Günümüzde beton, çoğunlukla hazır olarak temin edilen ve eskiye göre çok daha yüksek standartlara sahip bir yapı inşa unsurudur. Beton karışım oranları; fabrika koşullarında yüksek güvenirlilik arz edecek biçimde temin edilerek, yapının özellikleri daha mukavim hale getirilir. Tabii bunun için güvenilir firmalardan ürün temin etmek gerekecektir.

Betonlar, inşaat sektörünün kuşkusuz en önemli yapıtaşlarından biridir. Bu nedenle, kullanıldığı yer ve kullanım amacı da göz önüne alınarak betonun en uygun şekilde hazırlanması gerekmektedir. Beton hazırlarken dikkat edilmesi gereken en önemli husus da karışım oranı olmaktadır. Beton karışım oranı, içerisindeki kum, su ve agreganın (taş, çakıl vs.) hangi oranda olduğuna bağlı olarak değişmektedir.
Temel olarak betonun içerisindeki su oranı arttıkça betonun mukavemetinde azalma görülecektir. Bunu, su oranı fazla olan betonun daha akışkan olmasından anlayabiliriz. Öte yandan, su oranı daha düşük olan betonlar daha mukavim bir karakteristiğe sahip olmaktadır. Fakat su oranı gerekenden de az olursa bu sefer betonu uygulamada kullanmak çok zor olacaktır. Bu nedenle, optimum değerin elde edilmesi gerekmektedir. Beton karışım oranları, gerek tecrübe gerekse mühendislik alanında yapılan akademik çalışmalar ve araştırmalar neticesinde belirli standartlara kavuşmuştur. Bugün piyasada C10, C20, C30, C35 gibi standart beton karışım oranları mevcuttur.

Beton Karışım Oranları Listesi

İçerisindeki maddelerin karışım oranlarına göre belirli sınıfları bulunan betonun standardize edilmiş karışım oranları aşağıda verilmiştir.

C5      1 : 5 : 10
C7.5   1 : 4 : 8
C10    1 : 3 : 6
C15    1 : 2 : 4
C20    1 : 1.5 : 3
C25    1 : 1 : 2
C30    1 : 0.75 : 1.5
C35    1 : 0.5 : 1
C40    1 : 0.25 : 0.5

Burada C ile başlayan ifadeler betonun standart sınıfını ifade ederken, sağ taraftaki sayılar da betonun içerisindeki sırasıyla çimento, kum ve agrega oranlarını göstermektedir. Örnek vermek gerekirse, C15 sınıfı betonda çimento oranı 1 ise kum ve agrega oranları sırasıyla 2 ve 4 olmaktadır. Kalan su miktarı genelde, uygulamalar arasında farklılık göstermektedir.

Beton Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Betonun içerisindeki agrega oranı arttıkça betonun sahip olduğu basınç mukavemeti artacaktır. Kum ise betona işlenebilirlik özelliği kazandırmaktadır. Bu oranlar uygulama niteliğine göre doğru şekilde belirlenmelidir. Su oranı beton için en önemli konulardan biridir. Suyun gereğinden az ve fazla olması betonun mukavemetini azaltabilir ya da işlenmesini zor hale getirebilir.