Çok katlı birbirinden farklı yapılarda merdivenlerin de aralarında değişiklik gösterdiğini görürsünüz. Bazı merdivenleri rahatlıkla çıkabilirken, bazı merdivenler çok dik olduğundan, o merdiveni çıkan kişiye tehlikeli görünebilmektedir. Dikkatli inşa edilmediğinde bu tarz olumsuz durumlara sebebiyet veren, merdivenin yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. İdeal eğim ilişkisini bulmadan önce bilinmesi gereken bazı terimler bulunmaktadır. Bir merdivenin elemanlarından biri olan rıht, iki basamak arasında kalan düşey yapıdır. Basamak genişliği olarak da belirtilmektedir. Ancak rıht hakkında en genel ve olması gereken tanım dikey basamak yüksekliğidir. Bu yüksekliğin gelişigüzel olmaması gerekmekte ve belirli kuralları bulunmaktadır.

Rıht ile bağlantılı bir diğer terim de yapı sektöründe merdiven anlamına gelen merpen terimidir. Rıht, merpeni tümüyle oluşturmakta olan ögeler arasında yer alan bir terim olarak kullanılmaktadır. En genel tanımı bu şekilde yapılmakta olan rıht ve merpen birbirinin tamamlayıcısıdır.

İçindekiler

  1. Rıht Yüksekliği Nasıl Olmalıdır?

1.Rıht Yüksekliği Nasıl Olmalıdır?

Rıht yüksekliği belirli kurallar çerçevesinde belirlenen boyutlardan oluşmaktadır. Bu boyutlar özel bölgelere ayrılmış alanlar için kişilerin yaşam kalitesi adına düşünülmüş özel yüksekliklerdir.
Buna göre;

  • Park, dış giriş ve bahçeler için rıht yüksekliği 12- 14 cm,
  • Binalarda rıht yüksekliği 16-18 cm,
  • Hastane, okul, tiyatro gibi halka açık alanlarda rıht yüksekliği 14-16 cm
  • Çatı arası, bodrum gibi alanlarda rıht yüksekliği 16-18 cm

 

Olarak belirlenmiştir ve bu kurallara kesin olarak uyulması beklenmektedir. Rıht yüksekliğinin merdivenin tüm basamaklarında aynı olması gerekmektedir. Belirtilen kurallar kişilerin güvenliği ve doğru bir kat yüksekliği olması adına belirtilen özel kurallardır.

Rıht hesabı oluşturulacak yapıya göre belirlenmektedir. Basamak sayıları ve rıht hesabı birbirlerine bağlantılı olarak hesaplanan işlemlerdir. Bu noktada basamak sayısı rıht sayısından bir eksik olarak hesaplanmaktadır. Rıht sayısının hesabına bakıldığında ise toplam yüksekliğin, rıht yüksekliğine bölünmesi gerekmektedir. Bu şekilde rıht hesabı yapılmaktadır.

Eviniz için doğru merdiven hangisidir? Sorusunun unsurlarından biri olan rıht yüksekliği, dikkatli bir şekilde ölçülmesi gereken ve belirli düzene uygun şekilde ayarlanması gereken yapı elemanlarından biridir. Bu nedenle tüm hesaplamaların proje aşamasında yapılması gerekmektedir.

rıht yüksekliği