Ölçek Nedir?

Ölçek; bir harita, plan ya da resimde görülen uzunluk ile bunların belirttiği gerçek uzunluk arasındaki orandır. Teknik resim ya da çizimlerde, özellikle de haritalarda kullanılan küçültme yüzdesine ölçek denir. Ölçekler projelerin belli oranda küçük olmasına daha büyük haritalardan projelerden daha küçük bir harita projelerin ortaya çıkmasını sağlar. İmalatta da kolaylık sağlar.

Ölçek Türleri Nelerdir?
Kesir ölçeği ve çizgi ölçeği olmak üzere iki çeşit ölçek vardır.

1. Kesir Ölçeği:
Bir parçanın kaç eşit parçaya bölündüğünü ifade eder. Kesir ölçeğinde pay sabit ve 1’dir. Payda ise değişken olup, küçültme oranını gösterir. Örneğin; 1/200, 1/1000, 1/20000 gibi… Pay haritadaki uzunluğu gösterirken; payda gerçek uzunluğu göstermektedir. Pay ve paydanın birimi aynıdır.
Kesir ölçeğinde hesaplama aşağıdaki formül ile yapılır. Örneğin 1/100000 ölçekli bir haritada; iki nokta arasındaki 1 cm’lik uzunluk, gerçekte 100000 cm’dir.

Örnek: 1/2000000 ölçekli bir haritada, iki şehir arasındaki uzaklık 6 cm olsun. Buna göre; iki şehir arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?

formülüne göre; GU=12000000 cm bulunur. Buradan; GU=120 km olur.

2. Çizgi Ölçeği:
Harita üzerindeki uzunlukların gerçekte ne kadar olduklarının bir doğru üzerine işaretlenmesiyle oluşturulur. Diğer ölçekli haritalar fotokopi gibi çeşitli yollarla büyütülüp küçültülürse, ölçekleri de değişir. Ancak çizgi ölçekte böyle bir durum söz konusu değildir.
Çizgi ölçeğinde hesaplama yapmak oldukça kolaydır.
Örnek: Aşağıdaki verilen ölçekte; haritadaki 1cm’lik uzunluk, gerçekte 10 km’lik uzunluğa denk gelmektedir. Öncelikle gerçek uzunluğunun bulunmak istediği iki nokta arası cetvel ile cm olarak ölçülür. Ölçülen uzunluk 10 ile çarpılarak, gerçek uzunluk km cinsinden bulunur.

Alan Hesaplaması:

 formülü ile hesaplanır.
Örnek: Bir arazinin alanı, 1/200000 ölçekli haritada 10 cm2 olarak ölçülmüştür. Arazinin gerçekteki alanı kaç km2 olur?

formülüne göre; GA=40 km2 olur.