MİNHA NEDİR?

İnşaat temelleri ve inşaat sektörünün dayandığı işlemler oldukça farklıdır. İnşaat sektörü içerisinde birçok farklı hesaplama, uygulama ve projelendirme çalışması mümkündür. Bu nedenle inşaat sektörü içerisinde tüm yapı ve kuruluşların ayrı projelendirilmesi, tüm yapı sürecinin hesaplanması ve ilgili işlemlerin bildirilmesi gerekmektedir. İnşaat sektörü hesaplamalar üzerine dayalı olması nedeniyle, her konu da hesaplama yapılabilmektedir. Minha da hesaplamalar arasında yer alan durumlardandır. “Minha nedir?” denildiğinde ise bir imalat yapımı sırasında imalat ile alakalı toplam hesaplama üzerinde yer alan eksik kısımların ifade edilmesine denilmektedir. Bu oldukça önemli bir işlemdir. Bu nedenle “minha nedir?” sorusu ve hesaplaması oldukça iyi bir şekilde bilinmelidir.
Metraj çalışmaları inşaat ve yapı alanlarında oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Doğru uygulamaların yapılması, doğru bir projelendirme çalışmasının ortaya çıkarılması gibi tüm işlemler, bu süreçten geçer. “Minha nedir?” denildiğinde de bu alanda eksi hesaplama birimi olarak belirtilmektedir. Genel olarak bir hesaplama sistemine sahip olan minha, doğru ve projeye uygun bir şekilde hesaplanmalıdır.

Nasıl Hesaplanır?
Bina modellemesi üzerinde yapılan bir işlem olan minha hesabı için binanın tümüne bakılmaktadır. Binada görünen cepheye bakıldığında brüt alan kısımları belirlenmektedir. Brüt alanlar, kapı, pencere, düşey ve yatay alanlar gibi alanların uzunluk ölçülerini vermektedir. Bu noktada görünen bürüt hesap için tüm binanın düşey ve yatay uzunluğu çarpılır. Daha sonra bina da kaç adet pencere kaç adet kapı olacağı belirlenir. Bu duruma göre pencere adedi ile pencere uzunlukları, kapı adedi ile kapı adedi uzunlukları çarpılarak metrekare cinsinden minha hesabı sonucuna ulaşılır. Eksi kısımların düşülmesi işlemi çalışması olarak bilinen minha, görünen brüt alandan çıkartılır. Bu şekilde minha değeri en iyi şekilde hesaplanmış olur.
Minha hesabı hakkedişlerde de geçmektedir. Bu nedenle inşaat çalışmalarında hesaplamalar kapsamında tüm işlemler dikkatle yapılması gerekmektedir. Hakkediş hesaplamaları, uygulamaları ve diğer işlemlerde de minha hesabının önemi büyüktür. Eksi kısımların çıkarılması işlemi olarak kısa bir tabirle anılan minha için inşaat alanı çalışmaları oldukça önemli ve dikkatli yapılmalıdır.