https://www.youtube.com/embed/x-9z8QEdO9c

Bu yazıyı sonuna kadar okuduğunuzda şunları öğreneceksiniz:
• Mimara gitmeden kendi arsanıza nasıl bir inşaat yapabileceğinizi
• Arsanıza yapacağınız inşaatın maliyetini %98 doğrulukla nasıl hesaplayabileceğinizi
• Müteahhitlerin gerçekte ne kadar kazandığını
• İnşaatı kendinizin yapmasıyla müteahhitin yapması arasında ne kadar fark olduğunu
• İmar durumu, taks, kaks, emsal, ayrık nizam, bitişik nizam, ada, pafta, parsel gibi terimlerin ne anlama geldiğini
• İnşaat yapılaşma şartlarını öğreneceksiniz.

Yazının sonunda kendi arsanıza yapacağınız inşaatta zemin kurulumunu, zemin kat alanını, normal kat alanını, kaç daire çıkacağını, dairelerin net m²’sini ve buna benzer tüm detayları tek tek hesaplayabileceksiniz. Arsanızı müteahhite belli bir yüzdeyle kat karşılığı vermekle, arsayı satmak arasındaki farkı kendiniz hesaplayacaksınız. Müteahhitten %50 almakla %51 almak arasındaki farkın ne olduğunu göreceksiniz. Dairelerinizi küçük yapmakla, büyük yapmak arasında inşaat yapım maliyeti ve satış tutarları arasındaki farkı göreceksiniz.
Siz takipçilerimizden her gün 100’lerce şu soruları alıyoruz:

• Ayrık nizamda inşaat alanı hesabı nasıl yapılır?
• Bitişik nizamda inşaat alanı hesabı nasıl yapılır?
• Emsal, taks, kaks nedir?
• İmar durumu nasıl okunur?
• 2021 konut inşaat maliyeti nedir?
• Basit inşaat maliyeti ne kadardır?
• 2021 bina inşaat maliyeti nedir?
• 2021 yapı birim maliyetleri nedir?
• 2021 yapı yaklaşık maliyeti nedir?
• 100 metrekare ev maliyeti nedir?
• İnşaat metrekare maliyeti nedir?
• Kaba inşaat maliyeti nedir?
• Müstakil ev maliyeti ne kadardır?
• Müteahhitler ne kadar kazanır?
• Arsanın, inşaat maliyetindeki yüzdesi ne kadardır?
• Müteahhit gözüyle hesap nasıl yapılır?

Ayrıca bu sorulara ve buna benzer soruların da hepsine bu yazıda cevap vereceğiz.
Yazıya başlayalım.

Önce örnek bir yer seçmemiz lazım. İstanbul’da bulunan Kartal belediyesini seçtim.
Ada ve parsel nedir tanımlarını yapalım.

Ada Nedir?

Çok basit tabirle, etrafı sokak veya caddelerle çevrili alana ada denir. Coğrafyadaki adalar gibi düşünebilirsiniz. Coğrafyada etrafı denizlerle çevrili olan ve bir kara parçasına bağlantısı olmayan bölgelere ada deniyordu, imar durumundaki ada tanımında da etrafı sokak veya caddelerle çevrili olacak. Aşağıdaki resimde kırmızı çizdiğim kısımlar birer adadır.

Parsel nedir?

Parsel, adanın içindeki bölümlere de parsel denir.
Aşağıdaki resimde kırmızı çerçevelerin her biri bir parseldir.

Yola terk, bedelsiz yola terk nedir?

Yeni imar planları belirlendiğinde parselimiz sokağın, parkın, yeşil alanın vb kamu alanlarının içinde kalabilir. Bu durumda o alanı terk etmemiz gerekmektedir. Örneğin; aşağıdaki resimde 60 nolu parselimizin sınırları kırmızıyla çizilmiş. Siyah olarak gördüğünüz kısım ise yeni imar planındaki yol sınırı. Yani yolda genişleme yapılacak ama henüz yapılmamış. Farz edelim ki belediye 10 yıl sonra yolu genişletecek, sizin de arsanızın bir kısmını alması gerekiyor, bu durumda burayı kamulaştırması gerekiyor, kamulaştırırken de size ödeme yapması gerekiyor. Ama siz belediyenin buraya yol yapmasını beklemeden inşaat ruhsatı için başvuruya gittiğinizde, belediye yola giden fazlalık alanı bedelsiz bir şekilde belediyeye vermenizi istiyor. Evet yanlış duymadınız, bu alanı belediyeye verirken hiçbir ödeme alamazsınız. Arsanızın tamamı 500m² olsun, 100m²’si belediyenin yeni yaptığı imar planlarına göre yolun içinde kalıyor. Normalde arsanızın m² değeri 5000TL idi. Kamulaştırma olsaydı belediye size 500.000TL ödeyecekti ama şimdi siz bu alanı bedava bir şekilde belediyeye vereceksiniz.

