İnşaat Hesabı

Beton Dökümünde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

 

Beton Dökümünde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Beton dökümü, betonun şantiyeye teslim edilmesinden sonra kullanılacak araç ve gereçlerle istenilen noktadaki kalıba dökülmesi işlemidir. Fakat beton dökümü sırasında dikkat edilmesi gereken belli başlı kurallar vardır. Bu kurallara dikkat edilmemesi halinde yapıda birçok sıkıntı ortaya çıkabilir. Dikkat edilmesi gereken hususları öncesi ve sonrası olarak ikiye ayırabiliriz.

Beton dökülmeden önce nelere dikkat etmek gerekmektedir?

• Betonların döküleceği kalıplar mutlaka sızdırmayan, sağlam, yağlanmış ve temizlenmiş olmalıdır.
• Kullanılacak olan tüm donatılar, gerektiği gibi döşenmeli ve kontrolden geçmelidir. Bu kontrolü mutlaka bir mühendis yapmalıdır. Mühendisin kontrolünden sonra yapı denetim şirketinin mühendisi de beton dökümüne onay vermelidir.
• Beton dökümü pompasız yapılacaksa mutlaka yeterli miktarda boşaltma aracı temin edilmelidir. Eğer temin edilmezse bu beton dökme işlemini sekteye uğratabilir.
• Döküldükten sonra hala taze olan betonun bakımlarını mutlaka yapmak gerekmektedir. Bu bakımlar için de su hortumları ve örtüler ve özel kürler gerekmektedir.
• Transmikserler ve pompalar hazır hale getirilmelidir.
• Eğer yer betonu dökülecekse zemin, beton dökümüne uygun bir şekle getirilmelidir.

 

Beton dökümü sırasında hangi hususlara dikkat etmek gerekmektedir?

Betonun dökümü sırasında yapılacak olanlar betonun kıvamını ve dayanıklılığını etkilemektedir. Betonun yerleştirilmesi pompalı ve pompasız döküm olmak üzere ikiye ayrılır.
Beton her iki türlü de yerleştirilirken şunlara dikkat etmek gerekmektedir:
• Betonu mutlaka yerleştirileceği noktaya ya da ona yakın bir noktaya dökmek gerekmektedir.
• Beton belirli bir noktaya dökülüp daha sonra kürekle yeni yerine yerleştirilmemelidir.
• Beton mutlaka homojen bir halde yerleştirilmelidir.
• Yerleştirme sırasında eğimli tabakaların ve yığınların oluşmasına engel olmak şarttır.
• Betonlar kalıp içerisine asla 1,5 metreden daha yüksek bir mesafeden dökülmemelidir. Aksi halde beton ayrışabilir.
• Beton yerleştirirken ve sıkıştırırken mutlaka hız konusunda uyum içerisinde olmalıdır.
• Beton dökümü sırasında mutlaka ama mutlaka duraklamalara ve gecikmelere meydan verilmemelidir. Çünkü bunun sonucunda soğuk derz gibi birçok sıkıntılı durumlar oluşabilir. Bu da betonda yapısal risklerin ortaya çıkmasına neden olur.

Eğer beton transmikser ile dökülecekse şunlara dikkat etmek gerekmektedir:

• Transmikser kapalı alana girecekse aracın gireceği yükseklik mutlaka bildirilmelidir. Eğer mikser gereken yere sığamazsa gecikmeler yaşanabilir.
• Transmikser bozuk bir zemine çıkacaksa çökme ve kayma tehlikeleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Unutulmamalı ki dolu transmikserin ağırlığı 20 ton civarındadır.
Beton pompa ile dökülecekse şu hususlara dikkat etmek gerekmektedir:
İnşaata olan yaklaşma mesafesi, döküm mesafeleri mutlaka belirlenmelidir. Çünkü her pompanın cinsine göre bu rakamlar değişkenlik gösterebilir. Pompanın kurulması planlanan alan iyi gözlemlenmelidir. Eğer o alanda boru hattı vs. varsa mutlaka bildirilmelidir. Betonun döküm hızı asla aksatılmamalıdır. Betonu döken personellerin de bulundukları noktalara dikkat etmesi gerekmektedir. Bu olası bir iş kazasını ve yapım hatalarını önleyecektir.
Ayrıca işlek bir yerde beton dökülüyorsa ve şantiye içinde yeterli alan yoksa pompa mecburen yola kurulacaktır, bu da trafiği olumsuz etkileyebilir. Pompa kurulduktan sonra trafiğin nasıl işleyeceğini belirlemek gerekir.

 

Merhaba, size nasıl yardımcı olabilirim?
blank