İçindekiler

 2023 İnşaat Maliyeti Hesaplama

2022 yılının son dönemi ve 2023 yılının başı ile beraber inşaat maliyetlerinin ne seviyelerde olacağı tartışma konusu oldu. Özellikle yüksek faiz ve yüksek enflasyon, mal sahiplerinin elini güçsüzleştiriyor. Buna bağlı olarakta müteahhitlerin işleri zorlaşıyor. Mal sahipleri ve müteahhitler, maliyet hesaplarında oldukça zorlanıyor. Tam bu durumda detaylı inşaat maliyet hesabı yapmak gerekiyor. Özellikle evini kentsel dönüşüme verecek olan mal sahipleri, ev satın almak isteyenler ve inşaat yapan müteahhitler, maliyet hesabı ve analizinde zorlanıyor. Biz İnşaat Hesabı olarak, 2023 inşaat maliyeti tahminlerine referans olacak detaylı inşaat maliyet hesaplama yazısı yazmak istedik. Yazımızda öncelikle yapının tanımını ve inşaat maliyetinin tanımını yapacağız. inşaat maliyetini etkileyen faktörlerin akabinde bu faktörlerin etkilerinden bahsedeceğiz. Son olarak yazımızın en sonunda, detaylı inşaat maliyet hesabı adı altında sizlere referans olacak bir maliyet hesabı ile yazımızı bitireceğiz.

İnşaat Maliyeti Nedir?

Yapı İmar Kanunu’nun 5. maddesinde belirtildiği üzere yapı: Karada ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve tamirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesislerdir. Maliyet ise bir malın elde edilebilmesi için harcanan üretim faktörlerinin toplamına denir. Bu üretim faktörleri emek, sermaye ve topraktır. İnşaat maliyeti; kaba işler maliyeti, ince işler ve diğer işler olmak üzere 3’e ayrılır. Bu kategorileri oluşturan maliyetlerin birim fiyatına ise  inşaat maliyeti denir.

İnşaat Maliyetini Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Her üretimin maliyeti olduğu gibi yapı üretimininde maliyeti vardır. İnşaat maliyetinde, maliyet hesabı farklıdır. İnşaat maliyeti yapıyı oluşturan bileşenlerin, iş kalemlerinin, uygulamaların, malzemelerin, markaların doğrultusunda hesaplanan ve içerisinde işçilik, malzeme, taşıma, nakliye, kira gibi maliyetleri barındıran bir hesaplama sistemidir. Bir yapının inşaatı için birçok iş kalemi vardır. Bu iş kalemleri yapıyı kademe kademe oluşturur. Her kademe bir önceki kademeyi etkiler. İnşaat maliyetinin 3 ana bölümü vardır. Bunlar:

 • Kaba inşaat maliyeti
 • İnce inşaat maliyeti
 • Diğer maliyetler

Bu faktörler ve piyasa koşulları dikkate alınarak inşaata başlanabilir. Binanın alanı ile inşaat maliyet bedeli çarpılarak bulunan sonuç o binanın kaba inşaat maliyetini verirken; binada kullanılacak alçı, sıva, yalıtım, iç boya, dış boya, zemin betonu, seramik, mermer, parke, kapı pencere doğramaları, fayans, elektrik, su, doğalgaz gibi tesisat işleri ise ince inşaat işleridir.

İnşaatın Metrekare Maliyeti Neye Göre Değişir?

İnşaatın m2 maliyeti birçok faktöre bağlıdır. Bu faktörler inşaatın yapısına göre, inşaatın mevcut konumuna bağlı olarak, zemin durumu ve deprem durumu göz önünde bulundurularak belirlenir. İnşaat metrekare maliyetini etkileyen unsurlar şu şekildedir:

 • İnşaatın Türü
 • Kat Sayısı
 • Daire Sayısı
 • Bodrum Kat Sayısı
 • Deprem Bölgesi ve Zeminin Durumu
 • İnşaat Yapılacak İl
 • İnşaatın Konumu
 • Kat Yükseklikleri
 • Kullanılacak Malzemeler
 • Yönetmelik

İnşaat Türünün İnşaat Maliyetine Olan Etkisi Nedir?

İnşaat maliyetini hesaplamadan önce inşaatın amacı ve yapının türü belirlenmelidir. İnşaatın apartman, site, villa, plaza gibi türlerinde amaçları farklı olduğu için yüksek oranda ciddi maliyet farkları vardır. Örneğin, bir iş merkezinde kira fiyatları ön planda olurken bir apartman dairesinde satış ön plandadır. Apartman binasında inşaat maliyeti daire bazlı yapılırken villa için inşaat maliyet hesabı metrekare üzerinden yapılabilir. Sadece daire olması veya ofis olması inşaat maliyetini etkilemez. İnşaatın ana karkas sisteminde kullanılacak olan malzeme de inşaatın maliyetini belirler. Örneğin, bir ofis binasında çelik kullanılabilir ya da fabrikada da çelik karkas sistem kullanılabilir. Çünkü geri dönüştürme ön planda olduğu için geri dönüştürülebilir malzeme kullanılır. Ön maliyet olarak gideri olsada geri dönüştürülebilir olduğu için ileride katkısı olacaktır. Betonarme binalar ekonomik yapılardır. Ekonomik malzeme olduğu için ülkemizde daha çok beton ve demirden oluşan betonarme elemanlar kullanılır. Yığma kagir bina dediğimiz binalarda daha çok köy evlerinde, tek katlı yapılarda kullanılır. Yığma kagir binalarda, taşıyıcı bir sistem olmadığı için maliyeti taşıyıcı sisteme oranla düşüktür. Diğer karkas sistemleri prefabrik binalar, ahşap binalar gibi sayabiliriz. Genellikle maliyet hesaplarında betonarme binaların analizi kullanılır. Ülkemizde daha çok betonarme binalar olduğu için bizlerde İnşaat Hesabı olarak betonarme binaların inşaat maliyetini hesapladığımız için bu binaları baz alarak maliyet analizi yapacağız.

Kat Sayısının İnşaat Maliyetine Olan Etkisi Nedir?

Kat sayısında en önemli iki faktör, merdiven ve asansördür. Direk kat adedinden maliyetleri ile alakalı bilgi vermek yanlış olacaktır. Çünkü dairelerin dubleks veya tek daireli olma durumu ya da kat alanları gibi faktörler inşaat maliyetini etkileyecektir. Asansörler yönetmeliğe göre yapılan bir imalattır. Kat sayısına göre yapılacak olan asansörün adedi ve asansör alanı değişmektedir. Aynı zamanda kat sayısının fazla olması durumunda yangın merdiveni yapılacağı için ekstra bir maliyet çıkaracaktır. Betonarme bir merdivende harcından sıvasına, mermerinden seramiğine, seramikten boyasına birçok ilave maliyetler oluşacaktır. Bu etkenler inşaat maliyetini çok fazla etkilemesede incelenip ona göre analiz edilmesi gerekir.

Daire Adedinin İnşaat Maliyetine Olan Etkisi Nedir?

Daire adedinin inşaat metrekare maliyetine olan etkisini bir örnek üzerinden anlatabiliriz. Örneğin, bir inşaatta 100 m2 alandan 10 daire olsun ve bunların hepsi tek daire olsun. Diğer inşaatta ise 200 m2 alandan 5 daire olsun ve hepsi dubleks daireler olsun. İki inşaatın alanı da 1000 m2 olarak belirlensin. İki daireye baktığımızda alanlar aynı, metrekare olarak inşaat alanı da aynı fakat dairelerin yapısı farklı. 10 adet daire demek; 10 ayrı mutfak dolabı, 10 adet çelik kapı, 10 adet kombi, 10 adet evye, 10 adet klozet vs. demektir. Yani daire sayısını artırmak ayrı ayrı maliyet çıkaracaktır. Örneğin, 10 adet banyo yapmak yerine 5 adet banyo yapmak arasında ciddi farklar vardır. Örneğin, diğer dairelerde yani dubleks olan dairelerde 1 banyo ve 1 wc yeterli olacaktır. Fakat bu durum tek daire olmasında 2 banyo ve 2 wc demektir. Banyo ve wc haricinde 1000’lerce örnek verebiliriz. Sonuç olarak daire adedini artırabilirsiniz fakat malzemeleri ve bağımsız bölümleri düşünerek bir maliyet analizi yapmanız gerekir.

Bodrum Katın Yapılmasının İnşaat Maliyetine Olan Etkisi Nedir?