İmar durumu nasıl okunur? Taks, kaks, emsal, bitişik nizam, ayrık nizam nedir?

Ayrık nizam nedir?

Binaların bir birinden ayrı olması durumudur. Yan yana iki arsa düşünün, her iki arsaya da inşaat yapılırken herkes kendi arsasından belli bir mesafe geri çekilecek(genelde 3mt), böylece iki arsa arasında 6mt boşluk olacak.
Bitişik nizam nedir?: Binaların birbirine bitişik olması durumudur. Genelde arsa m²’leri çok küçükse, arsaların daha fazla küçülecek durumu olmadığında bitişik nizam olur. Binalar sırt sırta verirler. İki bina arasında hiçbir boşluk olmaz.

Taks nedir?

Taban alanı kat sayısı’dır. Yani arsanın üzerine kurulacak binanın kurulum alanı ne kadar olmalı, onu hesap eder. 500m² bir arsanız olsun. Taks sınırı varsa, arsanızın tamamına inşaat yapamazsınız. Arsa benim değil mi, istediğimi yaparım diyemezsiniz. Örnek bir taks hesabı yapalım: Aşağıdaki resimde solda 0.20- 0.40 / 1,75 yazıyor. Orada yazan 0.20-0.40 yazan kısım taks’tır. Arsamız 500m²’ydi. 500×0.20 = 100m², 500×0.40=200m², yani binamızı en az 100m² kurabiliriz, en çok 200m² kurabiliriz. Zemin kat alanınızın 90m² olmasını isterseniz, 100m²’den az olduğu için imar durumu buna izin vermiyor. Aynı şekilde 200’den büyük olmasına da izin vermiyor. Zemin kat kurulum alanı için taks 1. Sınırlamamız. Yoldan ve yan arsalardan çekilme yaptığımızda ortaya çıkan sonuç da ikinci sınırlamamız oluyor.

Kaks nedir? (Emsal nedir?)

Kat alanı kat sayısı’dır. Diğer bir değişle “emsal”. Emsali burada yüzeysel olarak anlatacağım. Taks’ın altında yazan 1.75 değeri emsal değeridir. 500m² arsamız varsa 500×1.75 =875m² inşaat yapabiliriz. Ama bu hesap bu kadar basit değil, emsale dahil olan, dahil olmayan alanlar var. Detaylı emsal hesabı için şu yazımızı okuyabilirsiniz: Detaylı Emsal Hesabı Nasıl Yapılır?

Şimdi imar durumunu beraber okuyalım:

A: Ayrık nizam, ön bahçeden 5mt, yan bahçelerden 3mt çekilmemiz gerekiyor.

Taks 0.20 – 0.40
Arsa alanımız: 398m²
Yani taban kurulumu (398×0,20) ile (398×0.40) arasında olacak. Yani 80-160 m² arasında olacak.
Hepsi bu kadar basit.

Şimdi arsamızı autocade koyalım, yola terkimizi yapalım. (Autocad vb program bilmeyenlere kağıt kalemle hesap yapacağız, yazının devamında görebilirsiniz.) Ön bahçe, yan bahçe ve arka bahçeden çekilmeleri yapalım. Yola terki tekrardan anlatabilmek için yandaki 69 parselin hesabını yapacağım.

Üstteki 69 parselin alanı 484m²’dir.
Resmi autocade koydum, parsel sınırlarından çizgimizi çizdik.

Resim kısmını silince binamızın dış hatları bu şekilde oluyor. Çizdiğim resmin alanını imar durumunda gözüktüğü gibi 484m² olacak şekilde ölçekledim. Kırmızıyla gösterdiğim alan yola terk edeceğimiz alan. Hesaba devam ederken o kısmı sileceğiz.

Bu arsadaki yapılaşma şartlarımıza göre ön, yan ve arka bahçelerden çekilmemizi yapalım.

