İç mekan tasarımı yapılırken tasarımın insanlar ölçülerine ve kullanım tarzına uygun olması gerekir. Doğru ölçülerle hazırlanmamış bir mekan, kullanışlılık açısından önemli sorunlar ortaya çıkarır. Özellikle de mutfak tezgahları, kapılar ve hollerin insan ölçülerine uygun olarak hazırlanması gerekir. Örneğin çok alçak veya çok yüksek bir tezgah, uzun süreli kullanımda bel ve sırt sorunlarına yol açabilir. Ya da yerden kazanmak için yapılan dar bir koridor, ev sakinlerinin yaşam alanını kısıtlayabilir.

Diğer bir sorun ise dairelerdeki oda sayıları ve oda genişlikleriyle ilgilidir. Standart dışı oda ölçüleri, yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Uzun vadede sıkışık ve dar bir alanda yaşamak, motivasyonu düşürür. Doğru ve kullanışlı ölçüler ise bu sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Genel Daire Ölçüleri

Dairelerde kullanışlılık açısından belirli kuralların uygulanması gerekir. Bir daire içerisinde bulunması gereken birimler şu şekilde sıralanabilir. Bir daire içerisinde en az bir oda ve bir tuvalet olması gerekir. Aynı zamanda bir adet mutfak veya eş değer pişirme yeri ve bir adet banyo veya eş değer yıkanma yeri olmalıdır. Dairelerde bir yatak odası veya yatak kirişi olması da zorunludur.

Banyo ve tuvalet aynı yerde olabileceği gibi ayrı ayrı da konumlandırılabilir. Aynı yerde olması durumunda alanın en az 3.0 m2 olması gerekir. Daire içerisinde yer alan holler, 1.20 metreden dar olamaz. Hol ve koridor ölçüleri, engelli bireylerin rahat bir şekilde hareket etmesini sağlayacak şekilde yapılmalıdır.

Eğer mutfak, oda ve banyo-tuvalet tek bir yerde düzenlenecekse, bu birimlerin minimum toplam alanı, her birim için belirtilen minimum alanın toplamı kadar olmalıdır. Ayrı düzenlenecekleri durumda ise her birimin havalandırması farklı bir boşluğa açılmalıdır. Sadece banyo ve tuvaletin havalandırma alanları ortak bir yere bağlanabilir.

Dairenin içindeki duvarlar 0.10 metre ve üzerinde bir kalınlığa sahip olmalıdır. Kalan duvar kalınlıkları için belirlenen minimum değer ise 0.20 metredir. Güvenlik açısından su tesisatı geçen yerlerin altında veya su depolarının altında enerji odası yer alamaz.

Standart Oda Ölçüleri

Yeni yapılan inşaatlarda en sık karşılaşılan sorunlardan biri çok küçük ve kullanışsız odaların olmasıdır. Yeni imar yönetmeliği, binalarda yer alan birimler için minimum metrekare ölçüsü tanımlamıştır.

Buna göre salon 12m2’den daha küçük bir alana sahip olamaz. Yatak odası için bu alan 8m2olarak tanımlanmıştır. Mutfak için minimum alan 3.3m2 ikenbanyo ve tuvalet 4.20m2’den küçük olamaz. Tüm bu alanlar, karşılanması gereken asgari standartlardır. Birçok durumda toplam oda alanları minimum ölçülerin üzerinde inşa edilmektedir.

Standart Mutfak Ölçüleri

Genel daire standartlarının yanı sıra mutfak için özel ölçü standartları da vardır. Bu standartların amacı, kullanan kişilere ergonomik ve konforlu bir yaşam alanı sunmaktır.

Mutfak tezgahları, ortalama olarak 82-86 cm arasında bir yüksekliğe sahip olmalıdır. Fakat uzun boylu ve kısa boylu kişiler için özel tezgah yüksekliği ayarlaması yapılabilir. Tezgah derinliği ise ortalama 60 cm civarında olmalıdır. Bu ölçüler, tezgahta kolay çalışmayı sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

Mutfak dolapları ise erişilebilir bir yüksekliğe sahip olmalıdır. Ortalama mutfak dolabı yüksekliği 200-220 cm arasında belirlenmiştir. Evye ise en az 47×43 cm boyutlarına sahip olmalıdır. Genişliği kullanım alanına göre artış gösterebilir. Mutfağa yemek masası konulacaksa, masanın tezgahtan en az 120 cm uzakta olması gerekir.

Aydınlatma ve Havalandırma Ölçüleri

Dairelerde dikkat edilmesi gereken diğer bir kullanışlılık kriteri ise aydınlatma ve havalandırmayla ilgilidir. Dairede yer alan yatak odalarından biri ve oturma odalarından biri, doğrudan ışık almalı ve havalandırılmalıdır. Odalardaki ışıklık ve havalandırma, banyo ve tuvalettekiyle aynı olamaz. Havalandırma bacaları içerisinde herhangi bir elektrik veya doğalgaz tesisatı geçirilemez. Bu tesisatın ayrı olarak konumlandırılması gerekir.

Havalandırma alanı için havalandırma bacaları en az 0.60 metre genişlik ve 0.60 metre derinlik ölçüsüne sahip olmalıdır. Binalarda yapılacak olan aydınlatma alanları yani ışıklıklar ve havalandırma bacaları, o binanın yer aldığı parselim içinde olmalıdır. Başka parselde yer alan binayla ışıklık veya havalandırma bacası paylaşmak gibi bir durum söz konusu değildir. Havalandırma bacaları eğer yanda yer alan parsele bakıyorsa, bu bacaların kapatılması gerekir. Aynı durum ışıklık için geçerlidir.