Bodrum katın yapılmasında öncelikle zemin durumu etkilidir. Zemin durumunun elverişsiz olması temel maliyetini etkileyecektir. O yüzden bir yapı inşa etmeden kesinlikle civar arazilerdeki zemin etütleri incelemeniz önerimiz olacaktır. Zeminin kötü durumda olması ekstra zemin iyileştirme maliyetlerini ortaya çıkaracaktır. Bunun haricinde hafriyat yapılması sonucu zemin durumuna göre iksa sistemi yapılıp yapılmamasına karar verilecektir. Özellikle İstanbul bölgesinde arazi fiyatlarının fazla olması bodrum kat ihtiyacını yani dikey yapılaşmayı doğuracaktır. Bodrum katın yapılması ekstra hafriyat, perde duvar gibi maliyetleri ortaya çıkaracaktır. 

Deprem Durumunun İnşaat Maliyetine Olan Etkisi Nedir?

Bir binanın deprem durumu, yapının yapılacağı arazinin konumuna göre incelenir. Deprem haritaları aracılığı ile arazinin faya olan yakınlığına, meydana gelecek yaklaşık ivmelere bakılır. İvme depremin etkisidir. İvmenin büyük olması ekstra kuvvetler doğuracaktır. Kuvvetin fazla olması da yapısal olarak maliyet doğuracaktır. Örneğin, Konya’da yapılan bir bina ile yaklaşık olarak aynı düzlemde olan Düzce arasında depremin oluşturduğu yapısal maliyet açısından ciddi farklar vardır. Konya’da minimum düzeyde deprem hesapları yapılırken Düzce’de bu durum tam tersidir. Sonuç olarak bir inşaata başlamadan deprem durumunu kesinlikle araştırmanız gerekir. Bunun yanına imar durumunu da ekleyebiliriz.

İnşaat Yapılacak İlin İnşaat Maliyetine Olan Etkisi Nedir?

İnşaatın yapılacağı il önemli faktörlerden bir tanesidir. Bazı malzeme maliyetleri haricinde (örneğin beton, tuğla gibi) genelde malzeme fiyatları il bazında değişkenlik göstermez. Değişken olan malzeme türü ve kalitesidir. Burada önemli olan hangi ilde hangi malzemelerin kullanıldığıdır. Bunun haricinde malzemenin nakliye maliyetleri de önemlidir. Sizlere örnek olarak bims malzemesi üzerinden İstanbul’un iki yakasındaki durumu izah edelim. Ekim ayı verilerine göre herhangi bir markadan alınan fiyat listesine göre 10’luk (10*39*18,5) bims fiyatı Anadolu Yakası’nda 5,34 TL/adet iken Avrupa Yakası’nda bu fiyat 5,89 TL/adet olarak belirlenmiştir. Adet bazında 55 kuruşluk fark olmaktadır. Buda genel inşaat maliyetinde önem arz etmektedir.

İnşaatın Konumunun İnşaat Maliyetine Olan Etkisi Nedir?

İnşaatın konumu nakliyat bedelleri ve nakliyatın zorluğu ile alakalıdır. Örneğin, metreküp hafriyat bedelleri konuma göre belirlenir. Şehir merkezinde taşıma zorluğundan ötürü hafriyat fiyatları fazla iken kırsal kesimde daha az olabilir. Diğer bir örnekte beton sevkiyatıdır. Beton mikserinin şehir merkezinde bir yere gelmesi park yerlerinin olmaması ekstra sıkıntılar çıkaracaktır. Bunun yanında beton pompası zorluk çıkartır. Alanın dar olduğu mekanlarda daha küçük iş makineleri kullanılmalıdır. Bu yüzden inşaatın konumunu da düşünmeniz gerekir.

Kat Yüksekliklerinin İnşaat Maliyetine Olan Etkisi Nedir?

Kat yüksekliği yapının döşeme üstünden, döşeme üstüne olan mesafesidir. Katın bitimine kadar olan yüksekliktir. Kat yüksekliği 3,5 metre olan daire ile 3 metre olan daire arasında alansal olarak bir fark yoktur fakat bu durum başka başka maliyetler çıkaracaktır. Bu maliyetler dış cephe maliyetleri, duvar maliyeti, sıva ve boya maliyeti gibi maliyetlerdir. 5 katlı basit bir apartman yapısında yüksekliğin artması çok bir şey ifade etmeyebilir. Fakat 10 katlı yapıda ya da alanı fazla olan ve yüksek olan yapılarda yüksekliğin artması toplamda daha etkili olacaktır. Örneğin, duvar imalatını düşünürsek 10 katlı bir yapının, her katta 50 cm artması toplamda 5 metre artmasına sebep olacaktır. Bu yükseklikte olan tüm duvar yerlerini düşünürsek inşaat maliyeti için oldukça fazladır. Duvar yüksekliğinin artması sadece duvar elemanının adedini artırmaz; harç maliyetini, işçilik maliyetlerini, dış cephe maliyetlerini, iskele maliyetlerini vb. tüm maliyetleri artırır.

Kullanılacak Malzemenin İnşaat Maliyetine Olan Etkisi Nedir?

Malzeme tercihi mal sahibi ile müteahhit arasında geçer. Her dairede yapılacak olan uygulamalar ve kullanılacak olan malzemeler projede belirlenir. Müteahhit, maliyeti düşünerek malzeme seçimini değiştirebilir ya da ona göre belirleyebilir. Mal sahibi de isteğine göre malzeme türünü veya malzemenin markasını değişebilir. Malzeme kalitesi tamamen hedeflenen müşteriye göre ve sermayeye göre belirlenir. Hedeflenen müşteriye yüksek kalitede malzeme hitap ediyorsa ona göre malzeme kullanılır. Bu durumlar genel inşaat maliyetini etkileyen unsurlardır. Parke üzerinden örnek verirsek laminat parke metrekare maliyeti 260 TL, masif parkenin metrekare maliyeti 1299 TL’dir. Sadece parke malzemesinin değişmesi ile metrekarede 1039 TL değişmiştir. Bunun gibi diğer tüm malzeme seçimlerini inceleyerek malzeme türüne karar vermek gerekir.

Yönetmeliğin İnşaat Maliyetine Olan Etkisi Nedir?

İnşaat yapımında birçok yönetmelik vardır. Bunlar: Asansör yönetmeliği, deprem yönetmeliği, imar yönetmeliği, yangın yönetmeliği gibi yönetmeliklerdir. Asansör yönetmeliği asansörün kullanım amacına ve yapı yüksekliğine göre belirlenir. Örneğin, 10 kat ve üzeri bir apartmanda 2 adet asansör yapmanız gerekir. Hem asansör trafiği hem de kişi adedi fazlalığı yüzünden bu gerekli bir durumdur. 10 katlı yapı için bir adet asansörün yaklaşık olarak 750.000 TL olduğunu düşünürsek ekstradan bir maliyet çıkaracaktır. Deprem yönetmeliğinin yapıya olan etkisi yapısal olacaktır. Donatı oranının fazlalığı gibi veya karkas sisteminin farklı olması gibi… Yangın Yönetmeliği, yangın söndürme ekipmanları haricinde yangın merdiveni ihtiyacını getirecektir. Yapıya eklenecek bir merdiven, merdiven basamağı, merdiven döşemesi, süpürgelik, mermer işçiliği, işçilik bedeli, korkuluk, yangın kapısı gibi maliyetleri ortaya çıkarır. Bunlar sadece yüzeysel örneklerdir. Bunun gibi 100’lerce örnek sayabiliriz.

Dairenin İç Yapısının İnşaat Maliyetine Olan Etkisi Nedir?

Dairenin iç yapısı derken dairenin tek daire, dubleks, ofis ya da dükkan olma durumudur. Örneğin 3+1 dubleks bir dairede; 3 adet oda, 1 adet salon, 1 adet mutfak, 2 adet banyo, 1 adet lavabo, 1 adet balkon, antre, hol, teras gibi bölümler bulunur. 2+1 bir tek dairede ise 2 adet oda, 1 adet salon, 1 adet mutfak, 1 adet banyo, 1 adet wc antre ve hol bulunur. Dubleks bir daire ile tek daire arasındaki farkı banyo, wc üzerinden anlatabiliriz. Örneğin, ilave bir banyo yapılması ile banyo duvar işçiliği, harç malzemesi ve işçiliği, kapı kolu, kapı, kapı eşik çıtası, banyo dolabı, tezgah, ışıklandırma, lavabo bataryası, banyo bataryası, duşakabin, duş teknesi, yer süzgeci, klozet, klozet kapağı, rezervuar, havlupan, taharet musluğu, radyatör vanası, sıhhi tesisat, tesisat işçiliği, yer seramiği, duvar seramiği, seramik işçiliği, seramik harcı, derz dolgu, havluluk, elektrik tesisatı, alçı boya malzemesi ve işçiliği gibi maliyetler ortaya çıkmaktadır. Bunun gibi 100’lerce örnek verebiliriz.

