AKS NEDİR?

Mimari yapı ve inşaat alanları birbiri ile doğrudan bağlantılı olarak tanımlanmaktadır. Özellikle kolon gibi yapı elemanlarının düzenlenmesi, ayarlanması gibi işlemler de ölçü, uzaklık birimlerine dikkat edilmeli ve iki sektör iç içe bir çalışma sergilemelidir. “Aks nedir” konusuna gelindiğinde ise yapı elemanları arasındaki uzaklık olarak tanımlanmaktadır. Bu terim inşaat sektörü içerisinde çok kullanılmasıyla birlikte çeşitli kurallar üzerine uygulamalar yapılması gerekmektedir. Bu nedenle aks nedir iyi bilinmeli ve tüm işlemler ona göre iyi bir şekilde yapılmalıdır.
Aks, genel tanım olarak iki yapı elemanının orta noktasından alınan ölçü ve uzaklık birimleri olarak tanımlanmaktadır. Farklı bir tanımlama ile aks, kolonların aynı hizaya gelen yüzeylerinden içe doğru 10 santimetre kadar yatay geçtiği var sayılan hatta da denilmektedir. İki farklı tanım itibari ile yapının düzeni ve projeye göre aks durumu belirtilir ve ona göre tüm işlemler yapılır.

 

 

Aks yerleri mimari çizimlerde belli olmaktadır. Proje aşamasında belirlenen bu işlemde en baştan tüm proje etkili bir şekilde hazırlanmalı ve aks ifadeleri doğru bir şekilde belirtilmelidir. Bir hat üzerinde ye alan kolonlar aynı doğru üzerinde kenarları çakışacak şekilde çizilebilmektedir. Bu çizim yönteminde akslar kolonlar arasındaki duvar çizgilerinden geçmektedir. Aksların duvar çizgileri üzerinden geçmesi nedeniyle mimari proje yapım aşamaları sırasında Bakanlık izni olmadan bu işlem gerçekleştirilmemelidir.

Kolon akslarından proje yapımları ve diğer aşamalarda faydalanmak mümkündür. Aynı hat üzerindeki kolonların yüzeyleri aynı hizaya getirilmektedir. Bu duruma göre kolonun aksın her iki tarafında kaç santim uzaklıkta ve kaç santim olacak şekilde devam edeceği özel hesaplamalarla belirlenir. Bu işlemde aks üzerinden geçecek kolonların durumu önem arz eder. Mimari projeye bağlı kalmak ve projenin tüm detaylarını iyi bir şekilde ilerletmek için aks çalışmalarında aynı hat üzerinden geçme ve hesaplamalar önemlidir. Kolonların koordinat ekseni üzerinde olduğu gibi x-x ve y-y bölgeleri üzerinde aynı doğrulta bulunmaları inşaat sektöründe ve yapı mimarisinde önemli olmasıyla birlikte, hata olması halinde yapıda istenmeyen durumlar ortaya çıkması da oldukça muhtemeldir.