PİLYE NEDİR?

Yapı bilimi ve yapı eleman bilimi kendi içerisinde ayrı sisteme sahip bir bilimdir. Bu alanda yer alan terimlerin ve uygulamaların inşaat sektörünü en üst düzeylere getirmesi ve geliştirmesi de oldukça bilinen bir durumdur. Pilye de bu noktada kullanılan terimlerden biridir. “Pilye nedir?” sorusu özellikle bir inşaat mühendisi için önem arz eden bir sorudur. Pilye genel olarak bakıldığında, betonarme kirişlerde kesme kuvvetlerini karşılamak amacıyla kullanılan inşaat demiridir. Bu demir çeşitli şekillerde bükülme gösterebilir. Bu bükülmeler TS-500 yönetmelikleri kapsamında açıklanmaktadır. Pilye kullanımı eskisi kadar yapılmamakla birlikte yerine başka elemanlar kullanılmaktadır. Ancak pilye kullanımı bazı alanlarda hala kullanılmaya devam etmektedir.
Pilye nedir? Görevleri nelerdir? Bu sorular genel olarak farklı şekillerde cevaplanmaktadır. Ancak pilye görevi, açıklık olarak belirtilen noktalarda oluşabilecek çekilme gerilmelerini karşılamaktadır. Kiriş, kat ve döşemelerde genel olarak çekme işlemi kapsamında işlem yapar. Bu işlem, donanım ve donatı kapsamlarında kullanımdan tasarruf edilmesini sağlamaktadır. Bu nedenle pilye görev kapsamında önemli bir alana sahiptir.
Pilye yapısında üç tip pilye çeşidi bulunmaktadır. Döşeme pilyeleri, kat pilyeleri ve temel pilyeler olmak üzere üçe ayrılan pilye yapısında, kullanılacak alana göre üst ve alt kısımlarda çekme işlemi görevinde kullanılmaktadır. Bu işlem genel olarak açıklıkta bulunan ve olmaması gereken işlemler için kullanılmaktadır. Pilye yapma işlemi de kullanılacak alana göre değişiklik göstermektedir. Pilye yapımı için genel olarak TS-500 yönetmeliğine uyularak işlem yapılmalıdır.
Pilye Yapma Kuralları
Pilye yapımında genel yönetmeliğe uyulması ve yönetmelik dışına çıkılmaması gerekmektedir. Bu yönetmelik yapı sistemlerinin genel çalışma prensibi ve yapım prensibine dayanmaktadır. Bu nedenle pilye yapımı sırasında kullanılacak malzemeler ve uygulanacak metotlar önemlidir. Pilye yapımında;
• Elle yapım söz konusu ise pilye yapımında iki demirci anahtarı kullanılmalıdır.
• Anahtar kullanımında demirin oynamamasına dikkat edilmelidir.
• Bükme işlemleri sırasında kullanılacak alana göre 45 derce ya da 60 derecelik kıvırma işlemleri yapılmalıdır.
• Otomatik kıvırma makinesi kullanımında elektrik akımına ve fırlatma durumuna dikkat edilmelidir.
Bu kapsamda genel olarak pilye yapımında önemli hususlardır.