İnşaat Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

İnşaatın maliyetini iki yolla hesaplayabilirsiniz. Birincisi bakanlığın dönem dönem açıkladığı inşaat metrekare maliyetleri ile hesaplamaktır. Diğer yolda, bir maliyet hesabı programı ile hesap yapmaktır. Maliyet hesabı için kullanılan program genelde excel olmaktadır. Bunun haricinde kendi programımızda olan İnşaat Hesabı yazılımı bulunmaktadır. İleriki kısımda İnşaat Hesabı ile inşaat maliyet hesabının nasıl olduğunu anlatacağız. İnşaatın maliyetini kaba inşaat maliyeti, ince inşaat maliyeti ve diğer işler maliyeti şeklinde 3 kısma ayırabiliriz. Bu maliyetleri İnşaat Hesabı olarak 30 başlıkta topluyoruz. 30 başlık içerisinde 1000’lerce bölüm bulunmaktadır. İnşaat Hesabı olarak tüm bu maliyetleri %90 doğrulukla hesaplıyoruz. İnşaat hesabı olarak öncelikle girdiğiniz veriler neticesinde metrajları hesaplıyoruz. Ardından hesaplanan metrajlara ait işçilik ve malzeme fiyatlarını güncel bir şekilde alarak doğru bir maliyet hesabı yapıyoruz. Malzeme seçimleri sunarak maliyetler arasında karar vermenizi sağlıyoruz. Sonrasında hesaplanan verileri 50-60 sayfalık bir rapor haline getiriyoruz. Metraj raporu ve maliyet raporu olmak üzere iki farklı rapor veriyoruz.

İnşaat Hesabı İle İnşaat Maliyeti Hesaplamak Daha Kolay!

Günümüzde oldukça gelişen inşaat sektörü için yapılacak olan inşaatın maliyeti oldukça önemlidir. İnşaat maliyet hesabında, değişen sene ile beraber güncellenen fiyatlar dikkate alınır. İnşaatın türüne göre maliyeti de değişir. Artan enflasyon miktarı inşaat maliyetlerini doğrudan etkiler. İnşaat maliyeti hesabında bulunduğunuz şehirden, inşaatınızın taban alanına, malzeme ve işçilik fiyatlarına varana kadar bilgi sahibi olup bir maliyet çıkarmanız gerekmektedir.Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her yılın başında enflasyon oranına bağlı olarak inşaat maliyetlerini belirler ve belirlenen bu maliyetler resmi gazete yayınlanır. Tüm yıl boyunca güncel olmayan bu maliyetler, inşaat maliyet hesabında sizi hüsrana uğratabilir. Bu noktada size İnşaat Hesabı’nı öneriyoruz. 10.000’lerce mimar, mühendis ve müteahhit üyesi olan ve 1000’lerce kişi tarafından aktif olarak kullanılan bu program güncel piyasa fiyatlarıyla %90 doğrulukta hesap yapan inşaat maliyeti hesaplama yazılımıdır. Tüm işçilik ve malzeme fiyatları illere göre değişkenlik gösterir ve sürekli güncel tutulmaktadır. Tek yapmanız gereken bağımsız bölümlerin alanlarını girerek maliyeti hesaplamanız.

İnşaat Hesabı Sitesi: https://insaathesabi.com/

İnşaat Birim Maliyetleri Ne Oldu?

İnşaat yapımı, hizmeti, mal alımı, imalatı ve malzemeleri için birimi belirlenmiş fiyata inşaat birim maliyeti denir. Aşağıda 2022 ve 2023 yılları, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen birim fiyatlarını sizlere sunacağız. Bir yapı inşasını hesaplamak için birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. Proje metrajı, keşifleri, hangi kalitede ne tür malzemeler, malzeme işçilik birim fiyatları, projeye eklenen ilave malzeme fiyatları, genel giderler ve resmi giderler gibi birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır.

2022 İnşaat Bedelleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 2022 yılı için geçerli olan inşaat maliyet bedelleri aşağıdaki gibidir:

Lüks İnşaatlarda: 4950-7800 TL

 1. Sınıf İnşaatlarda: 425-640 TL
 2. Sınıf İnşaatlarda: 1050-1700 TL
 3. Sınıf İnşaatlarda: 2250-3000 TL
 4. sınıf İnşaatlarda: 3200- 4100 TL

2023 İnşaat Bedelleri

2023 yılı ilk dönemi için inşaat birim maliyetleri açıklandı. Birim maliyetler asgari ve azami olarak yapının sınıflarına göre belirlenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirlenen 2023 birim maliyetleri aşağıdaki gibidir:

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)

25 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31934

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

EK:

2023 İnşaat Metrekare Maliyeti PDF:

https://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2022/08/2023-m2-insaat.pdf

Çelik Karkas Binalar İnşaat Birim Maliyetleri:

Çelik Karkas Binalar
Lüks İnşaat1.Sınıf İnşaat2.Sınıf İnşaat3.Sınıf İnşaatBasit İnşaat
AsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzami
₺6,023₺6,423₺3,963₺4,295₺2,642₺2,910₺1,782₺1,982₺734₺893

Betonarme Binalar İnşaat Birim Maliyetleri:

Betonarme Binalar
Lüks İnşaat1.Sınıf İnşaat2.Sınıf İnşaat3.Sınıf İnşaatBasit İnşaat
AsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzami
₺3,753₺4,010₺2,256₺2,479₺1,445₺1,716₺1,019₺1,219₺734₺626

Yığma Kagir Binalar İnşaat Birim Maliyetleri:

Yığma Kagir Binalar
Lüks İnşaat1.Sınıf İnşaat2.Sınıf İnşaat3.Sınıf İnşaatBasit İnşaat
AsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzami
₺12,930₺3,021₺1,876₺1,979₺1,228₺1,285₺916₺954₺291₺303

Buradaki değerlere göre istenilen sınıfı seçtikten sonra o değer ile kendi inşaatınıza ait olan alanla çarparak, inşaat maliyetinizi hesaplayabilirsiniz. Bakanlığın vermiş olduğu bedeller standart bir inşaata ait bedellerdir. Yılın her bölümünde geçerli olan bedeller değildir. Çünkü inşaatın metrekare maliyeti belirli aralıklarla değişmektedir. Bu değişimler birçok faktöre bağlıdır. Bu yüzden bakanlığın verilerini inşaat maliyeti analizinde kullanmak yanlış olacaktır. Maliyetlerinizi ayrı ayrı hesaplamanız sizin yararınıza olacaktır. Şimdi tüm verileri anlattıktan sonra İnşaat Hesabı olarak, bu yılın ilk periyodu için inşaat maliyeti beklentimizin ne olduğunu bir örnek hesap sayesinde anlatacağız. Sonucunda referans bina için bizim belirlediğimiz inşaat metrekare maliyetini söyleyeceğiz.

Örnek Proje İçin İnşaat Maliyet Hesabı

2022 yılının sona ermesi ile beraber 2023 inşaat maliyeti merak konusu oldu. Özellikle hammadde fiyatlarındaki artışlar, inşaat maliyetlerinin dengesini bozdu. Daire almak isteyenler, evini müteahhite vermek isteyenler, kentsel dönüşüm projesi yapmak isteyenler ve müteahhitler inşaat maliyetlerinin ne düzeyde olacağını merak etmekte. Bu yüzden bu yazımızda fikir olması adına bir apartmanın inşaat maliyetini, İnşaat Hesabı üzerinden hesaplayarak analiz etmek istedik. Günümüz piyasasında direk inşaat maliyeti vermek ya da inşaat metrekare maliyeti vermek çok yanlıştır. Fakat bugünün tarihi ile yani 01.01.2023 tarihi ile inşaat maliyetleri ne düzeyde olduğunu göstermiş olacağız.

İnşaat Hesabı programında toplam inşaat maliyeti İstanbul/Ataşehir konumlu 8 katlı ve 20 daireli bir apartman için 20.607.036 TL olarak hesaplanmıştır. 108 metrekarelik 1 daire odaklı bakarsak 1.030.351 TL diyebiliriz. Mevcut bakanlığın verilerine göre diğer gelişmelere baktığımızda 100 metrekare bir dairenin 1.000.000 TL üzerinde olacağı tahmin edilmişti. Bu verilerle desteklemiş olduk. Fakat bu maliyetler yeni yılla beraber gün geçtikçe değişecektir. Hesapladığımız referans dairenin bilgilerini inceleyelim.

Proje Detayları

Daire alanı 108 metrekaredir. 2+1 dairedir. 25 metrekare salon, 20 metrekare mutfak, 15 metrekare 2 adet oda, 8 metrekare banyo, 5 metrekare tuvalet, hol-antre 10 metrekare ve 10 metrekarelik balkon bulunur. 8 Katlı bir apartman binasıdır. Toplamda 20 daire mevcuttur. Bu veriler ışığında diğer maliyetleri ve maliyetlerin yüzdelerini inceleyelim.

