• Fore Kazık
Zemine bir kuyu açılır, içine donatı yerleştirilir, sonra üstüne beton dökülür. Bu işlemin sonucunda kazık imal edilmiş olur. Bir nevi temel de denebilir.
Çapları: 65-80-100 cm gibi türleri vardır.
Burgulu sondajlarda delinen zemine vinç yardımıyla dışarda hazırlanan donatılar yerleştirilir ve beton pompalanır.
Çoğunlukla, zeminde aşağıya çok inildiğinde uygulanır. Hafriyat alanı dar olduğundan şev bırakılamadığı için, harfiyat almadan önce sondaj yapılıp, sondaj boşluğuna donatı konulup üstüne beton dökülmesi işlemidir. Tüm kazıkları bu şekilde bitirdikten sonra kazıkları birbirinne bağlayan başlık kirişi yapılır. Sonrasında hafriyat alındıkça, kirişlerin arasından 10-15 m uzunluğunda eğimli ankrajlar yapılır, ankrajın içindeki çelik halatın gerdirilmesiyle sağlam bir işlem olur. Daha sonra ankrajlar da bağ kirişiyle bağlanır. Bu yöntem zeminden aşağıya doğru hafriyat alırken üstteki yapıların kaymaması, devrilmemesi vs. içindir. Bir diğer çeşidi ise temel kotuna indikten sonra bir türlü sağlam zemini bulamadığımızda temelden aşağıya doğru çakılan kazıklardır. Bunda kazığın ucu sağlam zemine basmalı ki bina yükü bu kazıklara aktarılsın. Kazıklar da yükünü sağlam zemine aktarsın.
Sondaj yapılan yer balçıkise ve sondaj deliği sabit kalmıyorsa içeriye sırasıyla kılıf, donatı ve beton gönderilir daha sonra kılıf çıkarılır.

• Ahşap kazık
Ahşap kazık çaktığımızda, kazığın tamamının su içinde kalmasına dikkat etmek lazım. Kazığın bir kısmı YASS’nin altında, bir kısmı üstünde olursa. Üstte kalan kısımda, mantarlaşma ve bakterilerin etkisiyle çürüme gözlenebilir. Bu nedenle kazık çakılacak yerin YASS’ni iyi belirlemek lazım.

• El ile sondaj
10-15m’ye kadar zeminin çok sert olmadığı, kayanın bulunmadığı yerlerde elle kazılıp sondaj yapılabilir. Normal sondajdaki gibi sondaj logu çıkartılır ve zemin incelenir. Hangi katmanda ne tarz toprak olduğuna bakılır.

• Sürtünme Kazıkları
Dayanımı yetersiz olan zemine kazık çakılacak ama sağlam zemin de çok aşağılarda. Oraya ulaşmak hem çok zor, ulaşılsa bile gayri-ekonomik olabilir. Bu gibi durumlarda kazığı çakıyoruz, ama sağlam zemine kadar inmiyor. Kazıklarla-zayıf zemin arasında oluşan sürtünme kuvveti etkisiyle ayakta duruyor. Bu kazıklara yüzen kazıklar da denir.
• Borusuz Delme Kazıklar
Sulu olmayan, açılan kazık boşluğunun içe göçmeyecek kadar güçlü olan zeminlerde ve kısa derinliklerde uygulamaya elverişli bir yoldur. Birkaç ton ağırlığında bir delici bloğun yüksekten bırakılmasıyla çukur açılır. Sonrasında bu çukurun içi betonla doldurulur ve kazık üretilmiş olur. 3 farklı alet kullanılır (delici:bohrer, tokmak:rammer, sıkıştırma bloğu:tester).