Çekilme sonucunda köşelerini kırmızıyla çizdiğim alan meydana çıkıyor. Önden 5mt, yan ve arkadan 3mt çekildim. Kalan alan bizim zemin alanımız olacak.
Arka bahçeden çekilme kısmı imar durumunda yazmıyor ama plan notunda belirtilmişti. Çok detaylı kısımlar için plan notlarını da okumanız gerekiyor Bu kısma birazdan değineceğim.

Normal kat alanı hesaplama

2 üst resimde imar durumunun sağ tarafında bina yüksekliğinde “5 kat” ibaresi var. Zemin katın üstüne 4 tane normal kat yapabiliriz anlamına geliyor. Ama normal katın alanı ne olacak?
Bulunduğunuz bölgede ne kadar çıkma yapılabiliyor bakmak lazım, plan notlarında da belirtilmiş olabilir. Yakınlarınızda yeni yapılan bir binaya da bakabilirsiniz %99 ihtimalle aynı şartlar sizin için de geçerlidir.
Çıkmanın ne olduğunu açıklayıp normal kat alanı hesaplamaya devam edeceğiz.

Çıkma nedir?

2 kırmızı çizginin arasındaki mesafe çıkmadır. Alttaki resimde tek yönden çıkma yapılmış. Binanızın durumuna göre tek cepheden de çıkma olabilir, 4 cepheden de çıkma olabilir. Bizim binamızda 4 cepheden çıkma yapacağız.

Zemin katta her cepheden 1,5mt çıktığımda normal kat alanına ulaştım. Aşağıdaki resimde görebilirsiniz.

Plan notu nedir?

Belediyeler imar planlarını yaptıktan sonra bazı bölgelere, caddelere, bir kısım parsellere özel hususlar olabiliyor. Birkaç örnek vereyim:
1. Bağdat Caddesi’ndeki binaların yüksekliği 5 katı geçemez.
2. 1065 nolu adadaki yapıların yüksekliği en çok 18mt olabilir.
3. 180 nolu adadaki yapıların ön cephe çıkma mesafesi en az 8mt olmalıdır. (Normalde imar durumunda 5mt gözüküyor)
Bu ve buna benzer hususlar plan notlarında yazar.
Örnek hesabını yaptığımız arsanın plan notlarını incelemek için resimdeki yere tıklayınız.
https://belnet.kartal.bel.tr/imardurumu/

Herkesin anlayabileceği bir dilden anlattığımız için autocad bilmeyenler için de hesap yapmalıyız. Kağıt, kalemle hesap yapacağız. Arsanızın ölçülerini elbet biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız, arsanızın köşe noktalarını biliyorsunuzdur, elinize metreyi alıp ölçebilirsiniz. Onu da bilmiyorsanız belediyeden gidip arsanızın durumunu öğrenebilirsiniz.
1.durum: Önce parselimizi çizdik.

2.durum: Bedelsiz terk edeceğimiz yer varsa terkini yaptık. Artık orası sizin arsanız değil?

3.durum: İmar durumunda yazan çekme mesafelerini yaptık. Kalan kısım bizim zemin katımız oldu.

4.durum: Zemin katımızın alanını hesaplayalım.

5.durum: Cephelerden çıkma yaptık ve normal kat alanımızı bulduk.

Şimdi bulduğumuz tüm bu bilgileri excele koyalım, binamız meydana çıksın. Excel dosyasını yazının sonuna koyacağım, isteyenler indirip aynı dosyayı kullanabilir, isteyenler kendine yeni excel yapabilir. İsteyenler excel kullanmadan kendisi de hesaplayabilir.

Exceldeki bu tabloda her bir kısmı nasıl bulduğumu sıra sıra anlatacağım:

Arsa alanı: Bunu imar durumundan alabilirsiniz.

Zemin kat alanı: Arsanın yola terkini yaptıktan sonra ön, yan ve arka cepheden çekildikten sonra bulduğumuz alan. Üstte 212 olarak bulmuştuk.

Normal kat sayısı: İmar durumunda binamızın 5 katlı olduğu yazıyor. 1 tane zemin kat yaptığımız için geriye 4 kat kalıyor. (5-1=4)

Normal kat alanı: Zemin kat alanına çıkma yaptıktan sonra bulduğumuz alan. Üstte 309 olarak bulmuştuk.

Asansör, Kat holü, Merdiven, Şaft boşluğu: Daireler haricinde bir katta bu alanlar da var. m²’leri 1-2 m² şaşabilir. Herkesin apartmanı kendine özgüdür. Hesabınızı yaparken excelde girdiğim verileri kullanabilirsiniz.