Kaba İşler Maliyeti

Kaba işler dediğimiz, inşaatın strüktürünü oluşturan imalatlardır. Kaba maliyet içerisinde projelendirme, şantiye kurulumu, hafriyat, iş makineleri, beton-demir, su yalıtımı ve drenaj, duvar ve çatı maliyetleri bulunur. Kaba inşaat maliyeti inşaat maliyetinin yaklaşık olarak %30-40’ını oluşturur. Bu referans inşaat için %34,56’lıkbir dilim söz konusu olmaktadır. Kaba inşaat maliyeti içerisinde en çok payı olan kısım demir-betondur. Özellikle çimento fiyatlarındaki artış ve demir fiyatlarındaki artış sebebiyle 2022 yılında %15 seviyelerinde olan demir-beton bölümü 2023 yılında %20-25 seviyelerine çıkmıştır. Bazı kompleks yapılarda bu oran daha fazladır. Demir-betondan sonra en fazla yer kaplayan kısım duvar imalatlarıdır. Duvar maliyetini etkileyen faktör duvarın cinsidir. Tuğla duvar en pahalı olan imalattır. Sebebi de harç maliyetidir. Son olarak duvardan sonra en fazla maliyeti kapsayan kısımda hafriyattır. Tabii ki bu arsanın durumuna bağlıdır. Eğimli bir arazi ise ya da bodrum yapılacaksa hafriyat maliyeti daha fazla olabilir. Tüm bunların neticesinde kaba inşaat maliyeti7.122.466 TL hesaplanmıştır. Basit bir mantıkla bir daireye düşen kaba inşaat maliyeti 356.123 TL’dir. Bu örnek için metrekareye düşen kaba inşaat maliyeti 3.297 TL’dir. Bu değer statik projenin durumuna ve daire yapısına göre değişmektedir.

Projelendirme Maliyeti: 373.711 TL

Projelendirme maliyeti içerisinde statik proje, mimari proje, elektrik proje, mekanik proje, zemin etüdü raporu, haritacı ücreti, akustik rapor gibi maliyetler bulunur. Proje iki türlü çizdirilir. Birinci yol projenin tamamını mimara teslim etmektir. İkinci yol ise projeyi oluşturan bileşenleri ayrı ayrı çizdirmektir. Sektörde en çok kullanılan yöntem projenin mimara teslim edilmesidir. Çoğu müteahhit bu yolu izler. Bu aşamadan önce mimar kendi projesini çizer ve anlaştığı diğer proje ofislerine proje detaylarını gönderir. Sonrasında bu projelerin takibini yapar. Azınlıkta olsa bazı müteahhitler projeleri tek tek çizdirir ve takibini kendileri yapar. Bu iki durumu göz önünde bulundurarak şu anki tarihe göre maliyetler ne düzeyde göstermiş olacağız. Bu arada inşaatın konumu önemli faktör olduğu için şehrin İstanbul/Ataşehir olduğunu belirtmekte fayda var. Güncel verilere göre bir inşaatın projesi mimara teslim edilirse proje bedeli olarak metrekare başına 119,7 TL düşmektedir. Kendi inşaat alanımızda 3097 m2 olduğuna göre toplamında 370.710 TL’ye projelendirilmiş oldu. Eğer tüm projelerin ayrı ayrı yapılması durumunda maliyetleri sıralarsak mimari proje metrekare maliyeti 67.62 TL, statik proje metrekare maliyeti 11.445 TL, elektrik projesi metrekare maliyeti 4.2 TL ve mekanik proje metrekare maliyeti 4.2 TL üzerinden inşaat alanı ile çarpılarak hesaplanacaktı. Fakat bu durumda toplam projelendirme maliyeti 273.882 TL olacaktı. Böylelikle 99.829 TL karşılığında projeyi mimara teslim etmiş olacağız. Böylelikle tüm kontrolleri mimar yapacak ve bu iş karşılığında teslimini sağlayacaktır. Projelendirme maliyeti kapsamında zemin etüdü raporu, haritacı ücreti, aks verme işlemleri, akustik rapor gibi maliyetlerde bulunur. Bunların hepsi yine mimarın denetimine aittir.

Projelendirme MaliyetiFiyat
Mimari, Statik, Elektrik ve Mekanik Proje Çizimi370.710 TL
Zemin Etüd Çalışması30.000 TL
Haritacı Ücreti6000 TL
Akustik Rapor Ücreti4000 TL
TOPLAM373.711 TL

Şantiye Kurulum Maliyeti: 123.268 TL

İnşaatın yapılması için yapıların fabrikası olan şantiye kurulmalıdır. Şantiye kurulurken belirli harcamalar meydana gelir. Biz bunlara şantiye kurulum maliyeti diyoruz. Yukarıda belirtilen bu maliyet içerisinde şantiye çevreleme maliyeti, iş sağlığı güvenliği maliyetleri, yangın güvenliği maliyetleri ve sigorta işlemlerinin maliyeti bulunmaktadır. Şantiyenin 3 cephesinin çevrileceğini düşünürsek 95 metre civarında çevreleme metrajı çıkmaktadır. Güncel veri ile malzeme birim metretül fiyatı 730 TL şeklindedir. Burda dijital baskı yapılıp yapılmayacağını seçebiliyoruz. Toplamda çevreleme maliyeti69.350 TL şeklindedir. Bunun yanında şantiyeye konteyner koymak gerekiyor. 1 adetkonteyner fiyatı34.020 TL bandında. Konteyner alırken kesinlikle kiralama ya da satın alma yollarından hangisinin daha makul olduğunu analiz edin. Bazı büyük şantiyelerde konteyner satın almak daha makul gelebiliyor. Son olarak şantiyelerin vazgeçilmesi olan iş sağlığı güvenliği malzemelerinin maliyeti var. İnşaat Hesabı olarak yaklaşık bir maliyeti giriyoruz fakat bu bedel şantiye büyüklüğüne bağlı olduğu için aynı zamanda bu kısmı size bırakıyoruz. İş güvenliği malzemelerinin içerisinde baret, fosforlu yelek, ayakkabı, yağmurluk, eldiven, gözlük, emniyet kemeri, emniyet şeridi, ikaz levhaları, yangın tüpü, ilk yardım çantası, korkuluk gibi malzemeler bulunur. Bunların toplamına da 20.000 TL ayırdık.

Şantiye KurulumuFiyat
İş Sağlığı Güvenliği Malzemeleri20.000 TL
Çevreleme Maliyeti+Konteyner89.350 TL
TOPLAM123.268 TL

Hafriyat Maliyeti: 564.421 TL

Hafriyat, serbest kazı ya da derin kazının oluşturduğu kazı hacmidir. Büyükşehirlerde hafriyat maliyeti genelde metreküp üzerinden hesaplanır. Bunun içerisinde iş makinasının bakım giderleri, yakıt giderleri ve firmaya ait tüm giderler bulunur. İnşaat Hesabı’na hafriyat alanını ve hafriyat yüksekliğini girdikten sonra algoritması sayesinde hafriyat maliyetini hesaplar. Bu örneğimizde hafriyat alanına 415metrekare, hafriyat yüksekliğina 4metre yazdık ve bunun sonucunda 1658 metreküplük bir hacim hesaplandı. Hafriyatın metreküp maliyeti 340,48 TL olduğuna göre toplamda hafriyat maliyeti 564.421 TL olarak hesaplanır. Bu maliyet diğer durumların olmadığı bedeldir. Bunlar kuyu temel, fore kazık, püskürtme beton maliyeti ve kırıcı maliyetidir. Bunlar bu hesabın içerisine dahil olmamıştır.

HafriyatFiyat
Kazı İşleri564.421 TL
TOPLAM564.421 TL

İş Makineleri Maliyeti: 31.500 TL

Şantiyede malzeme sirkülasyonu çoktur. Bir malzeme gelir taşınır, imalatı yapılır ve biter sonrasında yeni malzeme gelir. Bu şekilde devam eder. Günlük olarak en çok ihtiyaç duyulan iş makinesi ‘JCB Loder’ diye geçen genellikle kepçe diye tabir edilen iş makineleridir. Diğer adı da bekoloderdir. Bunun yanında ‘monitou’ diye geçen seyyar vinç ve forkliftte şantiye içerisinde oldukça fazla kullanılır. JCB ile genellikle şantiye çevresinin düzenlenmesi, hafriyat, tesviye işlemleri, ucuna takılan forklift ağzı sayesinde taşıma işlemleri, kaya kırma, kazma işlemleri gibi işleri yapmaktadır. Forkliftlerde direk malzeme taşıma odaklı makinelerdir. Bu projemizde, 15 saatlik vinç kiralama süresi belirledik. Vinç kiralama bedeli 1100 TL/ saat olduğuna göre 16.500 TL’lik vinç kiralama maliyeti ortaya çıkmaktadır. Eğer forklift kullanılacaksa bunu arayüzden seçerek maliyetinizi hesaplayabilirsiniz. JCB’nin kullanım süresi olarakta 20 saat belirledik. Saatlik JCB ücreti 750 TL olduğuna göre toplamda 15.000 TL’lik JCB kiralama bedeli ortaya çıkmaktadır. Toplamda iş makinelerine verilecek ücret 31.500 TL’dir.

