Kentsel Dönüşümün Faydaları Ve Zararları Nelerdir?

Kentsel Dönüşüm Nedir?

kentsel donusum

Kentsel dönüşüm, zamanla eskiyen ve tahrip olan binaların daha sağlıklı ve dayanıklı binalara dönüştürülmesi olarak bilinse de özellikle büyük kentlerin yoğun göç alması nedeniyle oluşan çarpık yapılaşmanın da giderilmesini sağlıyor.
Kentsel dönüşümün faydaları arasında öne çıkan başlıca faktörler, yeni yapılan binalar için getirilen zorunluluklar oluyor.

• Binaların depreme dayanıklı olmaları ve özellikle büyük şehirlerde yaşanan otopark sorununu ortadan kaldırmayı hedefleyen otoparklı binalar kentsel dönüşümün yararları arasında gösteriliyor.

• Görsel olarak da şehrin çehresini değiştiren ve düzenleyen bu projeler, büyük kentlerde sorun olarak dikkat çeken gecekondular için de çözüm olarak sunuluyor. Kat malikleri açısından bakıldığında, yenilenen daireler maddi olarak da önemli bir kazanç sağlıyor.

• Kentlerde yer alan problemli alanlar bu projeler sayesinde daha yaşanabilir ve sağlıklı hale getirilmektedir.

• Kentsel dönüşüm çalışmaları sayesinde çarpık kentleşmenin de önüne geçilebilmektedir.

• Hem fiziksel hem de ekonomik anlamda ömrünü tamamlamış olan tüm yapılar yenilenmekte ve konut sektörüne kazandırılmaktadır. Bu sayede yapılar günümüz standartlarına da uygun bir hale getirilebilmektedir.

• Mevcut kentsel dokudaki artan yoğunluklar nedeniyle yükselen nüfusa uyum sağlayabilen konutlar ortaya çıkarılmaktadır.

• Kentsel dönüşüm projeleri ile beraber mevcut altyapı verimli bir şekilde kullanılarak, kentsel altyapıdaki sermaye harcamalarının azaltılmasına yardımcı olur.

• Bu projeler ve çalışmalar sayesinde konut alım gücü krizi giderilmekte vatandaşların konut ihtiyaçlarını karşılanabilmektedir. Böylece toplumlarında sosyal çeşitliliği ve temel hizmetleri sürdürülebilir bir hale gelir.

• Ayrıca inşaat sırasında, kentsel dönüşüm kira yardımı 2018 güncellemeleri ile yine mülk sahiplerine önemli bir kolaylık sağlıyor. Yine bir diğer kolaylık ise anlaşmalı bankalarca verilen kentsel dönüşüm kredisi ile yaratılıyor.

Kentsel Dönüşümde Aksayan Yönler Nelerdir?

Tüm bu avantajlarının yanı sıra kentsel dönüşümün akıllarda soru işaretleri oluşturan yönleri de mevcut. Özellikle mütahitler ile oluşabilecek olası sorunlar dikkat çekiyor. Binaların belli başlı standartlar gözetilerek inşa edilmesi gerekirken bu bakımdan tavizler verilmesi en önemli sorunlar arasında gösteriliyor. Kensel dönüşüm projeleri, inşaat malzemelerin istenilen kalitede kullanılmaması ya da başlanan inşaatların yarım bırakılması gibi istenilmeyen sonuçlara da neden olabiliyor. Bu problemleri ortadan kaldıracak yasal tedbirler alınsa da kişilerin de daha dikkatli ve seçici davranması gerekiyor. Özellikle yapılan yenikentsel dönüşüm yasası düzenlemeleri, kanunlardaki boşlukları doldurarak güven arttırıyor. Yapılan kentsel dönüşüm sözleşmelerinde her türlü ayrıntıya yeterince yer verilmeli ve karşılıklı olarak her konuda anlaşılabilir maddeler sunulmalıdır. Kentsel dönüşüm yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen bu sözleşmeler noter kanalıyla yapılarak her türlü yasal önlem de alınmalıdır.

Alt Yapı Sorunlarına Dikkat!

Bir önemli konu da inşaat yapılacak alanların yeterli alt yapıya sahip olduklarından emin olunmasıdır. Örneğin kentsel dönüşüme giren iki katlı bir bina, belediyelerin vermiş olduğu kat izni ile 8 kata kadar inşa edilebiliyor. Ancak alt yapı sistemlerinin, bölgenin bir önceki yapısına uygun olarak hazırlanmış olması, yaşam için ihtiyaç duyulan alt yapı kapasitesinin çok daha altında kalabiliyor. Bu nedenle özellikle yol, su, kanalizasyon ve telekomünikasyon sorunları yaşanılmaması için bu konunun üzerinde hassasiyetle durulması gerekiyor. Bir diğer tehlike ise kentsel dönüşüm konusunda getirim sağlamayı her türlü amacın üzerinde algılayan müteahhitler ve aracı firmalar nedeniyle oluşuyor.

Özetle, titizlikle yapılan kentsel dönüşüm projeleri ile çevre düzenlemeleri yapılmış ve alt yapı sorunları çözülmüş modern binalar inşa edilebilir. Yaşanılası şehirler yaratılarak, çevresel sorunlardan arındırılmış mutlu hayatlar yaşanılabilir. Denetim organlarının, müteahhit firmalar ve yerel yönetimlerle maksimum koordinasyon içinde çalışması olası sorunları ortadan kaldıracaktır. Deneyimli ve işinin uzmanı kişilerle çalışarak siz de üzerinize düşeni yapabilirsiniz.