayacağından yine segregasyona neden olabilmektedir. Bu nedenle inşaat yaparken mutlaka vibratör kullanımına dikkat edilmeli ve hayatlı olan tüm uygulamalardan kaçınılmalıdır.

• Betona su ilave etmek de segregasyona neden olur. Genellikle işçiler şantiyede beton karışımı hazırlarken göz kararı su eklemektedir. Fakat bu durumda beton ayrışacak ve homojenliğini kaybedecektir. Bu durumda segregasyona neden olan önemli hususlardan birisidir.

SEGREGASYON NELERE YOL AÇAR?

Segregasyonun neden oluştuğunu inceledik. Şimdi de bu problemin nelere yol açacağından bahsedelim. Segregasyon nedeniyle betonun “üniform” özelliği kaybolmaktadır. Bu da betonun zayıflamasına ve dayanıklılığını yani mukavemetini kaybetmesine yol açar. Segregasyon sonucunda oluşan iri çakıl yığılması da “honeycombing” adı verilen delikli bölgeleri ortaya çıkarır. Bu da betonun zayıflamasına neden olur.
Eğer segregasyon sonucunda zayıflayan betonu yeniden onarma gibi bir durum söz konusu ise tamirat yapılarak dayanıklılık tekrardan arttırılabilir. Fakat bu durumun dayanıklılığı ciddi boyutlarda etkileyeceği düşünülüyorsa betonun tekrardan kırılıp, dökülmesi gerekmektedir.