İş MakineleriFiyat
Vinç Kiralama16.500 TL
JCB Kiralama15.000 TL
TOPLAM31.500 TL

Beton-Demir Maliyeti: 4.546.952 TL

Kaba inşaat maliyetinin en başında en çok maliyeti kapsayan bölümün beton-demir maliyetinin olduğunu dile getirmiştik. Beton-demir içerisinde demir maliyeti, demir işçiliği, beton maliyeti, beton işçiliği, kalıp maliyeti ve kalıp işçiliği bulunmaktadır. Bu kısmı 3’e ayırarak inceleyelim.

Kalıp İşleri:

Kalıp işleri genellikle bir firmaya verilerek yaptırılır. Ya da müteahhitin kendi kalıpçıları da olabilir. Bir işi başkasına yaptırılmasına taşeron diyoruz. Bizim yerimize başka firma sorumluluğu üstlenip hakediş karşılığında işi yapmaktadır. Başka firmaya verilmesinin nedeni malzeme alımı, kalıp ustalarının bulunması, malzeme zaiyatlarının hesabı, kalıp işlerinin kontrolü gibi işlerden ötürüdür. İnşaat Hesabı olarak tüm bu maliyetleri bir tek maliyette toplayarak kalıp alanına düşen maliyeti buluyoruz. Şu anki güncel veriler ile kalıp metrekare maliyeti 185,8 TL/M2 şeklindedir. Toplam kalıp alanını 4007 metrekare girdiğimizde kalıp işçilik fiyatı 744.415 TL olarak hesaplanmıştır.

Demir İşleri:

Demir işlerinin maliyeti hesaplanırken iki yol ile hesaplanır. Birinci yol demirin tonajı üzerinden hesaptır. Diğer hesap yolu ise toplam yapılacak kalıp işçiliğine göredir. Demir işleri gibi diğer tüm işler karşılıklı anlaşma ve üstlenme doğrultusunda yapılır. Her bölgede işlerin yapılış şekli farklıdır. Programımıza bu iki durumu da koyduk. Sizlerde dilediğiniz hesaplama yolunu seçebilirsiniz. Biz burada toplam kalıp işçiliğine göre olan seçeneği seçtik. 53 TL/m2 olan birim maliyet ile toplam demir işçilik bedeli 212.347 TL olarak hesaplanmıştır. Sizler isterseniz ton usulü ile hesaplayabilirsiniz. Birde demir işçilik bedelinin haricinde demir malzeme maliyeti de bulunmaktadır. İnşaat Hesabı olarak yaklaşık gidecek donatı maliyetini hesaplıyoruz ve programa giriyoruz. Güncel fiyata bakarsak demirin ton fiyatı 15.555 TL/ton olarak belirlenmiştir. Bu inşaat için temel demir maliyeti 343.144 TL, bodrum perde demir maliyeti 73.731 TL, kolon ve perde demir maliyeti 349.055 TL, döşeme demir maliyeti, 1.145.782 TL olarak hesaplandı. Bu yapıya ait toplam demir tonajı ise 123 ton olarak hesaplandı. Bunlar temelde 22,06 ton, bodrum için 4,74 ton, kolon ve perde için 22,44 ton, döşeme için, 73,66 ton şeklindedir. Genel toplama baktığımızda toplam demir maliyeti 1.911.710 TL olarak hesaplandı. Buna işçilik bedelini eklersek genel toplamında 2.124.057 TL’lik bir maliyet söz konusudur.

Beton İşleri:

Beton işlerinde beton maliyeti ve beton döküm maliyeti bulunur. Beton metreküp maliyeti içerisinde pompa ücreti, nakliye ücreti gibi maliyetler bulunur. Beton firmalarında güncel fiyatları alarak beton maliyetinizi hesaplamayı unutmayınız. Bizlerde, sizlerin yerine güncel beton maliyetlerini alarak hesapları yapıyoruz. C30’un güncel metreküp maliyeti1730 TL/m3 şeklindedir. Buradan yola çıkarak beton maliyetlerini hesaplayabiliriz. Öncelikle kullanılacak olan beton metrajlarını sıralayalım. Temelde 294 m3, bodrum çevresi için 53 m3, kolon ve perde için 260 m3, döşeme için 365 m3 beton kullanılacaktır. Toplam beton hacmi 971 metreküp şeklindedir.

Beton-DemirFiyat
Kalıp İşçiliği744.415 TL
Demir İşçiliği212.347 TL
Beton Malzeme Bedeli1.678.481 TL
Demir Malzeme Bedeli1.911.710 TL
TOPLAM4.546.952 TL

20 adet daire bulunmaktadır. Bundan yola çıkarak daire başına 228.000 TL ‘lik bir maliyet çıkmaktadır.

Su Yalıtımı ve Drenaj Maliyeti: 116.390 TL

Bir müteahhite en çok giden şikayet, inşaatın su alması ve rutubet oluşmasına dair şikayetlerdir. Su yalıtımı iyi yapılmış olsada kendine bir yol bulunca sürekli devam eden bir yalıtım sorunudur. Yalıtım ne kadar yapılırsa yapılsın su kendine yol bulur. Önemli olan bu yola bizim yön vermemizdir. Drenajda suya yol verme yönlendirme işlemidir. Bodrum kata, perde duvarlara suyun gelmesini kesemezsiniz fakat gelen suyu yönlendirebilirsiniz. Temel altı yalıtımı da oldukça önemlidir. Biz bu yalıtıma bohçalama diyoruz. Bohçalama tek kat ve iki kat olmak üzere iki şekilde yapılır. Tüm drenaj ve yalıtım işlerini 2’ye ayırarak devam edebiliriz.

Temel Su Yalıtımı

Bu inşaat için 687 metrekarelik bir temel alanı mevcuttur. Membran işçilik fiyatı 20 TL/M2’dir. Membran top fiyatı 440 TL’dir. Bu temel için 153 top membran kullanılacaktır. Bunların neticesinde temel yalıtım maliyeti 94.526 TL olarak hesaplanmıştır. Temel yalıtım sırası aşağıdaki görsellerde olduğu gibidir.

Temel Drenajı

Bu inşaat için toplam drenaj uzunluğu 82 metre şeklindedir. Drenajın metre maliyeti 84,3 TL’dir. Toplam drenaj maliyeti 6865 TL olarak hesaplanmıştır.

Balkon Su Yalıtımı

Balkon ve teraslara ayrı bir yalıtım malzemesi ile yalıtım yapılmaktadır. Bunun sebebi balkonda biriken su, direk balkon altına oradan mantolama yüzeyine geçebilmektedir. Bu durum ekstrada boya, sıva ve mantolama maliyeti çıkaracaktır. Bu yüzden balkonlara sıvı olan yalıtım uygulanmaktadır.Seramiğin altına yapılır. Eğer şap varsa hem şapın altına hem de şapın üstüne yapılması uygun görülür. Burada su yalıtımı için harcanan maliyet 15.000 TL’dir. 

Su Yalıtımı ve DrenajFiyat
Temel Su Yalıtımı94.526 TL
Drenaj6865 TL
Balkon Seramik Altı Yalıtım (Teras Yok.)15.000 TL
TOPLAM116.390 TL

Duvar Maliyeti: 739.818 TL

İnşaat Hesabı duvar maliyetini; daire sayısı, daire alanı, bağımsız bölüm alanları, kat yüksekliği gibi bilgilerin girilmesi sonucu hesaplar. Bunun yanında kapı boşlukları pencere boşlukları ve diğer boşlukları program otomatik olarak çıkarır sonrasında genel metrajdan düşmektedir. Duvar metrajını iç duvar ve dış duvar olmak üzere iki kısma ayırabiliriz. İç duvarlarda genellikle tuğla malzemesi kullanılır. Tuğla ebatları genelde 8,5*19*19 veya 13,5*19*19 şeklindedir. Program tuğla fabrikalarından aldığımız veriler ışığında, adet fiyatını aktarır. Dış duvarlarda da genellikle gazbeton kullanılır. Sebebi ise doğru bir su yalıtımı sağlamasıdır. Gazbeton bloklar genelde 8,5*60*25 veya 13,5*60*25 ebatlarında kullanılır. Gazbetonun avantajı imalatının hızlı ve basit olması ve harç maliyetinin düşük olmasıdır. Bunun yanında dış yüzeylerde düzgün bir satıh elde etmenizi sağlar. Biz bu inşaat için iç duvar ve dış duvar olarak ikiye ayırabiliriz.

