Beton Katkıları

Akışkanlaştırıcılar ( Su azaltıcılar):
Betonda aynı kıvamın veya işlenebilirliğin daha az su ile elde edilmesini sağlarlar. Taze betonda kullanılan su azaldıkça betonun dayanımı artar.
Bu katkı maddesi kullanılınca su miktarı %5-%15 oranında azalır. Özelikle kış aylarında betona erken mukavemet kazandırır.
Azalttığı su miktarı ile orantılı olarak normal ve süper olarak ikiye ayrılırlar.
Beton aldığımız firmalara akışkanlaştırıcı olarak ne kullanıldığı sorulmalı. Marka ve ürün modeli öğrenilmeli.

Priz Geciktiriciler:
Yüksek sıcaklıkta, yüksek oranda çimento kullanıldığında, düşük s/ç’de, betondaki malzemelerin fazla sıcak olması, çimentonun sıcak olması (<75) durumlarında priz geciktirici kullanılmalı.

Taze betonun katılaşmaya başlama süresini uzatırlar. Uzun mesafeye taşınan betonlar, sıcak, rüzgarlı hava beton dökümleri ve soğuk derzlerin önlenmesi için yararlıdırlar.
Priz geciktirici katkılar betonun 1-2 günlük dayanımının büyük oranda düşük çıkmasına ama 28-90 günlük dayanımının katkısız betonların mukavemetine kıyasla daha yüksek çıkmasına neden olur.
Örnek malzeme: Sika retarder

Reslump Katkılar ( Yeniden Dozlama):
Şantiyede betona ilave edilen katkılardır. Betonun pompalanabilirliğini, yerleşmesini kolaylaştırmak içindir. Özellikle yazın, beton kıvam kaybettiğinde tercih edilir. Beton kıvamını kaybettiğinde su yerine reslump ilave etmek gerekir.
Aşırı dozda kullanılırsa; geciktirme etkisi yapabilir ve betonda ayrışmaya sebep olabilir.
Betonda istenilen kıvam derecesine bağlı olarak, bağlayıcı dozunun %0,4-%0,8’i arasındadır. Yani 100 kg çimento için 400-800 gr arasında. Katkıyı betona ilave edecek kişinin bilinçli olması ve katkıyı transmikserde bulunan çimento miktarına göre katması gerekiyor. Mutlaka yanında bir mühendis bulunmalı.
17 cm çökmeli bir betona katkı ilave edilirse ayrışmaya sebep olabilir. 7 cm çökmeli bir betona ise 1 bidon ilave edilirse yeterli gelmeyebilir. Bu durumlar hakkında hesaplar yapılmalıdır.
Şantiyede bekleyen mikserlerde kıvam kaybı olduğundan bu katkı kullanılır ama her mikserin bekleme süresi farklı farklı olduğundan, farkı miktarlarda kullanılabilir.
Katkıyı betona geç ilave edersek şantiyeyi bekletiriz, erken ilave edersek de tekrar kıvam kaybedebilir.
En yüksek doz olarak tavsiye edilen katkı miktarından fazla kullanılmamasına dikkat edilmelidir.
Beton firmasına reslump katkı olarak ne kullandığı önceden sorulmalı ve hesapları ona göre yapılmalıdır.
Betona eklendiğinde homojenliği sağlamak adına en hızlı devirde (15dev/dk) 3-4 dk karıştırılmalı ve bunu takiben slumpı yapılıp pompalanmaya başlanmalıdır.
Örnek malzeme olarak: Sikament 100 Reslump-200-250-300 reslump
Eğer beton dökülürken mikseri takip etmezsen, suyu açarlar betonu sulandırırlar. Betonu akışkan yaptıktan sonra göstermelik 1-2 vibratör vurdun mu, tamamdır

 

Priz Hızlandırıcılar:
Aşırı soğuk havada beton döküldüğünde, düşük miktarda çimento kullanıldığında priz hızlandırıcı kullanılmalı.
Soğuk havada betondaki su donar. Suyun donmasıyla hidratasyon durur. Donan suyun hacmi %9’a kadar artar.
Taze betonun katılaşmaya başlama süresini kısaltırlar. Priz geciktiricinin tam tersi şekilde çalışırlar. Bazı uygulamalarda erken kalıp almak için ve soğuk havalarda don başlamadan önce betonun katılaşmış olmasını sağlamak için kullanırlar.

Antifirizler:
Betonun donmaya karşı kendini korumasını ve geç priz almamasını sağlar. Antrifiriz suyun donma sıcaklığının üzerindeki hava sıcaklığında kullanılmalıdır. Eğer hava sıcaklığı suyun donma sıcaklığının altında ise ek tedbirler alınmalıdır.
Antifiriz, beton dayanımının bir an evvel 5 N/mm2 ‘nin üstüne çıkmasını sağlar. Beton dayanımını ve dona karşı dayanımı artırır. Gece don bekleniyorsa ve ani sıcaklık düşme ihtimali varsa kullanılır.
Türk Standartları betonun basınç mukavemetinin 50 kgf/cm2 ‘ye erişmesinden sonra don sebebiyle zarar görmeyeceğini kabul eder.
1 kgf=1 kilogram kuvvet=9,807 N

Hava Sürükleyiciler:
İngilizcesi: Air entrainment. Yaklaşık 0.2 mm çapında boşluklardır. Betonun içine üniform olarak dağılır ve beton prizini tamamlayıncaya kadar o şekilde kalır. Bu katkı maddesinin amacı: betonu donma çözünme olaylarına karşı korumaktır. Şöyle ki betonun içindeki su donduğunda hacmi artar. Havalar ısındığı zaman hacmi tekrar düşer. Bu durum betona zarar verir, betonda çatlakların vs oluşmasına neden olur ve geçirimli bir beton oluşur. Hava sürükleyici koyduğumuzda ise, yeterli miktarda boşluk olacağından, beton çatlamaz. Çünkü bu minik hava kabarcıkları betonun içine üniform dağılmıştır. Çimento ağırlığının %0.03-%0.15’i arasında kullanılır. Yani 100kg çimento için 30-150 gr arasında kullanılır. Beton içindeki hava %3-%6 arasında olmalı. 6’yı geçmemelidir.
Betonun içine hava sürüklendiğinde çimento topaklaşmasının da önüne geçilir ve beton içerisindeki tanelerin birbiri üzerinde kaymalarını kolaylaştırarak iç sürtünmeyi azaltır ve işlenebilirliği artırır

• Sertleşme hızlandırıcı katkıyı erken kalıp almak için kullanırız (sika rapid 1-5)