NİVO NEDİR?

Adını Fransızca “niveau(seviye)” den alan nivo, iki nokta arasında kot farkının bulunması ve arazide yüzey nivelmanı yapılarak harita oluşturmaya yarayan genel olarak toprak işleri grubu aletidir. Şantiyelerde en çok kullanılan aletlerin başında gelir. Çalışma prensibi olarak aşağı yukarı yönlü ölçüm yapar.

Nivo Ekipmanları
I. Cihaz(Nivo)
II. Mira: Arazi ve ya bir yapı üzerindeki bir noktanın düşeyini gösteren, yön belirtmek için uzaktan gözlenen, geometrik biçimli latadır. Alüminyum ve tahta versiyonları mevcuttur.
III. Alet sehpası

Nivo Nasıl Kullanılır?

• Sehpa sağlam bir zemine açılır
• Bağlama vidası yardımı ile nivo sehpaya bağlanır
• Üç noktadaki düzeçleme vidaları yardımıyla ortadaki kabarcık merkeze konumlandırılarak şakülü ayarlanır
• Nivo 180 derece çevrilerek şakül kontrolü yapılır
• İlk noktadaki mira okuması yapılır (X noktası)
• İkinci noktadaki mira okuması yapılır (Y noktası)
• Miranın şakülde olduğuna dikkat edilmelidir

• Bu iki okumanın farkı kot farkını vermektedir (Kot Farkı= X- Y)

Nivo Kullanım Alanları

Tapu kadastro işleri, mimarlık ve mühendislik eserleri, harita çıkarma gibi topografik işlerin ölçüm gerektiren kısımlarında kullanılmaktadır. Konut, köprü, viyadük, tünel, karayolları, ahşap ve çelik yapılar, baraj, maden ocakları, taş ocakları vb. nivonun kullanım alanlarına örnek olarak verilebilir.

Nivo Çeşitleri
I. Optik nivolar: X ve Y ekseninde(sağ-sol) dönemeyen, ancak Z ekseninde (aşağı yukarı) dönebilen nivolardır.
II. Lazerli nivolar: Yatayda ve düşeyde çalışabilme kabiliyeti vardır. Hizalama lazerli otomatik türleri mevcuttur.
III. Dijital nivolar: Otomatik odak ve terazi alma, görüntü destekli ölçüm yapabilen nivolardır.