İç Duvar Tuğla Adedi:

İç duvar alanı 3547 m2’dir, kullanılacak malzeme türü tuğladır. Sizler isterseniz bims ve gazbeton malzemelerini kullanabilirsiniz. Tuğla ve bimsin yaklaşık olarak maliyetleri yakındır. Gazbetonu diğerlerinden ayırabiliriz. İç duvar için gidecek tuğla adedi 88.672’dir. Tuğla adet fiyatıda 2,75 TL’dir.

Dış Duvar Gazbeton Metreküp Miktarı:

Toplam dış duvar alanı 1201 metrekaredir. Gidecek gazbeton metreküp miktarı 163 m3’tür. Gazbeton metreküp fiyatı ise 1520 TL/M3 şeklindedir.

Malzeme Fiyatları:

Kum, metreküp usulü alınır. Kumun metreküp maliyeti 519,2 TL’dir. Çimento, torba usulü ile alınır. Çimentonun torba fiyatı 100 TL’dir. Kireç torba usulü alınır. Kireç torba fiyatı 63 TL’dir. Gazbetonun harç ile yapılması uygun değildir. Tuğla ve bimste kullanılan harç gazbeton harcına göre daha kalındır. Bu yüzden daha ince olan, yapışma direnci fazla olan gazbeton yapıştırma harcı kullanılır. Gazbeton yapıştırma harcının torba fiyatı 48,4 TL’dir.

İşçilik Fiyatları:

İşçilik fiyatları yaklaşık olarak 2-3 TL oynar. Tuğla duvar işçiliği daha ağır olduğu için biraz daha fazladır. Çünkü ekstradan tuğla taşıma ve harç işçiliği vardır. Tuğla duvar metrekare işçiliği 45 TL’dir. Gazbeton metrekare işçiliği ise 42 TL’dir.

Toplam Malzemeler:

Toplamda bu inşaat için 34 m3 kum kullanılacaktır. 135 torba çimento ve 68 torba kireç alınacaktır. Bunun yanında 97 torbada gazbeton yapıştırıcısı kullanılacaktır.

Duvar İmalatıFiyat
İç ve Dış Duvar Toplam Harç Fiyatı39.682 TL
İç Duvar Toplam Malzeme Maliyeti243.848 TL
Dış Duvar Toplam Malzeme Fiyatı246.271 TL
İç ve Dış Duvar Toplam İşçilik Fiyatı210.018 TL
TOPLAM739.818 TL

Çatı İmalatı: 626.406 TL

Çatı Karkas Sistemi:

Çatı maliyetini belirleyen ana unsur, çatı tipi ve çatı malzemesidir. Çatı malzemesi olarak çelik, beton ve ahşap kullanılmaktadır. En sağlıklı olanı çelik çatıdır. Çürüme, onarma gibi sorunları yoktur. Fakat çelik çatılar diğer çatı türlerine göre daha pahalıdır. Örneğin, ahşap çatı maliyeti bu inşaat için 97.077 TL iken çelik çatı maliyeti 352.576 TL’dir. Biz kendi inşaatımızda çelik çatı tercihini yaptık. Programa göre çatıya gidecek çelik ton miktarı 9,77’dir. Çeliğin yani kullanılacak profilin fiyatı 18.044 TL/ton’dur. Toplam çatı karkas maliyeti programın algoritmasına göre 352.576 TL hesaplanmıştır. Burada ahşap çatı veya çelik çatı olması tamamen kaliteye bağlı olarak belirlenir. Kalite artırmak isteniliyor ise çelik çatı seçilebilir.

Çatı Kaplaması:

Çatı kaplaması, çatının ilk tabakasıdır. Ahşap ya da OSB malzemeleri ile yapılır. Kaplamadan kasıt yalıtım değildir. O ayrı bir tabakadır. Bu inşaatımızda çift katlı OSB kullanılacaktır. Programdan çift kat veya tek olmasını seçebilirsiniz. Bu çatı alanı için 310 plaka OSB kullanılacaktır. 1 OSB plakası yaklaşık olarak 3 metrekaredir. Plaka adet fiyatı 319 TL’dir. Buradan kaplama için hesaplanan maliyet 98.737 TL’dir.

Isı Yalıtımı:

Kaplamadan sonra ısı yalıtımı gelir. Isı yalıtımı iki kat OSB malzemesinin arasında döşenir. Ara ızgaralar yapıldıktan sonra araya konularak ısı yalıtımı sağlanır. Fakat çoğu çatıda yalıtım çatı yüzeyine değil, çatı içerisine yapılmaktadır. Buda serme camyünü veya taş yünü ile yapılır. Bunun haricinde XPS veya EPS malzemeleri de kullanılabilir. Doğru çatı uygulaması, çatı yüzeyinde yalıtım yapmaktır. Biz bu inşaatımızda ısı yalıtımı olarak taşyünü kullanacağız. 408 metrekare çatı alanı bulunmaktadır. Taş yünü birim maliyeti 42 TL/M2’dir. Toplam ısı yalıtım maliyeti de buradan 16.841 TL olarak hesaplanmıştır.

Su Yalıtımı:

Isı yalıtımından sonra su yalıtımı gelir. Çatı çoğunlukla su ile yüz yüze gelir. Bu yüzden suya karşı yalıtımlı olması gerekir. Su yalıtımı yapılacak alan 499metrekaredir. 1 kat membran ve 1 kat şıngıl uygulaması yapılacaktır. Doğru olan da budur. Direk kumlu membran serilmesi pek uygun değildir. Sonrasında onarım maliyetleri ortaya çıkarabilir. Bu çatıda toplamda 52 top membran, 467 metrekare şıngıl kullanılacaktır. Şıngıl fiyatı 75 TL/m2 ve membran fiyatı da 440 TL/top’tur. Membran ve şıngıl arasında işçilik fiyatı olarak 2-4 TL oynar. Membran işçilik fiyatı 20 TL iken şıngıl işçilik fiyatı da 22 TL’dir. Arasındaki farkın sebebi, işçilik kolaylığı ile alakalıdır. Membranı uygulamak daha kolaydır. Sonuç olarak toplam çatı su yalıtım maliyeti 76.836 TL’dir.

Dere:

Birçok dere türü vardır. Bunlar plastik dere, çekme sac dere, gizli sac dere gibi sistemlerdir. Biz bu inşaatımızda gizli sac dere kullanacağız. Toplam dere uzunluğu 85 mtül’dür. Derenin metretül fiyatı 966 TL’dir. Toplam dere fiyatı da 81.417 TL’dir.

Çatı UygulamasıFiyat
Karkas Sistem352.576 TL
Kaplama98.737 TL
Isı Yalıtımı16.841 TL
Su Yalıtımı76.836 TL
Dere81.417 TL
TOPLAM626.407 TL

İnce İşler Maliyeti

İnce imalat maliyeti, toplam inşaat maliyetinin %60-70’ini kapsamaktadır. İnce imalat maliyetinde asansör, dış cephe, ısıtma ve soğutma, şap, seramik, mermer, elektrik, alçıpan, sıva ve boya, pencere, parke, kapılar, ahşap işleri, dolap, ankastre, ortak alanlar ve havalandırma, yangın, balkon ve korkuluk, peyzaj gibi maliyetler bulunur. Bu maliyetler içerisinde en fazla yer kaplayan maliyetler ahşap işleri, seramik maliyetleri, sıva ve boya maliyetleridir. Bu referans inşaat için ince inşaat maliyeti toplamda 12.114.213 TL olarak hesaplanmıştır. Basit bir mantıkla bir daireye düşen ince inşaat maliyeti 605.710 TL’ dir. Bu örnek için metrekareye düşen kaba inşaat maliyeti 3.297 TL’dir. Bu değer mimari projenin durumuna ve imalatta kullanılacak olan malzeme türüne göre değişmektedir. Kaba inşaat maliyetinde olduğu gibi ince inşaat maliyetinde de kategorileri tek tek açıklayacağız.

Dış Cephe Maliyeti: 1.005.628 TL

Dış cephe maliyetini: Cephe düzenlemeleri, cephe yalıtımı ve cephe iskelesi olmak üzere 3 ana başlığa ayırabiliriz. 4 adet cephe bulunmaktadır. Tüm cephe uzunlukları yaklaşık olarak 20 metredir. Bir cephenin alanı da 422 metrekaredir. Cephelerin malzeme oranları aşağıda verildiği gibidir.

