İmar Durumu Nedir?

İmar durumu, imar parselinin kullanım şeklini ve yapılması istenen yapının özelliklerini belirten belgeye verilen isimdir. İmar durumunda imar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini gösterir. Yani imar durumu için bir arsanın yapılanma koşulları, boyutları ve sınırları diyebiliriz.

İmar Durumu Nasıl Anlaşılır? Neleri İçerir?

Yatırım amaçlı olarak ya da ev yapmak için bir arsa satın alacağınızı düşünelim. İlk yapmanız gereken şey bu arsanın imar durumunu kontrol etmek olmalıdır. İmar durumu, arsanız üzerindeki yapılaşma durumunu gösteren resmi belgenin adıdır.

Peki, İmar Durum Belgesi Neleri İçerir?

• İnşa edilecek maksimum kat sayısını,

• Binanın saçak seviyesinden zemine (kot aldığı noktaya) kadar olan mesafesini; yani binanın yüksekliğini,

• Ön cephe ile arka cephe arasındaki mesafesini, yani binanın derinliğini,

• Arka, yan ve ön bahçe mesafesini yani cepheler ile parseliniz arasında bulunması gereken mesafeyi,

• Emsal olarak da bilinen KAKS, inşaat yapılabilecek toplam alanı,

• Taban alanı kat sayısını, yani arazinin ne kadarlık kısmını tabanda kullanabileceğinizi,

• İnşaat nizamını içerir.

İmar Durumu Belgesi Ne İçin Gereklidir?

Arsanıza inşaat yapabilmek için imar durumu belgesi almanız zorunludur. İmar durumu belgesi yapının niteliğini gösterdiği için, bu belge olmadan inşaat ruhsatı alamazsınız.

İmar Durumu Nasıl Sorgulanır?

İmar durumu belgesi, taşınmazın (arsanın) bağlı olduğu belediyenin imar ve şehircilik birimlerinden alınabilir. Belgeyi almak için tapu aslı, çap aslı, nüfus cüzdanı ya da vekil var ise vekâletname gibi diğer belgelere ve uygun bir dilekçeye ihtiyacınız olacak. Ayrıca imar durumunu belge olarak almak isterseniz belediye belli bir miktar harç talebinde bulunuyor. Bu harç ücretleri 2018 yılında;

• 0-1000 metrekare arası adet 55 TL

• 1000 metrekareden büyükse adet 80 TL

Olacak şekilde belirlenmiştir.

İmar Durumu İnternet Üzerinden Sorgulanabilir Mi?

Sorgulamayı arsanızın bağlı olduğu belediyenin resmi web sayfası üzerinden de yapabilirsiniz.

İmar Durumu Neleri Gösterir?

Arsanızın üzerinde inşa edilecek yapının boyut özelliklerine (ne kadar yüksek bir bina yapılabilir? Ya da arsanın ne kadarına inşaat yapabilirsiniz?), terklere, ve ifraz şartlarına, arsa üzerinde nasıl bir yapılaşma olabileceğine imar durumu ile hakim olabilirsiniz.