Normal Kat Hesabı;

1 kattaki daire sayısı: Tamamen bize bağlı. Farklı farklı değerler girerek denemeler yapmalısınız. 309 m²’lik bir normal kat alanınız var. Buraya ister 1 daire yapın, ister 5 daire yapın. Birazdan aradaki farkı hesaplayacağız.

Kattaki brüt daire alanı: Normal kat alanımız 309’du. Bu alandan asansör, kat holü, merdiven ve şaft boşluğunu çıkarttığımızda geriye sadece daireler kalıyor. Yani 309-8-12-14-1= 274 m²

1 daire brüt alanı: kattaki brüt daire alanımız 274’dü. 1 katta 3 daire yapalım demiştik. 274/3= 91 m²

1 daire net alanı: 91m² brüt alanı olan dairenin %11-12’si duvar alanıdır. 91/1,11 yaptığımızda 82 m² buluruz, yani dairenin net alanını. Buradaki brüt kavramını karıştırmayın. %11’i düştüğümüzde sadece dairenin duvarlarını düşmüş oluyoruz. Odaların arasında bölme olarak kullanılan duvarı ve dış cephedeki duvarı.
Zemin kat için de aynı hesapları yapıyoruz.
1 kattaki daire sayısını şimdilik 3 olarak hesapladık. Siz bu hesabı 2 ve 4 olarak da yapın. Normal katta 2 daire, 3 daire ve 4 daire olması durumunda satış sonrası karlılığımızı hesaplayacağız. Excelde formülasyon kurulu. Sadece adetleri değiştirerek hesabı yapabilirsiniz.

Bodrum kat sayısı: Plan notlarında yazmadığı sürece sınırsız bodrum kat yapabilirsiniz. Muhtemelen plan notlarında da yazmıyordur. Tabi bodrum kat sayısını artırdığınızda maliyet de eş zamanlı artacaktır. Maliyet kısmını şimdi hiç düşünmeyin, onu biraz sonra detaylı hesaplayacağız.

Bodrum kat m²: Bazı bölgelerde yan ve arka bahçe sınırının tamamını kullanabiliyorken, bazı bölgelerde 1mt çekilmeniz gerekiyor. Genelde ön cepheden 5mt çekilmenizi isterler. Burada belediyenin kuralları işler. Tabi bu kurallar siz bodrumun tamamını kullanmak istediğinizde sizin için önem teşkil eder.(Yani otopark yapmak istediğinizde) Biz bodrum katı 400m² olarak kabul ettik. Siz de kendinize göre bir değer yazabilirsiniz.

Toplam bağımsız bölüm sayısı: Zemin katta 2 daire yaptık. Normal katta da 3 daire yaptık, 4 tane de normal katımız var. Yani 2+(3×4) = 14 bağımsız bölüm.

Toplam inşaat alanı: Zemin kat alanı(212 m²) + bodrum katlar alanı(1×400=400 m²) + normal katlar alanı(4×309=1236m²) = 212+400+1236 = 1848m²
Toplam net daire alanı: Zemin kattaki daireler (2×80=160 m²) + normal kattaki daireler (12×82=984 m²) = 160+984=1144 m²
Küsüratlardan dolayı excelde 1147 gözüküyor, ondalık değerleri hesaba katmadığım için öyle gözüküyor.

Elimizdeki daireler:
2 adet 82 m² daire
12 adet 80 m² daire
Şimdi o dairelerin içini istediğimiz gibi yapacağız. Ben aşağıdaki gibi yaptım. Siz de kendinize göre yapabilirsiniz. Oda sayısını artırın, wc ekleyin, teras ekleyin, amerikan mutfak yapın. Tamamen size kalmış. Ama toplam m²’ye dikkat edin. 82 ve 80’i geçmeyin.

Oluşturduğumuz bu binanın inşaat maliyetini hesaplayalım.

1. https://insaathesabi.com a girin ve üstteki “giriş yap” butonuna tıklayın ve ya hemen alttaki “ücretsiz dene” butonuna tıklayınız.

2. Panele giriş yaptıktan sonra “yeni proje” butonuna basın.

3. Binanızın bulunduğu il ve ilçeyi seçin. 1000’lerce maliyet bulunduğunuz ilçeye göre gelecek. İnşaat Hesabı tüm il ve ilçelere göre hesap yapmaktadır.

