İnşaat mühendisliğinde şaft ya da şaft boşluğu, dikey veya eğimli geçitlere verilen genel isimdir. İnşaat projelerinde şaft boşluğu farklı amaçlar için oluşturulur. Şaft boşluğu tünel inşaatı, tünel veya yer altı yapılarında havalandırma sağlama, kanalizasyon veya temiz su kanallarında çökertme keson veya tüneller kaçış rotasına ulaşmak için açılır. Binalarda ise havalandırma boşluğu, elektrik tesisatı için ayrılan boşluk veya mekanik aksamın yer aldığı boşluk şaft boşluğu olarak ifade edilir.

İnşaat sırasında şaft boşluğu farklı şekillerde oluşturulabilir. Zemin uygulamalarında, kare veya üçgen şaft boşluğu oluşturmak adına levha kazıkları kullanılabilir. Dairesel şaftlarda ise tavan teknesi kullanılabilir.
Şaft, kuru veya ıslan olarak karşımıza çıkabilir. Kuru şaftta, şaft tabanında su kalmayacak şekilde tüm su akışı dışarıya pompalanır. Islak şaftta ise suyun akmasına izin verilir ve daha sonra bu su kepçe yardımıyla boşaltılır. Bu yöntemler, tünel veya kanalizasyon uygulamalarında kullanılır. Binalardaki şaft boşluğu, inşaat sırasında yaşam alanı olarak kullanılmayacak ve evin tüm tesisatını içeren boşluktur.

Şaft Boşluğu Nedir?

Şaft boşluğu tüm binalar için hayati öneme sahiptir. Bu boşluk olmadan binanın herhangi bir tesisatını güvenli bir şekilde inşa etmek mümkün olmaz. Şaft boşluğu apartman boşluğundan farklıdır. Apartman boşluğunun amacı, doğrudan güneş almayan odalara aydınlatma sağlamaktır. Buna karşılık şaft boşluğu aydınlatmadan ziyade binanın tesisatını içerir.

Havalandırma Şaftı Nedir?

İnşaat mühendisliğinde havalandırma şaftı veya diğer adıyla hava boşluğu, madenlerde ve tünellerde yer altına temiz hava göndermek veya yer altındaki kirli havayı boşaltmak için kullanılan boşluklardır. Mimaride ise havalandırma şaftı, yüksek binalarda binanın iç mekanlarını havalandırmaya izin veren küçük ve dikey alana verilen isimdir.

Mimari çizimde binaların hava boşluğu genellikle kare prizma olarak gösterilir. Ayrıca hava boşluğu yan yana yer alan iki bina arasına da yapılabilir. Bazı binalarda havalandırma şaftı aynı zamanda apartman boşluğu ile aynı işlevde kullanılabilir.

Havalandırma Şaftı Ne İşe Yarar?

Binalarda havalandırma şaftı farklı nedenlerden dolayı gereklidir. Bunlardan en önemlisi ise duman, toz, bakteri taşıyan partikül ve diğer zararlı gazların binanın içine taşınmasını engellemektir. Havalandırma şaftı, tüm bu zararlı gazları binanın dışına atmaya yardımcı olur.Havalandırma boşluğu aynı zamanda binaya temiz hava sağlamakla da görevlidir.

Binalarda uygulanan havalandırma şaftı, elektrik ve mekanik tesisatı içeren şaft boşluğundan farklı olmalıdır. Elektrik ve mekanik tesisat aynı şaft boşluğunda yer alabilir. Fakat taşıdıkları yangın riski nedeniyle bu tesisatın havalandırmadan ayrı olması gerekir. Olası bir yangın senaryosunda karbonmonoksit ve diğer zararlı gazlar havalandırma şaftından tüm binaya taşınabilir. Bu durum ise bina sakinlerini riske atabilir.

Binalarda Şaft Boşluğu Neden Önemlidir?

Binalarda şaft boşluğu, tesisatı tüm binaya yönlendirmek için gereklidir. Aynı zamanda elektrik tesisatının ve mekanik tesisatın korunması ve binanın kalan bölümlerinden ayrılması için şaft boşluğu kullanılır. Tesisatın açıkta kalması bina sakinleri için tehlike yaratacağından dolayı bu tesisatın şaft boşluğunda yer alması önemlidir. Buna ek olarak havalandırma şaftı da bina içerisinde havalandırma sağlar ve zararlı gazların birikmesini engellemeye yardımcı olur. Şaft boşluğu, teknik projede detaylı bir şekilde gösterilir.

Şaft Boşluğu Tasarımı Nasıl Yapılır?

Şaft boşluğu tasarımı, inşaat projelerinin en önemli aşamalarından biridir. Tasarım yapılırken ilk olarak minimum şaft boyutuna karar vermek gerekir. Tasarım sırasında gerekli asgari boyutlar, inşa edilecek binanın son görünüşü ve bina tesisatına bağlı olacaktır. Bina inşaatlarında şaft boşluğu tüm tesisatı kapsayacak şekilde olmalıdır.

Tünellerde inşa edilecek şaft boşluğunda ise durum biraz daha farklıdır. Tünel şaft boşluğu tasarımı yapılırken tünelin yapısı ve tünel açma makinesinin çalışması için gerekli alan belirlenmelidir. Su ve atık su tünellerinde ise çökertme keson, erişim şaftı, pompa istasyonları, giriş vanaları ve akım odalar dikkate alınmalıdır.

Geçiş tünellerinde ise şaft boşluğu asansöre, havalandırmaya, geçiş istasyonlarına ve elektrik tesisatına ulaşmak için kullanılabilir. Daha sonra şaft boşluğunun şeklinde karar vermek gerekir. Dairesel şaft boşluğu yapısal olarak sağlamdır. Ayrıca dairesel şaft tasarımında iç desteğe olan ihtiyaç azalır. Araç geçişinin olduğu tünellerde, trafik yoğunluğu ve tünelden geçen araba sayısı da şaft boşluğunun boyutunu belirler.