Beton ve Donatı Arasındaki İlişki Nedir?

Elimizde güzel bir formül var. Bu formülü verelim ve bu iki kelimenin arasındaki ilişkiye değinelim.
Beton + Arme = Betonarme. Arme, çelik demektir. Betonarme kelimesi de buradan gelir.
Beton ve donatı ilişkisi son derece önemlidir. Çünkü donatının düzenlenmesi ve detaylandırılması çalışmalarında yapının tam olarak tasarlandığı şekilde oluşturulması kritik bir öneme sahiptir. Doğru ve sağlam davranış bilgisine sahip olunmadığı durumlarda yapılarda ilerleyen dönemlerde ciddi anlamda hasarlar ortaya çıkabiliyor. Donatı, pek çok farklı şekilde kullanılmaktadır. Bu aşamada önemli olan şey donatının kullanım amacıdır. Çekme gerilmelerinin taşıması için boyuna donatı ve etriye, basınç gerilmelerinin taşınması adına kolon kiriş basınç bölgesi, süneklik sağlanması adına sargı donatı gibi pek çok farklı donatı türü kullanılabilir.

Beton Ve Donatı

Yapılarda beton ve donatı çalışmaları gerçekleştirilirken yapı elemanlarının sıyrılmayacağı şekilde gerekli olan tüm çalışmaların eksiksiz bir şekilde yapılması gerekmektedir. Donatı ile beraber betonun çekme dayanımı ciddi oranlarda arttırılmış olmaktadır. Yapıdaki beton basmaya başladığı zaman kullanılan demir de aynı şekilde çekilmeye başlanır. Beton ve donatının beraber çalışmak zorunda olduğu bilindiği zaman bu aşamada önemli olan şey oranların doğru olarak hesaplanmasıdır. Çünkü donatı fazla olduğu takdirde ortaya çok gevşek bir döşeme çıkar. Betonun çok ancak donatının az olduğu durumlarda ise izin verilen alanın dışına taşma olur. Temel kısımlar bilindiği üzere basınca maruz kalır. Burada demir donatı çekme kuvvetine başarılı şekilde karşı koyar fakat beton aynı oranda basınca karşı koyamaz. Dolayısıyla böylesi durumlarda beton yüksekliği arttırılabilirken donatı miktarında çok fazla artış kendini göstermeyecektir.
Bununla beraber beton ve donatı oranları belirlenirken betonarmenin donatısız beton gibi gevrek şekilde kırılmasının engellenmesi amacı ile belirli şartlar ortaya koyulmuştur. Bu aşamada dikkate alınan konular ise etriyelerin yerleştirilmesi, ek olarak ortaya çıkabilecek momentlerin karşılanması gibi birçok durumdur. Kuvvet anıda çelik ve betonun birlikte kullanılması adına gerekli olan mesafeler bulunur. Yani yalnızca beton yerine betonarmenin etkili olması istediği zaman oranlar doğru belirlenmeli ve çalışmalar buna göre yapılmalıdır.