Reglaj Nedir?

1.İnşaat İşlerinde Reglaj Nedir?
Tesviye ve finişleme olarak da bilinen reglaj, yarma ve ya dolgu sonrası pürüzlü araziye kazı ve dolgu ile istenilen eğimi verme işlemdir.
İnşaat işlerinde reglaj daha düzenli hatlara sahip yapı oluşturmaktır. Örneğin karayollarında reglaj sayesinde oluşabilecek kazalar engellenmiş olacaktır.
Karayolları şantiyelerinde altyapı çalışmaları bitiş kısımlarında genellikle greyderlerin orta kısmında bulunan bıçak denilen kısımlarıyla daha pratik olarak yapılmaktadır.

2.Elektrik İşlerinde Reglaj Nedir?

Kısaca kablo düzenleme işlemine reglaj denmektedir. Kablo tavasına yatırılan kabloların klips ve kablo bağları bağlanıp düzenli bir hale getirilmesi işlemidir.

Reglajdaki amaç oluşan arızanın tespiti ve tamiratının daha kolay yapılmasını sağlamak ve düzenli bir görüntü sunmaktır. Örneğin: Kuvvetli ve zayıf akımın karışıklığı gibi sorunlar yaşamamak için reglaj yapılmaktadır.

3.Tesisat İşlerinde Reglaj Nedir?

En kısa tabiriyle petek vanası ayarı denmektedir. Kombiye uzak olan vana daha çok açılır, yakın olan daha çok kısılır prensibi ile kombinin basınç gücünden yararlanılır. Bu sayede uzaktaki petekten daha çok verim alınmış olacaktır.
Ayarlamak için şu mantık doğrultusunda hareket edilmelidir: Giriş vanası tamamen açılacak çıkış vanası kombiye yakınlığına göre açılıp kısılacaktır. Kombiye yakınlığına göre birinci peteğin çıkış vanası 1 tur açılır, ikinci peteğin çıkış vanası 2 tur açılır ve böyle devam ederek en uzak peteğin çıkış vanası tamamen açılacak biçimde reglaj ayar yapılmalıdır. Genel olarak üst vanalar giriş vanası alt vanalarda çıkış vanası olmaktadır.
Bazı zamanlarda uzaktaki peteklerin altlarında ısınamama problemleri olmaktadır. Bu problem genel olarak reglaj ayarının yapılmamış olmasından kaynaklanmaktadır. Yani sıcak suyun tüm peteklere yetememesi durumudur. Bundan dolayı da daha fazla enerji ihtiyacı olacak ve daha çok doğal gaz kullanımı söz konusu olacaktır. Bunun da faturalar üzerinde etkisi küçümsenemeyecek kadar etkilidir.