1.Cephe:

Kompozit Oranı: %50

Boya Oranı: %50

2.Cephe:

Kompozit Oranı:%20

Söve Oranı:%30

Boya Oranı: %50

3.Cephe:

Kompozit Oranı:%20

Söve Oranı:%30

Boya Oranı: %50

4.Cephe:

Söve Oranı:%30

Boya Oranı:%70

Kompozit Maliyeti:

Toplam kompozit alanı bu verilere göre 380 m2’dir. Kompozit metrekare fiyatı ise 1107 TL/m2’dir. Buradan toplam kompozit maliyeti de 420.328 TL’dir.

Söve Maliyeti:

Toplam söve alanı 380 m2’dir. Söve fiyatı 369 TL/m2’dir. Söve toplam mtülü 925’dir. Söve metretül fiyatı 63 TL’dir. Buradan toplam söve maliyeti 197.738 TL olarak hesaplanmıştır.

Boya Maliyeti:

Boya alanı 929 m2 olarak hesaplanmıştır. Boya fiyatı 62 TL/m2’dir. Toplam boya maliyeti de 57.403 TL olarak hesaplanmıştır.

Cephelerin Toplam Malzeme Maliyeti:

Kompozit maliyeti, söve maliyeti ve boya maliyetinin toplamı 599.907 TL olarak hesaplanmıştır.

Cephe Isı Yalıtımı (Mantolama):

Mantolama malzemesi olarak genellikle EPS malzemesi kullanılır. EPS haricinde XPS, taşyünü ve camyünü malzemeleri de kullanılabilir. Mantolama uygulaması öncelikle sıva ile başlar sonrasında levhalar yerleştirilmeye başlanır. Levhalar yapıştırma harcı ile yapıştırılır. Sonrasında dübellenir. File ile sıvama yapılır. Filenin amacı levhaların bir arada durmasını sağlamaktır sonrasında yüzey sıvanır. Dekoratif sıva yapılır ve boyama işlemi yapılır. Toplam mantolama yapılacak alan 1418 metrekaredir. 5 cm EPS’nin metrekare maliyeti 49 TL’ dir. Sadece EPS maliyeti de buradan 69.482 TL hesaplanmıştır. Toplam cephelere gidecek harç miktarı 341 torbadır. 1 torba 25 kilogramdır. Harç torba fiyatı 61 TL’dir. Levhaları tutturmak için toplamda 8508 adet dübel kullanılacaktır. 500 adet paket halinde satılan dübel fiyatı 649 TL’dir. Bu cepheler için toplamda 32 top file gidecektir. Filenin top fiyatı 390 TL’dir. Mantolama işçilik fiyatları malzemeler arasında genellikle birbirine yakındır. EPS için işçilik fiyatı 100 TL/m2’dir. Tüm bunların neticesinde maliyetleri sıralayalım:

 • Toplam Malzeme Maliyeti: 179.278 TL
 • Toplam İşçilik Maliyeti: 141.756 TL
 • Toplam: 321.034 TL

İskele:

İskele, kiralama ya da satın alma yoluyla olur. Genellikle küçük çaplı inşaatlarda kiralama yoluna gidilir. İskele kurulacak alan inşaatımızda 1772 metrekaredir. İskele aylık kira bedeli 14,16 TL/m2’dir. İskele süresinin 5 ay olduğunu düşünürsek toplam iskele maliyeti 150.512 TL olarak hesaplanmıştır. Bu bedel içerisinde kurulum ve söküm ücreti de vardır. Kurulum ve sökme içinde metrekare başına 14,16 TL alınmaktadır.

Dış Cephe UygulamasıFiyat
Kompozit Uygulaması420.328 TL
Söve Uygulaması197.738 TL
Boya Uygulaması57.403 TL
Mantolama Uygulaması321.034 TL
İskele150.512 TL
TOPLAM1.071.453 TL

Mantolama İle Alakalı Genel Bilgiler:

Mantolama: Yapıların dış etkilerden korunması için yapılan, ses ve ısı yalıtımı sağlayan, bina kullanım süresini uzatan ve enerji tasarrufu sağlayan bir tür yalıtım işidir. Dış cephe mantolamanın duvar yüzleri arası ısı farkını düşürmesi, duvar yüzeylerinde yoğuşmanın/terlemenin oluşmasını engeller. Dış cephe mantolaması soğuk kış aylarında ısınmak, yazın sıcak aylarda ise serinlemek için gereken enerji ihtiyaçlarının azalmasını sağlar. Mantolama, binaları dış koşullara karşı korurken, binanın dış görünüşünü güzelleştirir ve yapının değerini artırır.

Dış Cephe Mantolamada Kullanılan Levha Çeşitleri Nelerdir?

Mantolamada kullanılan çeşitli levhalar bulunur. Bu levhalardan en çok kullanılan:

 • XPS
 • EPS
 • Taşyünü 

Hatta piyasada XPS kullanımı yok kadar azdır. XPS sert olan bir malzemedir. Suya dayanıklıdır. EPS en çok kullanılan yalıtım malzemesidir. Hem hafifliği hem ekonomikliği sebebiyle oldukça fazla kullanılmaktadır. EPS aynı zamanda ısı yalıtımının yanında ses yalıtımı sağlamaktadır. XPS malzemesinde bu durum yoktur. Taşyünü daha farklı bir malzemedir. Maliyeti yüksektir fakat iyi yalıtım sağlar. Özellikle ortak duvarlarda taşyünü kullanımını öneriyoruz. Bu üç malzemeye bakarsak tavsiye ettiğimiz malzeme gri EPS olacaktır. Gri EPS karbonlu olan yalıtım malzemesidir. Karbonlu olan köpük levha daha iyi yalıtım sağlar.

Mantolama Malzemeleri Nelerdir?

Mantolamada çeşitli malzemeler kullanılmaktadır. Bu malzemeler levha türüne göre değişkenlik gösterebilir. Bu malzemeler:

 • Isı yalıtım levhası
 • Yapıştırma harcı
 • Isı yalıtımı sıvası
 • Dekoratif kaplama sıvası
 • Donatı filesi
 • Mekanik tespit dübeli
 • Köşe profili
 • Subasman profili
 • Damlalık
 • Dilatasyon
 • Denizlik profili
 • Dış cephe boya

Mantolama Nasıl Yapılır?

Mantolamada en önemli şey levhaların duvara iyi bir şekilde montalanmasıdır. Bunun haricinde yüzey düzgünlüğü için sıvanın iyi yapılmış olması gerekir. Mantolama yapılacak yüzey toz ve yağ gibi yapışmayı azaltıcı maddeler varsa bunlar temizlenir ayrıca dökülme ve kabarma olan bölgeler güzelce fırçalanarak temizlenir. Mantolama levhalarının yapıştığı yüzey düzgün ve temiz olmalıdır. Subasman profili yerleştirilmelidir. Levhalar arası çok boşluk kalmamalıdır. Yapıştırma harcı tüm yüzeye, taraklı mala yardımıyla uygulanabilir. Onun haricinde köşelere ve ortaya harç konularak yerleştirilebilir. Levha %40 yapıştırma harcı ile doldurulmalıdır. Dübeller köşelerden ve ortadan olmak üzere 6 adet olmalıdır. Dübellerin birleşim yerlerinden olması ayrılmalara karşı dayanım sağlayacaktır.  Dübel yerleri matkap yardımıyla delinir ve sonra çakılır. Köşeleri olası etkilerden korumak için köşe profili yerleştirilmelidir. Dilatasyon, damlalık ve denizlik profilleri gerekli bölgelerde kullanılmalıdır. Levhalar yerleştirildikten sonra ilk kat sıva atılır. Sonrasında file gömülerek yerleştirilir. Kuruduktan sonra ikinci kat sıva uygulanır. Boya işlemine geçmeden mineral sıva uygulanmalıdır. Sonrasında boya işlemi yapılarak işlem tamamlanmış olur.

Isıtma, Soğutma ve Sıhhi Tesisat Maliyeti: 695.506 TL

Bu bölümde birçok tercih vardır. Bu tercihlere göre maliyet şekillenir. Klima olup olmaması, klima adedi, sıcak su temin yöntemi, ısıtma tercihi, ısıtma tesisat türü, radyatör çeşidi, havlupan olup olmaması, hidrofor olup olmaması, dalgıç pompa olup olmaması gibi durumlar maliyeti etkilemektedir. Bu inşaat için yapılan tercihlere göre inşaat maliyetlerini sıralayalım.

Klima Maliyeti:

Her daireye 1 adet klima konumlandırdık. Buradan adet fiyatı 12.000 TL olan 20 adet klima bedeli olarak 240.000 TL’lik maliyet oluştu.

