İnşaat Hesabı

Rıht nedir?

RIHT NEDİR?

Yapı ve inşaat sektörü kendi içerisinde birçok farklı terime sahiptir. Bu terimler iş ile doğrudan alakalı ve yapının tüm alanlarında kullanılmaktadır. Yapım aşamasında, belirlenen bu işlemler için merpen ve rıht terimleri bir arada kullanılmaktadır. Bu nedenle ilk olarak merpen nedir, bu bilinmelidir. Merpen terimi, inşaat dünyası içerisinde merdiven için kullanılan bir terimdir. Buna bağlı olarak rıht nedir? Sorusuna gelindiğinde ise rıht, merpeni tümüyle oluşturmakta olan ögeler arasında yer alan bir terim olarak kullanılmaktadır. En genel tanımı bu şekilde yapılmakta olan rıht ve merpen birbirinin tamamlayıcısıdır. Peki, tam tanım olarak rıht nedir?
Rıht, merpende bulunan iki basamak arasındaki dikey bölgeyi tanımlamak için kullanılan inşaat terimidir. Basamak genişliği olarak da belirtilmektedir. Ancak en genel ve olması gereken tanımı dikey basamak yüksekliğidir. Rıht için her bölgeye özgü bazı yükseklikler bulunmaktadır. Bu sektör kapsamında oluşturulmuş belirli kurallara bağlı olarak uyulması gereken yükseklik boyutlarıdır. Bu boyutlar özel bölgelere ayrılmış alanlar için kişilerin yaşam kalitesi adına düşünülmüş özel yüksekliklerdir.
• Park, dış giriş ve bahçeler için rıht yüksekliği 12- 14 cm,
• Binalarda rıht yüksekliği 16-18 cm,
• Hastane, okul, tiyatro gibi halka açık alanlarda rıht yüksekliği 14-16 cm
• Çatı arası, bodrum gibi alanlarda rıht yüksekliği 16-18 cm

blank

Olarak belirlenmiş ve bu kurallara kesin olarak uyulması beklenmektedir. Belirtilen kuralları kişilerin güvenliği ve doğru bir kat yüksekliği olması adına belirtilen özel kurallardır.
Rıht hesabı oluşturulacak yapıya göre belirlenmektedir. Basamak sayıları ve rıht hesabı birbirlerine bağlantılı olarak hesaplanan işlemlerdir. Bu noktada basamak sayısı rıht sayısından bir eksik olarak hesaplanmaktadır. Rıht sayısının hesabına bakıldığında ise toplam yüksekliğin, rıht yüksekliğine bölünmesi gerekmektedir. Bu şekilde rıht hesabı yapılmaktadır.
“Rıht nedir? Merpen ile arasındaki ilişki nedir?” olarak bakıldığında, direkt olarak merpen ile alakalı bir işlemdir. Bu nedenle rıht kurallarına uyularak işlem yapılmalı ve tüm işlemlerde hesaplamalar belirli düzene uygun şekilde ayarlanmalıdır. Bu nedenle tüm hesaplamaların proje aşamasında yapılması gerekmektedir.

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank