Karkas terimi, “yapıyı taşıyan iskelet sistem” anlamında kullanılmaktadır. Karkas yapı ise; taşıyıcı sistemi kolon ve kirişlerden oluşan yapılardır. Bu yapılara etkiyen yüklerin büyük bir kısmı, kolonlar ve kirişler vasıtasıyla zemine aktarılır.

Karkas Yapı Türleri Nelerdir?
Karkas yapılar, kullanılan malzemeye göre 3’e ayrılırlar.

1.Betonarme Karkas Yapılar

Betonarme karkas, demirli betonla yapılmış yapılara denmektedir. Yapının taşıyıcı elemanları olan kolon, kiriş ve döşeme elemanları betonarme olarak yapılırlar.
Oldukça yaygın olarak kullanılan bu yapılar, diğer karkas sistemlere sahip yapılara göre yavaş inşa edilirler. İmalatın genellikle sahada yapılmasından dolayı riskleri daha fazladır.

2.Çelik Karkas Yapılar

Çelik karkas yapıların taşıyıcı elemanlarında yapısal çelik kullanılır. Yapısal çelik kullanılan sistemlerin imalatları ve düzenlemesi sahada yapılır. Kolon ve kirişleri düzenlenir. Hafif çelik taşıyıcılı sistemler de bulunmaktadır. Bu sistemler kaplamalarda daha sıklıkla kullanılmaktadırlar ve imalatı fabrikalarda yapılmaktadırlar. Çelik karkas yapılarda; taşıyıcı sistemlerin tamamen fabrikada üretilip birleştirildiği durumlar da görülmektedir.

Çelik karkas yapılar, diğer yapılara göre daha dayanıklıdırlar. Endüstriyel yapılar gibi oldukça geniş açıklık isteyen yapılarda büyük kolaylıklar sağlarlar.

3.Ahşap Karkas Yapılar

Ahşap karkas yapıların taşıyıcı sistemi ahşaptır. Çevresel koşullardan çok kolay etkilenebildiği için özenle imalatının yapılması gerekmektedir.

Ahşap karkas yapılar, çevreci yapılardır. Yazın serin, kışın sıcak özelliğe sahip olduklarından; enerji sarfiyatını azaltmaktadırlar. Oldukça hızlı inşa edilmektedirler.