Şehirler, köyler ve her belde içerisinde yer alan sokak kanalizasyon bölgeleri bulunmaktadır. Bu bölgeler genel olarak büyükşehirlerden küçük beldelere giderken uzaklaşmaya başlamaktadır. Kanalizasyon sisteminin uzakta olduğu bölgelerde, kişilerin kendi özel atık bölgelerini kurmaktadır. Bu sistemler sağlık durumuna uygun olacak şekilde yapılmaktadır. Genel olarak bakıldığında, foseptik çukuru, lağım şebekesinden uzak yerlerde sağlık koşullarına en uygun şekilde yer altında inşa edilmiş olan özel pis su depolarıdır. Vidanjör yardımı ile arada bu foseptik çukurlar temizlenmektedir.

Foseptik Çukuru Neden yapılmalı?

Kanalizasyon birçok farklı sağlıksız ortamı bir arada bulunduran yer altı sistemleridir. Bu sistemler olmaması hastalık ve sağlık sorunları yayılan bakteriler ile çoğalmaya başlayacaktır. Yapılan foseptik çukurları da bu durumu önlemek adına kurulmaktadır. Özellikle hane sayısının çok olduğu bölgelerde evsel atık, yeraltı suyu gibi istenmeyen ve hastalık dolu bölgeler insanlara zorlu durumlar yaşatmaktadır. Kirliliği önlemek için foseptik çukuru olmalıdır.

Foseptik çukuru belirtildiği gibi hastalık oluşmaması içinde yapılmalıdır. Kanalizasyon sisteminin olmaması ya da foseptik çukurunun olmaması halinde, kolera, tifo, ishal ve bağırsak solucanları gibi hastalıklar bölgeyi saracaktır. Basit gibi gözükse de bu hastalıklar oldukça tehlikeli sayılabilecek hastalıklar arasında yer almaktadır.

Foseptik Çukuru Yapımı

Foseptik çukuru kişiler tarafından özel bir şekilde yapılabilir. Ancak yapım aşamasında uyulması gereken bazı kurallar bulunmaktadır. Bu kurallar belirli bir yönetmeliğe bağlı kalarak yapılmakta ve önem gösterilmemesi halinde istenilen sonuca ulaşılmamaktadır. Yönetmeliğe göre foseptik çukuru yapımı için:
• Çukur bir kuyu ya da içme suyu kaynağında en az 18 metre uzaklıkta yer almalıdır.
• Çukur yapılmak istenilen yere en yakın bina en az 5 metre olmalıdır.
• Diğer herhangi bir ıslanma çukurundan 10-20 metre uzaklıkta olması gerekmektedir.
• Tank dibi mevsimsel yeraltı suyuna en az 1,5 metre olacak şekilde bir mesafede tutulması gerekmektedir.
• Foseptik çukur içerisine atılacak atıkların toprak tarafından emilmesi için çevredeki toprağa yeterli bir şekilde temas etmesi gerekmektedir. Toprak killi bir yapıda ise daha büyük çukurlar açılması gerekmektedir.
• Çukurun çevresindeki toprağa temas etmesi için duvarlarda yeterli açıklık bırakılmalıdır.