Çimentoların hidratasyon ısısı:
Bağlayıcı maddeler, priz ve sertleşme sırasında, kimyasal reaksiyon nedeniyle bir miktar ısı açığa çıkarırlar. Priz ve sertleşme sırasında meydana gelen bu ısı sonunda betonun sıcaklık derecesi artar. Çimentonun bu ekzotermik davranışı pek çok sakıncalı durumlara neden olur. Büyük kütle betonlarında, beton dökümünün hızlı bir şekilde yapılması iç sıcaklığı yükseltir. Hava ile temasta olan dış kısım soğur ve büzülmelere neden olur. Dozajın yüksek olması da betonun sıcaklık derecesinin artmasına neden olur. Büyük kütle dış kısmın büzülmesini önler, beton çatlar ve geçirimli bir malzeme üretilmiş olur. Hidratasyon ısısına karşı alınacak tedbir, beton üretiminde kullanılacak malzemenin sıcaklık derecesinin düşük olmasını sağlamak, bunları gölgede tutmakve beton üretilirken su yerine biraz buz katmak.

Betondaki çimento miktarının arttırılması rötreyi artıracağından, yüksek mukavemete sahip beton üretilmek istendiğinde,en son çare olarak çimento miktarının arttırılması düşünülmelidir. Su miktarının artması, betonda boşluk miktarını arttırdığından ve agrega miktarını azalttığından rötreyi belli bir şekilde yükseltir. Bundan dolayı yoğurma suyu da gereğinden fazla olmamalıdır. Kalın agrega taneleri rötreyi azaltır, bundan dolayı mümkün oldukça katılmalıdır.

Beton, iyi bir şekilde yerleştirilip sıkıştırılırsa az boşluklu olması sağlanır ve rötreyi azaltır.
Beton döküldükten sonra 1-2 hafta kürlenerek, ıslak çuvalla sarılarak nemli tutulursa, ilk günlerdeki buharlaşma önemli derecede önlenir ve rötreyi azaltır.

Agregaların kirli (killi, siltli, tozlu vs.) olması aderansı olumsuz etkilemekte, ayrıca bu tanecikler su ihtiyacını da arttırmaktadır.
Betona başlamadan önce kalıplar su ile yıkanır ve yüzeyi nemlendirilir ki kurumuş, suya ihtiyacı olan kalıplar betonun içindeki suyu emmesin. Agregaların emeceği su, beton hesabı yapmadan önce hesaplanmalı.
Türkiyede max agrega çapı, yürürlükte 22 mm gibi geziniyor. O okulda gördüğünüz 31,5 mm’ler çok kullanılmıyor piyasada.

Hidratasyon :
Beton bileşenleri karıştırıldıktan birkaç saat sonra plastik özelliği kaybolmuş katı bir yapı oluştururlar. Buna neden olan ve çimento ile suyun tepkimesi sonucu oluşan kimyasal reaksiyona hidratasyon denir. Betonun taşıma süresi uzun sürerse hidratasyon yolda başlayabilir. O yüzden taşınma süresi önemli.

Portland çimentosu: Dünyada ilk çimento üretimi 1824’te ingilterenin leeds kendinte ince taneli kalker ve kil karışımının pişirilmesinin ardından öğütülerek gerçekleştirilmiştir. Üretilen çimentonun özellikleri ve rengi Leeds’e yakın portland isimli adadan getirilen doğal yapı taına benzediği için adına portland çimentosu denmiştir. Kireçtaşı ve kilin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi ve bunun sonucunda oluşan klinkerin alçıtaşıyla birlikte öğütülmesiyle meydana gelir.

Beyaz Çimento: Normal çimentoyla aynı şekilde üretilir ancak hammadde içinde demir ve mangan gibi renk verici bileşenlerin bulunmaması gerekir.

Çimento, su ile temas ettiğinde sertleşiyor. Sertleştikten sonra tekrar su ile temas ettiğinde zarar görmüyor. Ama alçı, sertleştikten sonra da sudan zarar görüyor.

Bağlayıcılar
İnşaat malzemesinde bağlayıcılar olarak kalsiyum esaslı olanlar ele alınmıştır.Bu bağlayıcılara hidrolik bağlayıcılar da denir. Yani su ile temas ettiği zaman sertleşen. Kalsiyum esaslı bağlayıcıların ana bileşenleri Kireç(CaO), Silis(SiO2), Alüminyum(Al2O3), Demir Oksit(Fe2O3), silikatlar ve alüminatlar olan çimento, alçı, kireç ve puzolanlardır.

Puzolan
Tek başına bağlayıcılık özelliği bulunmayan, kireçle (CaOH2) ile reaksiyona girince bağlayıcı olan, çimentodan daha küçük olan malzemedir. Boşlukları iyice doldurur, mukavemeti artırır.
Puzolanik reaksiyon yavaştır. Erken dayanım düşük olur ama geç dayanımı normalden daha yüksek çıkar.
Puzolan kullandığımızda, çimento miktarını azalttığımız için, hidratasyon ısısını azaltır.
Fiyat bakımından çimentodan daha ucuz olduğu için maaliyeti düşürür.