Malzemeler kendi içlerinde tek boyutlu ve iki boyutlu olarak kabul edilmektedir. Bazı malzemeler iki boyutlu olsa da bir kenarı nedeniyle tek boyutlu kabul edilebilmektedir. Metretül de bunlar için kullanılan terimlerden biridir. Metretül, iki boyutlu olmasına rağmen bir boyutu standart olmasından kaynaklı olarak tek boyutlu kabul edilen malzemeler için uygulanan bir ölçü birimidir. Bu noktada iki boyutlu ancak bir boyutunun standart olması nedeniyle tek boyutlu kabul edilen malzemelerin hesaplanması ve yapı işlerinde kullanılması gerekmektedir. Bu nedenle oldukça önemlidir. Metretül pencere ve pimapen için farklı şekillerde hesaplama gösterebilir. Bu nedenle Metretül hesaplama işlemi yapılması her iki alan için de önemli bir çalışmadır.

Pencere ve Pimapen Metretül Hesaplama

Metretül hesaplama işlemi içerisinde ilk olarak yükseklik ve genişlik durumu belirlenmeli ve hassas bir ölçüm yapılması gerekmektedir. Fiyat hesabı yapılırken, profillerin sayılması gerekmektedir. Mtül hesabı denilen metretül hesabı için örnek olarak yüksekliği 1,50 metre olan 3 adet dikey profil ve kanat yapısında iki adet dikey profil var ise toplamda 5 profil söz konusudur. Bu noktada profil sayısı ile yükseklik çarpılır. Eğer dikey profil yerine yatay profil söz konusu ise, yatay kaç adet profil varsa profil sayısı ile yükseklik çarpılarak Mtül hesabı yapılır. Metretül hesaplama işleminde yatayda örnek olarak 2 adet profil var ve genişliği 60 santimetre ise genişlik ve profil sayısı çarpılır. Ardından dikey metretül ve yatay metretül toplanır. Bu sayede metretül hesabı gerçekleştirilir.

Pimapen metretül hesabı yapılırken de aynı işlemler gerçekleştirilir. Ancak pimapen içerisinde profil değil kasa sayısı ve ölçüleri söz konusudur. Kasa sayısının sayılması ve ölçülen değer ile çarpılması gerekmektedir. Ardından bulunan tüm değerler toplanır ve pimapen metretül hesabı gerçekleştirilir. Bu hesaplama genel olarak bir fiyatlandırma çıkarılma işleminde gerçekleştirilir. Bu işlemlerde pimapen ya da PVC pencere tipi tarzı önemlidir. Özellikle boyut ölçülerinin önemi büyüktür. Doğru alınmayan ölçüler ile metretül hesabı doğru bir şekilde çıkmayacak var maliyet açısından tekrar hesaplama olacağı için artış olacaktır.