4. Dairelerimizi sisteme ekleyelim.

5. Eklenen tüm bağımsız bölümleri kontrol edelim ve sonraki aşamaya geçelim.

6. Arsa alanı, normal kat sayısı, normal kat m², zemin kat m² bilgilerini sisteme girelim. Bunların hepsini hesaplamıştık.7. Bu bilgileri girdikten sonra devam et deyince karşınıza açılan sayfadan binanızdaki her şeyi görebilir, fiyatlarına müdahale edebilirsiniz. Bundan sonrası sizin tercihinize kalmış. Birkaç örnek vereyim:
Kapı modelini
Pencere sayısını, ölçülerini
Parke türünü
Peyzaj seçeneklerini
Korkuluk modelini
Ankastre ürünleri ve buna benzer 1000 civarında veriyi girebilirsiniz. Sonrasında sistem size şöyle bir rapor verecektir: Örnek raporu indirmek için tıklayınız.

Bizim girdiğimiz veriler sonucunda maliyetimiz 2.516.000TL çıktı.

8. Müteahhite arsayı kat karşılığı verme durumunu, müteahhitin arsayı satın alma durumunu müteahhit gözüyle inceleyelim. Tek tek her aşamayı açıklayacağım.
Mal sahibi olarak müteahhitten bir oran isteyeceksiniz, bu tamamen size kalmış. Ben burada arsa sahibine %48 verdim. Müteahhite de %52 kaldı. Yani arsa sahipleri arsayı müteahhite verecek, müteahhit her şeyi yapıp bitirecek, %48’ini arsa sahiplerine geri verecek.

Müteahhidin harcadığı toplam para = İnşaat yapım maliyeti
1 daire maliyeti = müteahhite kalan dairelerin müteahhite maliyetidir. Binamızda normalde 14 daire oldu. 2 tanesi 80 m², 12 tanesi 82 m². Birbirine çok yakın olduğu için hepsini aynı hesapladık. 14 dairenin %52’si 7,28 daire yapar. Sistem 7,28’e göre hesap yapıyor ama yuvarladığı için 7adet olarak gözüküyor. Yani 2.516.000/7,28= 345.604TL’dir. Müteahhit dairesini bu fiyata satarsa hiç para kazanmamış olur.

Müteahhit arsayı satın alırsa inşaat maliyeti yine aynı olur. Müteahhite kalan daireler 14 tane olur, yani tüm bina. Müteahhitin toplam maliyetine arsa maliyeti de eklenir. Arsayı satış fiyatınızı değiştirerek müteahhitin 1 daire maliyetini görebilirsiniz.

Müteahhit gözüyle kat karşılığı anlaştık gibi bir hesap yapalım. Dairenin satış fiyatını bölgenizden, emlak satış sitelerinden öğrenebilirsiniz. Biz 450.000TL olarak baz aldık. 7,28 daireyi 450.000TL’den satınca 3.276.000TL hasılat elde ettik. Maliyetimiz 2.516.000TL’ydi. Yani 760.000TL karımız oldu.
Müteahhit arsayı satın aldığında da 884.000TL karı oldu. Bu aradaki dengeyi koruyarak arsanıza değer biçebilirsiniz. Müteahhit kendisi için mantıklı değilse arsayı satın almaz. Veya siz yatırımlık arsa alırken bu hesabı yapabilirsiniz.

Bu hesabı yaptıktan sonra dairelerin ölçülerini, sayılarını değiştirerek tekrar hesap yapmamız akıllıca olur.
Birkaç farklı senaryo deneyelim. Sanki tüm bina bizimmiş, müteahhitliğini de biz yapacakmışız gibi hesap yapıyorum.

Senaryo 1’de mevcut daireleri tek tek sattım. Hasılatı hesapladım. İnşaat maliyetini çıkardım. 4.144.000TL kar çıktı.
Sonra senaryo 2’yi yaptım.


Senaryo 2’de zemin kattaki daire sayısını 2’den 3’e çıkardım. Normal kattaki daire sayısını da 3’den 5’e çıkardım. Daire m²’leri doğal olarak küçüldü. Oluşan bu yeni dairelerle yeniden maliyet hesabı yaptım. İnşaat maliyetim 3.000.000TL çıktı. Neredeyse 500.000TL fiyat artışı oldu. Ama satış fiyatlarını hesapladım. Sonra karıma baktım 4.680.000TL kar elde ettim. Bu arsa için düşündüğümde: Daire alanlarını küçülterek, daire sayısını artırmak inşaat maliyetini artırıyor ama satış fiyatı daha çok artıyor. Sonuç olarak senaryo 2’yi yapmaya karar verdim.

