MÜTEMADİ TEMEL NEDİR?

Temel bir bina ya da yapının en önemli terimlerinden biridir. Yapı planlanması ve başlanmasında ilk olarak temel atılma işleminde doğru bir temel yapılanması yapılmalıdır. Yapının yapısal durumu ve uygulanacak işlemler gibi tüm işlemlerin hesaplanarak, yapıya uygun bir temel seçeneklerinden biri seçilmelidir. “Mütemadi temel nedir?” sorusu da bu noktada devreye girmektedir. Mütemadi temel, zeminin daha zayıf olduğu, kolon mesafeleri arasında yakın bir mesafe olduğu ve yapı yüklerinin daha fazla olması durumunda kullanılan temel yapısına denilmektedir. Sürekli temel olarak da adlandırılan bu yapıda düşey taşıyıcı elemanların işlevleri söz konusu olmaktadır. Bu nedenle yapının sağlamlığı sağlanmakta ve yapının olası herhangi bir duruma karşı korunması yapılmaktadır.
“Mütemadi temel nedir?” sorusuna bir başka bakışlar, bir ya da birden fazla düşey taşıyıcının alt bölgesine kirişli ya da kirişsiz olarak belirtilen plaklar düzenlenerek taşıyıcı elemanlardan gelen yük ağırlıklarının zemine yeterli miktarda rijit ile aktarılan temele denilmektedir. Mütemadi temel farklı oturma riski gibi risk durumlarında daha az bir risk barındırır. Yapının kat durumuna göre değişen bu durumlarda yüksek katlı planlanan yapılar için bu risk oranı artmaktadır.
Mütemadi temel iki doğrultu üzerinde iki boyutlu bir hareket göstermektedir. İki doğrultu üzerinde kolon yapısının yüklerini paylaşmaktayken, bir doğrultuda eğilme momenti diğer doğrultu içerisine burulma momenti olarak geçmektedir. Bu durum ortaya çatlama gibi işlemleri çıkarabilir ancak çatlamadan sonra betonarme kiriş yapısında burulma rijitliği çok azalması sebebiyle bu moment arasındaki iletişimin ihmal edilebilirliği söz konusudur. Düşey kuvvet üzerinde birbirine bağlanan yapılardan oluşan mütemadi temel yapısı, yük paylaşımları konusunda sürekli kesişen kirişlerin kesişme noktasında çökme yapması koşulundan da elde edilebilmektedir.
Plan olarak zayıf bir zemin üzerine inşa edilmek istenen bir yapının temel durumu iyi seçilmelidir. Yapıyı kaldıracak olan ve ağırlıkların en aza indirilmesini sağlayan farklı temel çeşitleri bulunsa da mütemadi temel yapısı, zayıf zemin olarak belirtilen alanlar için kullanımı en uygun olan temellerden biridir. Bu sayede yapıların ağırlık durumlarına göre risk oranı düşmektedir.