Kohezyon Nedir?

Kimya hayatın her alanında yer almaktadır. Bir inşaat alanında ya da günlük hayatta bir kafede her alanda kimyasal olarak bir olay her an gerçekleşmektedir. Bu nedenle yaşantımız üzerinde kimyanın yer i büyüktür. Kohezyon nedir sorusuna gelindiğinde ise kimyanın etkileşimleri yine inşaat alanında kişilerin karşısına çıkmaktadır. Kohezyon bir kuvvettir. Kohezyon kuvveti, aynı cinsteki moleküller arasında yer alan çekim kuvvetine denilmektedir. Bu durum inşaat alanında ele alındığında zeminlerdeki kohezyon durumu konuşulmaktadır. Kohezyon nedir ve ne gibi durumlarda kişilerin karşısına çıkar denilirse, kohezyon yapıların zemin alanlarında sıkça oluşan ve doğru bir şekilde hesaplama işlemi yapılması gereken konulardan biridir.
Kohezif olarak adlandırılan zemin yapısı kil tipi zemin grubuna girmektedir. Bu zemin yapısında yer alan zemin molekülleri ya da zemin içerisindeki benzer parçaları bir arada tutmak üzere uygulanan kuvvete kohezyon kuvveti denilmektedir. Kohezyon nedir sorusu bu noktada bir Geoteknik bilimine de yardımcı olmaktadır. Genel olarak kohezyon belirlemede doğru bir hesaplama yöntemi izlenmesi gerekmektedir. Kohezyon, makaslama deneyine tabi tutularak öğrenilebilir. Deney sonuçları belirli bir kıvam ve serbest basınçlı deneyim durumu ortaya çıkar. Bu noktada toprak içerisinde yer alan parçacıkların ve toprak yapısının durumu iyi bir şekilde öğrenilmiş olur. Bu nedenle kohezyonu belirlemek için hesaplama işlemlerinin yanı sıra deney de yapılması gerekmektedir.
Kil yapılı bir toprakta çalışılması halinde bilinmesi gereken durumlar bulunmaktadır. Bu durumların içerisinde yer alan kohezyon ilk sıralarda bulunur. Zemin molekülleri için önemli bir kavram olan kohezyon kuvveti kapsamında bir zeminin doğru olarak seçilmesi ve zemine uygulanacak olan işlemlerin doğru yapılması gerekmektedir. Bu işlemler sonucu yapının ayakta kalması ve zeminin sağlam olması sağlanmaktadır. Kohezyon basit bir iş gibi görünse de oldukça büyük ve dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle inşaat alanında kullanılan deney yöntemleri ile zemin yapısının tahmini durumları belirlenmeli ve işlemlerin hepsi ona göre yapılmalıdır. Aksi halde yapıda yanlış yapılan bir durum ilerleyen zamanlarda büyük sorunlara yol açabilecektir.