KOT FARKI NEDİR?

İmar yönetmeliği yapıların korunması, sağlamlaştırılması üzerine uygulanan bir yönetmelik olarak inşaat ve mimar sektörü içerisinde yer almaktadır. İmar yönetmeliğine göre her durum farklı bir şekilde açıklanmıştır. Kot farkı da bu durumlardan biridir. Kot farkı durumunu bilmek için “kot nedir?”sorusunu da iyi bir şekilde bilmek gerekmektedir. “Kot farkı nedir?” sorusuna gelindiğinde, yapıların imar durumlarına göre imar yönetmeliğince belirtilen iki nokta arasındaki yükseklik olarak belirtilmektedir. Kot farkı için belirli hesaplamalar bulunmaktadır. Kot nedir? Kot farkı nedir? Kot farkı nasıl hesaplanır gibi birçok soru bu kapsamda birbirini tamamlamaktadır.
“Kot farkı nedir?” sorusunun cevabını iyi bir şekilde verebilmek için kot nedir bilinmelidir. Kot yapının temeli ile zemin arasında kalan yüksekliğe denilmektedir. Bu noktada kot farkı terimi de bu yükseklikten yola çıkarak ortaya çıkmıştır. Kot farkı ölçümü, yapı için önem arz eder. Planlama aşamasında, proje sırasında ve yapının yapım sürecinde kot farkı ölçümü doğru bir şekilde yapılmalı ve uygulanmalıdır.

Kot Farkı Ölçümü
“Kot farkı nedir?” sorusuna ek olarak kot farkının ölçümünde yer alan iki tip kot farkının iyi bilinmesi gerekmektedir. Dik meyilli arazi bu tiplerden ilkidir. Yapının yapıldığı alanda %5 oranını aşan bir meyil söz konusu ise bu duruma dik meyilli arazi denilmektedir. Setli arazi ise, yapının yapıldığı alanın yoldan en az 1,50 metre yükseklikte olan arazilere denilmektedir. Bu iki tip arazinden hangisine yapı yapılacak ise ona göre kot farkı ölçümü yapılır.
Arazi konumu durumuna göre yol yapısının dengelenmesi, proje aşamasında hazırlanma süreci ve paftalama, ölçüleme çalışması gibi tüm işlemler belirli programlar dâhilinde belirlenmektedir. Bu programlar kot farkını teknolojik bir şekilde ölçerken, diğer bir yöntemle hesap yapmakta önemlidir. Kot farkı ölçümü için yapının yatay açısı, yatay mesafe, reflektör yüksekliği, alet yüksekliği gibi verilerin doğru bir şekilde ölçümü yapılmış olması gerekmektedir. Yanlış bir ölçüm yapılması ya da verilerin yanlış bir şekilde girilmesi ile yapının tüm aşamaları yanlış ilerleyecek ve proje iptali gerçekleştirilebilme ihtimali oluşacaktır.