Durabilite Nedir?

Durabilite, yapı malzemelerinin ve yapıların işlevlerini servis ömürleri boyunca bozulmadan yerine getirmelerine denir. Dayanıklılık veya kalıcılık da denir. Yapıların beklenilen süre boyunca işlevlerini yerine getirebilmeleri için, imalatın kaliteli yapılması gerekmektedir. Eğer gerekli uygulamalar yapılmaz ise, yapı kısa sürede bozularak kullanılmaz hale gelebilir.
Durabilite kavramı günümüzde daha çok betonarme yapılar için kullanılmaktadır. Çünkü günümüzde inşaatların en önemli malzemesi betondur. Betonun gerektiği gibi yapılmaması, önemli sıkıntılara neden olabilmektedir.
Betonun Bozulmasına Yol Açan Sebepler Nelerdir?
1. Fiziksel ve Mekanik Sebepler
1.1. Darbe: Çeşitli darbelere maruz kalan beton, dayanım ve dayanıklılığını kaybedebilir.
1.2. Aşınma: Beton yüzeyinde çeşitli etkilerle meydana gelen kütle kaybıdır. (Yaya ve araç trafiği, sürtünme gibi…)
1.3. Erozyon: Yüksek hızda akan suların, beton yüzeyini aşındırmasıdır.
1.4. Donma ve Çözülme: Betonun içindeki boşluklarda bulunan suyun donması ve buna bağlı olarak genleşmesi sonucu ilave gerilmeler oluşmaktadır. Bu durum betona ilave yük getireceğinden dolayı; betonda çeşitli bozulmalara neden olabilmektedir.
1.5. Yüksek Sıcaklık: Beton örtü kalınlığının az olduğu durumlarda, yüksek sıcaklığa maruz kalan donatı istenilenden daha fazla uzayarak ilave gerilmeler oluşturmaktadır.
2. Kimyasal Sebepler
2.1. Alkali-Agrega Reaksiyonları: Bazı çimentolarda yüksek oranda bulunabilen bazı alkali oksitler ile agregalar içinde yer alan aktif silislerin tepkimeye girmesiyle oluşur. Betonda oluşan silikat jeli, su alarak hacmini arttırır ve betonda çatlak oluşmasına sebep olur.
2.2. Sülfat Etkisi: Sertleşmiş betona sızan sularda bulunan sülfatlar; betonun genleşip çatlamasına, dağılmasına ve agregaları etkileyerek betonun mukavemet kaybına yol açarlar. Betonda beyaz lekeler oluştururlar.
2.3. Karbonatlaşma: Havadaki serbest karbondioksitin; nemli ortamlarda çimento ile reaksiyona girmesi sonucu oluşur. Reaksiyon sonucu oluşan kalsiyum karbonatın etkisiyle; çimento hamurunun büzülmesinden dolayı çatlak oluşur, betonun pH değeri düşer ve donatıda oluşacak korozyonu hızlandırır.
2.4. Korozyon: Beton içindeki veya yapıda kullanılan metal malzemenin oksitlenmesi durumudur. Beton kalınlığının az olması veya çeşitli fiziksel ve kimyasal sebeplerle metal; başta klor olmak üzere bazı minerallere maruz kalması sonucu tepkimeye girer. Bunun sonucunda beton ve donatının dayanımı, aderansı, durabilitesi zarar görür.
2.5. Asit ve Tuz Etkisi: Sertleşmiş betona sızan sularda bulunan asitler, betonun genleşip hasar görmesine neden olan kimyasal olaylara neden olmaktadırlar. Bu etkiye asit hücumu denilmektedir. Betonun magnezyum tuzları ile temas etmesi sonucu oluşan kimyasal olay, betonun rijitlik ve dayanım kaybetmesine neden olur.
3. Biyolojik Sebepler
3.1. Biyolojik Oluşumlar: Bitki ve ağaç kökleri, betonun içine sızarak, büyüyüp genişleyebilirler. Bu durum betonun çatlamasına neden olmaktadır. Deniz yapılarında oluşan yosunların ve kanalizasyonlardaki mikroorganizmaların da önemli etkileri vardır.