3 aşamada özetleyecek olursak;

1. İmar durumu bilgilerine göre arsanızda yapılacak inşaatın detaylarını belirledik.
Sonra daire sayılarını ve dairenin bölümlerini belirledik.
Buraya kadar inşaatın tüm bilgileri çıktı.

2. Sonra https://insaathesabi.com aracılığıyla inşaat maliyetini hesapladık.

3. Sonra dairelerin satış tutarlarına baktık ve karlılığı hesapladık.

1. Aşama olan binayı oluşturma kısmını öğrendiniz, artık en fazla 30dk’da hesaplayabilirsiniz. 3. Aşama olan satış fiyatları da çok basit. İnternetten bakarak veya emlakçıya sorarak 10dk’da öğrenebilirsiniz. Burada kilit nokta inşaatın maliyetini hesaplamak. İşte biz burada devreye giriyoruz. Çok detaylı bir şekilde birbirine entegre 1000’lerce işlem sayesinde %98 doğru bir hesap ortaya koyuyoruz. Siz en ufak bir şey eklediğinizde veya çıkardığınızda sistem 100’lerce hesap yapıyor. Her yıl 100’lerce müteahhit firma inşaat maliyetini düzgün hesaplayamadığı için batıyor, kendi sıkıntıya girdiği gibi arsa sahiplerini, mal tedarikçilerini, işçileri vs herkesi sıkıntıya sokuyor. Özellikle uyarıyoruz. m²’sini 1000-1500TL ile çarparak maliyet hesabı olmaz.

Nasıl hesap yaptığımız kafanızda daha iyi canlansın diye şöyle bir örnek vereyim:

Binanızdaki herhangi bir daireye 1 tane banyo eklerseniz meydana gelecek değişikliklerden birkaçı şunlardır (Sonuçta 4-5 m²’lik 1 tane banyo, ne kadar önemli olabilir ki demeyin):

• Daire büyüdüğü için döşeme betonu
• Döşemede kullanılacak demir
• Asmolen döşemeyse asmolen fiyatı
• Döşemede kullanılacak file fiyatı
• Beton ve demir işçilik fiyatı
• Banyonun duvar işçiliği
• Duvar malzemesi ve harcı
• Banyo kapısı
• Kapı kolu
• Kapı eşik çıtası
• Banyo dolabı
• Banyo dolabı tezgahı
• Banyo dolabı ışıklandırması
• Lavabo bataryası
• Banyo dolabı için aplik
• Duşakabin, duş teknesi, yer süzgeci, duş tromplemi
• Banyo bataryası
• Klozet, klozet kapağı,
• Rezervuar iç takım
• Taharet musluğu
• Havlupan
• Havlupan için 2 tane radyatör vanası
• Sıhhi tesisat ve pissu tesisat malzeme fiyatı
• Sıhhi Tesisat ve pissu tesisat işçilik fiyatı
• Yer seramiği
• Duvar seramiği
• Seramik harcı
• Derz dolgu
• Seramik işçiliği
• Havluluk
• Tavan aydınlatması için spot
• Elektrik işçiliği
• Elektrik kabloları, priz, duy, anahtar
• Tavana alçı ve boya malzemesi ve işçiliği
• Elektrik işçiliği
• Duş sonrası oluşan buharın atılması için havalandırma motoru
• Banyodaki pencere için doğrama, cam ve aksesuar fiyatları
• Pencerenin önüne konacak mermer denizlik

Bunların yanı sıra İnşaat Hesabı, yönetmeliklerle entegre bir şekilde çalışıyor. Böylece hiçbir yönetmeliği bilmenize gerek yok.
Örneğin: 10 katlı bir bina yapacağınız zaman “Asansör Yönetmeliği” gereği 2.asansör yapma zorunluluğunu siz bilmeseniz de program size söylüyor.
Yüksekliği 21,50mt’ yi geçen binalarda “Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik” gereği yangın merdiveni zorunluluğu var. Yangın merdiveninin olması ile olmaması arasındaki maliyet farkını tüm parametreleri hesaplayarak program size tüm detaylarıyla veriyor. Siz de bu sayede kat yüksekliklerinizi, kaç katlı bina yapacağınızı vb. özellikleri seçip ona göre kararınızı verebiliyorsunuz.

Umarım yardımcı olabilmişizdir.
İnşaat maliyet hesabı konusunda takıldığınız tüm hususlarda size yardımcı olmak için buradayız.

https://www.youtube.com/embed/x-9z8QEdO9c