KONSOLİDASYON NEDİR?

Zemin yapısı her bina ve yapıda önemli bir durumu kapsamaktadır. Başlangıçta yapılan tüm işlemlerde, proje aşamasındayken zemin durumu kontrol edilir ve sağlam bir şekilde işlem gerçekleştirilmesi yapılmalıdır. Konsolidasyon bu noktada önemli bir kavramdır. En genel sorulardan birisi de bu noktada “konsolidasyon nedir?” sorusudur. Konsolidasyon, zaman faktörüne dayalı olarak zemin boşluklarındaki yer alan suyun bir yük altında dışarı atılması işlemine denilmektedir. Konsolidasyon süresi ve işlemleri zeminin yapısına göre değişen işlemlerden biridir. Bu noktada toprak tipi önemli bir konuma sahiptir. Konsolide olmuş bir zemin sıkışmış zemin demektir. sıkışmış zemine rahatlıkla temel yapılabilir. Fakat konsolide olmamış bir zemine temel yapılmaz. Eğer temel yapılırsa ani oturmalara temelde çatlamalara temel ayrılmalarına sebep olabilir. Bu yüzden örneğin yeni kazılmış veya doldurulmuş zemini belli bir süre üzerine ağırlık koyarak veya ıslatıp kompaktör yardımıyla konsolide edebiliriz. Konsolidasyon killi zeminler için çok öenlidir.

“Konsolidasyon nedir?” sorusuyla birlikte toprak tipleri de işin içerisine girmektedir. Genel olarak ince taneli topraklar da çoğunlukla gerçekleşmekte ve hız süresi belirsiz bir şekilde ilerlemektedir. İri taneli bir toprak çeşidinde ise kum çakıl bulunması nedeniyle konsolidasyona maruz kalma durumu oldukça mümkün bir durumdur. Ama yüksek bir geçirgenlik nedeniyle çok daha hızlı bir süreç gerçekleşmektedir. Doygun killer içinse, konsolidasyon süresi oldukça yavaş bir şekilde ilerlemektedir. Bu işlem düşük geçirimlilikten dolayı gerçekleşen bir işlemdir. Konsolidasyon işlemi genel olarak konsolidasyon teorisine dayanmaktadır.

Konsolidasyon Teorisi
Konsolidasyon teorisi farklı yöntemler üzerine ortaya atılmış bir teori sistemidir. Toprağın konsolidasyon süresindeki davranışı, konsolidasyon kaynaklı oturmalar, büyüklük, hız gibi bilgilerin edinilmesi üzerine dayalı bir teoridir. Bunlara bağlı olarak belirli varsayımlar üretilmektedir. Bu varsayımlar;
• Zemin suyunun doygun olması,
• Zeminin yatay yönde genişleyip genişlemediğine bakılması,
• Drenajın düşey yönde olması
gibi varsayımlarla teori ilerletilmektedir. Bu noktada konsolidasyon bir bakıma sağlamlaştırma çalışması olarak da söylenebilir. Yapılan çalışmalar mimari yapının ya da binanın kullanım ömrünü uzatmak adına yapılan çalışmalar olarak adlandırılmaktadır. Mimari açıdan konsolidasyon işlemi oldukça önemlidir. Bir yapının sağlamlığı ve yapıyı uzun süre kullanabilirlik çalışmalarının doğru bir şekilde yapılmasıyla, yaşam kalitesi artırılmaktadır.

 

 

 

Zemin suyunun dışarı atılmaması, bina yapısına büyük zarar veren işlemdir. Bu nedenle dışarı atılması gerekli ve bina üzerinde çatlama, çürüme gibi durumlara maruz kalmasını engellemek gerekmektedir. Konsolidasyon bu durumlara göre ortaya çıkan bir teori olarak sunulmuş ve ardından sağlamlaştırma çalışması olarak kullanılmıştır.