DONATI BİNDİRME BOYU NEDİR?

Donatı, inşaat içerisinde kullanılmakta olan ve kaba inşaat yapısını oluşturan yapıların içerisinde bulunan inşaat demirleri olarak bilinmektedir. Genel kaba yapıyı oluşturan döşeme, kiriş ve merdiven gibi tüm yapıların içerisinde bulunmaktadır. Donatı yapısı genel olarak kenetlenme ve bindirme boyu olarak farklı yapılarda ölçülerle çalışmaktadır. “Donatı bindirme boyu nedir?” denildiğinde ise genel olarak birbirine bindirmeli olarak ek yapılan iki donatı parçasının ortak bölgedeki uzunluğunu belirtmektedir. Donatı bindirme boyu yapıların uzunluk ölçümlerine göre farklı şekillerde olmaktadır. Bu nedenle her donatı bindirme boyu farklı hesaplanabilir.
Bindirme boyu hesabı için genel olarak kullanılan bir denklem bulunmaktadır. Bu denklem içerisinde donatı tasarım akma dayanımı, beton yapısının tasarım eksenel çekme dayanımı ve kullanılan donatı çapı gibi birimler kullanılmaktadır. Denklem içerisinde donatı bindirme boyu bu birimlerin ölçümlerine göre farklı şekillerde çıkmaktadır. Bu denklemi etkiyen en büyük işlem de nervürlü donatı ve nervürsüz donatıdır. Bu donatı tiplerine göre ve yapının kendi düzenlenmesine göre donatı bindirme boyu hesaplanır. Hesaplama işlemlerinde doğru bir hesap yapılması önemlidir. Bu duruma göre bindirme işlemi uygulanacak ve yanlış bir işlemde yapı olumsuz etkilenecektir.

 

Donatı bindirme boyu nedir?” sorusuna ek olarak etki eden etmenler nelerdir sorusu da eklenebilmektedir. Bu etmenler genel yapının kurulacağı yer, donatının cins ve yapısı gibi birçok farklı faktörün bir araya gelmesi ile değişiklik gösterebilmektedir. Aynı zamanda hesaplama işlemlerine farklı etmenlerde eklenebilmektedir. Bu etmenlerden bir tanesi de kolon yapısıdır. Bindirme boyu donatılarda kolon eklenmesi halinde farklı şekillerde hesaplanabilmektedir. Bu kolonun yapısına göre ve ölçülerine göre bir ekleme ve hesaplama işlemi olacaktır. Kolon eklenmesi ile birlikte kolon alt ucunda bir işlem söz konusu olmaktadır.
Donatı bindirme boyu nedir kapsamında hesaplama işlemi oldukça önemlidir. Hesaplama işlemlerinde belirtilen denklem;
Lb=0,12x(fyd/fctd)xø≥20ø
Bu şekilde olmalıdır. Denklem nervürlü donatılar için kullanılmaktadır. Denklem elemanlarına gelindiğinde fyd, donatı tasarım akma dayanımını temsil ederken, fctc, beton yapısının eksenel çekme dayanımını temsil eder. Denklemde yer alan Ø simgesi denklem içerisinde donatı yapısının çapını temsil etmektedir.