Ardgerme Ve Öngerme Nedir?

ARDGERME

ÖNGERME

Donatı alanında yapılan çalışmalarda belirli özelliklere göre işlemler yapılmaktadır. Bir alanda uygulanan işlemde eğer orası o işlemi desteklemezse diğer yönteme geçilmektedir. Bu inşaat alanı içerisinde sıkça yapılan durumlardan biridir. Ardgerme ve öngerme işlemleri de bu noktada kullanılan yöntemlerden biridir. Ardgerme ve öngerme nedir denildiğinde birleşik bir tanım yapılması doğru olmamaktadır. Bu nedenle her iki işleminde kendi özellikleri ile birlikte ayrı ayrı anlatılması ve detaylı olarak bilgi verilmesi en doğru işlemlerden biridir. İnşaat alanında sıkça kullanılan bu yöntemler yapıya göre de değişebilmektedir. Peki, ardgerme ve öngerme nedir?
Öngerme

Donatı yapısı gereği, donatı çubuklarının yerine kopma dayanımı daha yüksek olan halat yapılarının yerleştirilmesi ile birlikte germe kuvveti betona aktarılır. Bu işleme öngerme işlemi denilmektedir. Ardgerme ve öngerme nedir denildiğinde genel olarak bakılırsa bir dayanım problemine karşı çözüm olarak uygulanan işlemlerdir. Öngerme işlemi ile birlikte betonun taşıma kapasitesi arttırılmakta ve bu sayede bina yapısının yük miktarı da daha iyi konuma getirilmektedir. Genel olarak küçük kesitlere uygulanan bu yöntemde o alanda büyük başarılara yol açar. Öngerme işlemi için yerleştirilen halatlar belirli hesaplamalar sonucunda yerleştirilmesi gerekmektedir. Bu halatlar genel olarak hidrolik krikolarla gerilmektedirler. Bu sayede beton üzerine düşecek olan yük miktarı eşit bir şekilde sağlanarak yapının taşıma kapasitesi artırılacaktır.

 

ArdGerme

Ardgerme ve öngerme nedir sorusunda öngerme işlemi bir yük durumunu dağıtmak üzerine halat kullanımı yapılmasıdır. Ardgerme ise, betonun çekme kuvvetlerine karşılık verebilmesi ve betonun bu kuvvetlere karşı güçlendirilmesi için kullanılmakta olan yüksek dayanım gücüne sahip çelik halatların, beton döküm işlemi sonrasında yapılan gerilme yöntemidir. Ardgerme işlemi öngerme işleminin tam tersi olarak gözlemlenmektedir. Ancak genel olarak ikisi de aynı işlevi yapsa da uygulanan alandaki farkları ve yük taşıma kapasite farklılıkları gözden kaçmayacak bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Ardgerme işleminde beton yapısı ve çelik halat yapısı uygun bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Bu sayede yapının dayanım gücü artırılırken, işlemler de daha kolay bir şekilde gerçekleştirilecektir.