Binanın kabası bittikten sonra veya bitmeye yakın iç ve dış duvarlar örülmeye başlar. Duvarda kullanılacak malzeme çoğunlukla teknik şartnamede yazmaz, bu kararı müteahhit verir. Ülkemizde en çok kullanılan malzeme tuğla ve gaz betondur, onları bims ve kuru duvar takip eder.

Peki tuğla ve gaz beton kullanmanın maliyet açısından farkı nedir?

İşçilik fiyatı açısından neredeyse aynıdır. Genellikle tuğlanın işçilik fiyatı gaz betondan 50krş-1TL daha pahalı olur.

Malzeme açısından bakıldığında gaz beton tuğlaya kıyasla biraz daha pahalıdır.

Tuğla, adet bazlı satın alınır. Tuğla duvar örerken çimento ve kum gerekir. Tuğla kırıldığında zayi olur, tekrar kullanılmaz.

Gazbeton, m³ olarak satın alınır. Gaz betonun örerken sadece ilk sıra için kum ve çimento gerekir, onun da sebebi döşemedeki çıkıntıları, kot farklılıklarını düzeltmektir. Onun haricinde üst sıraları örerken yapıştırma harcı kullanılır ki bu harcı kullanmak kum ve çimento ile harç yapmaktan daha kolaydır.

Tuğla şantiyeye 2 türlü sipariş verilir.

1. Kamyon veya tırla dökme olarak gelir. Yani paletsiz olarak tek tek yüklenir. Bu demektir ki tek tek boşaltılır ve tek tek katlara çekilir. Katlara çekilirken gırgır vinç kullanılır. Ustanın iş gücü açısından buna bakışı şu şekildedir: 1 kişi vincin başında bekleyecek, 1 kişi de aşağıda tuğla yükleyecek. 2 kişi sırf katlara tuğla çekmekle uğraşacak.

Dökme gelen tuğlalar kamyona yüklenirken, indirilirken, vince yüklenirken, tekrar indirilirken, indirildiği yerde beklerken sürekli zarar görebilir, bu zayiatları müteahhit üstlenir. Usta, ördüğü duvara göre ödemesini alır. Ustanın kalitesi burada çok önemlidir.

2. Tuğla şantiyeye paletli bir şekilde gelir. Paletli gelen tuğlanın maliyeti dökme gelenden daha fazladır. Bu farkı müteahhit üstlenir. Ayrıca tuğlanın paletli gelmesinin amacı mobil vinçle katlara rahat bir şekilde dağıtılmasıdır. Mobil vinç ücretinin de maliyete eklenmesi gerekir. Bazı şantiyelerde vinç ücretini usta öderken, bazılarında müteahhit öder.

Ytong ise daima paletle gelir ve çoğu şantiyede mobil vinçle katlara taşınır. Tuğlada ayrıca katlara kum-çimento çekme işi de oluşuyor. Gaz betonda ise sadece paketindeki yapıştırıcı taşındığından taşıma işlemi çok daha kolay oluyor.
Arasındaki maliyet farkı için kesin bir şey söyleyemiyorum, çünkü her bölgede işçilik ve malzeme fiyatları farklılık gösterebilir ama genelde ytong maliyeti tuğla maliyetinin %10 daha üstündedir.

Her iki malzeme için de inşaat maliyeti hesaplama programımızı kullanarak maliyet hesabını rahatlıkla yapabilirsiniz.