Sıcak Su ve Isıtma:

Sıcak su temin yöntemi olarak kombi seçildi. Isıtma cihazı olarakta kombi seçildi. Kombinin adet fiyatı güncel fiyatı ile 11.470 TL’dir. 20 adet kombi olacağına göre 229.400 TL’lik maliyet hesaplanmıştır.

Isıtma Tesisatı:

Isıtma tesisatı olarak yerden ısıtma seçildi. Toplam yapılacak yerden ısıtma alanı 2160 m2’dir. Yerden ısıtma metrekare işçiliği 36 TL’dir. Buradan 77.760 TL işçilik bedeli hesaplanmıştır. Yerden ısıtma borusu metretül fiyatı 14 TL’dir. Yerden ısıtma borusu metretülü ise 15120 metre olarak hesaplanmıştır. Kullanılan strafor alanı 2160 metrekaredir. Straforun metrekare maliyeti 105 TL’dir. Kollektör maliyeti daire başına 950 TL’dir. Burdan toplam ısıtma maliyeti 535.280 TL’dir.

Doğalgaz Tesisatı:

1 bağımsız bölümün doğalgaz hattı malzeme ve işçilik fiyatı 2950 TL’dir. Toplam yapımızdaki doğalgaz malzeme ve işçilik bedeli 59.000 TL’dir.

Havlupan:

Havlupan olarak birçok çeşit mevcuttur. Bunlar alüminyum, beyaz havlupan, krom havlupan gibi havlupan çeşitleridir. Genellikle havlupan banyoya konulur. Havlupan denilsede ana amacı bulunduğu ortamı ısıtmaktır.

-Banyo:

Havlupan adet fiyatı 354 TL’dir. 20 adet daire için 20 adet havlupan mevcuttur. Buradan 7.080 TL havlupan maliyeti oluşmaktadır.

-Mutfak:

Her mutfakta 1 adet havlupan olduğunu düşünürsek 20 adet havlupan olmaktadır. 354 TL bir havlupan maliyeti olduğuna göre toplamda 7.080 TL’lik havlupan maliyeti oluşmaktadır.

Toplam havlupan maliyeti 14.160 TL’dir. Havlupanlara 2’şer adet radyatör gitmektedir. Banyoda 20 adet ve mutfakta 20 adet havlupan olduğunu düşünürsek, 40 adet havlupan etmektedir. Radyatör 2’şer olduğu için toplamda 80 adet radyatör olmaktadır. 1 adet radyatör vanası 108 TL olduğundan toplamda 8.640 TL maliyet çıkmaktadır.

Sıhhi Tesisat:

1 bağımsız bölüm için sıhhi tesisat işçilik fiyatı 3500 TL/dairedir. 1 bağımsız bölüm için pis su atık malzemeleri 3550 TL’dir. 1 bağımsız bölüm için temiz su malzemeleri 3540 TL’dir. Bu fiyatlar ortalama fiyatlardır. Buradan sıhhi tesisat için harcanan toplam tutar 211.800 TL’dir.

Diğer maliyetler dalgıç pompa için 2692 TL, hidrofor için 2400 TL, su deposu içinde 4300 TL verilecektir.

Şap Maliyeti: 184.667 TL

Şap işçiliğinin ana amacı düzgün yüzey elde etmek olsada; diğer amacı tesisatları gizlemek, estetik görünüm sağlamak, yalıtım yapmaktır. Şap kum, çimento ve su bazlıdır. Şapın altına şilte serilir ve yalıtım yapılır. Şapın işçilikleri genellikle malzemesiz metrekare maliyetleridir. Şapın kalınlığı sürekli değişken ise ona göre malzemeli fiyatı değişmektedir. Biz bu inşaatımızda 7 cm şap kalınlığı kullandık. Toplam şap yapılacak alan ise 2160 m2dir. Buna bağlı olarak 152 kum, 605 torba çimento ve 2268 m2 şilte gitmektedir. Kumun metreküp maliyeti 520 TL’dir. Çimento torba fiyatı 100 TL’dir. Şiltenin metrekare maliyeti 3 TL’dir. Şap için metrekare birim işçilik maliyeti 18 TL’dir. Toplamda 38.880 TL şap işçiliği ve 145.788 TL malzeme maliyeti oluşmaktadır. İnşaatımız için 184.667 TL şap maliyeti hesaplanmıştır.

Şap İle Alakalı Genel Bilgiler:

Şap: Zemin izolasyonu yapmak, tesviye yapmak, yüzey düzgünlüğünü sağlamak ve görsel düzgünlüğü sağlamak için yapılan döşeme üzerine dökülen malzemeye verilen isimdir. Şap yapılmadan önce tesisat döşenmelidir. Zemin şiltesi serilmesi gerekir. Şap dökümünün ilk amacı, tesviye betonu dökülmüş zemini yani döşeme yüzeyini dış etkenlere karşı korumaktır. Piyasada birden fazla şap türü bulunur. Bunlar:

 • Tesviye şap
 • Çimento esaslı şap
 • Alçı şap
 • Ksilolit şap
 • Asfalt şap

Konutlarda yaygın olarak kullanılan şap türü, çimento esaslı şaptır. Şapın kalitesini artırmak ve döküm kolaylığı sağlamak adına kimyasal katkılar kullanılabilir. Bazı şaplarda elyaf kullanılır. Elyaf rötre ve büzülme çatlaklarını önlemek için kullanılır. Dökülecek şap hazır beton fabrikasından geliyorsa slumpına dikkat edilmesi gerekir. Slumpın düşük veya yüksek olması, dökülecek şapın istenilen mukavemete gelmemesine veya işçilik kalitesinin bozulmasına sebep olur. Hazır şapta betonun santralden çıkmasıyla döküleceği zamana kadar belli bir süresi vardır. Bu süre geçirilmemeli, siparişler kontrollü bir şekilde verilmelidir. Kuru şapta, şap makinesi ile yapılacaksa şap kumunun kalitesine, çimento dozajına ve su miktarına dikkat edilmelidir. Şap makinesinin kazanı ölçülerek ne kadar kum, çimento ve su katılacağı belirlenmelidir. 300 doz şap betonu isteniyorsa 6 torba çimento atılır. 350 doz şap betonu isteniyorsa 7 torba çimento istenir. 400 dozda ise 8 torba çimento atılır.

Şap işlemi yapılmadan önce bazı işlemlerin yapılması gerekir. Öncelikle şap yapılacak yüzeyin temiz olması gerekir. İnşaat atıklarından temizlenmesi ve süpürülmesi gerekir. Kimyasal varsa temizlenmelidir. Temizlik işlemi bittikten sonra şap atılacak kot belirlenmelidir. Kotlar nivo yardımıyla haritacı tarafından belirlenir. Bu kot, asma kat olan binalarda oldukça önemlidir. Çimento ile yapılan şap uygulamasında kot işaretlemesine gerek yoktur. Sentetik şap uygulamasıyla yapılır. Kotlar belirlenirken duvarlara işaretler konulur. Sonrasında şap kalınlığı tespit edilir. Bu kalınlık yüzey düzgünlüğüne bağlıdır. Yüzey düzgünlüğünü sağlamak adına mastar genişliği kadar anolar yerleştirilir. Sonra tek tek terazi bu anolar yardımıyla kontrol edilir.Tüm hazırlıklar yapıldıktan sonra şap dökümüne geçilebilir. Öncelikle anoların ortaları doldurulur. Şap dökümünde en önemli şey mastardır. Özellikle süpürgelik gelecek duvar dipleri, asansör kapı önleri, seramik yapılacak alanlarda mastara çok dikkat etmek gerekir. Genel kot taraması yapıldığında minimum veya maksimum kot farkı birkaç mm olabilir. Ama mastar ile yapılacak kontrollerde hatasız olmasına özen gösterilir. Kuru şap imalatında oluşabilecek hatalar, bir sonraki yapılacak imalatların kalitesinin kötü olmasına neden olur. Dökülen hazır şap, makinalı tepsi perdah kullanılarak pürüzler ve çukurlar kalmayacak şekilde terazisinde perdahlanır. Banyo – balkon gibi eğim olan küçük mahallerde tepsi perdah kullanılmaz. Bu kısımlarda tahta mala ile perdah yapılabilir. Mastarın ve makinalı tepsi perdahın giremeyeceği kadar küçük alanlarda mala ile düzeltme sağlanmalıdır. Banyo – balkon gibi mahallerde süzgeçe doğru eğim verilmelidir. Şap sonrası su dökülerek eğim kontrolü yapılmalıdır. Suyun süzgeçe doğru gitmesi, göllenme olmaması gerekir.

Seramik Maliyeti: 1.245.853 TL

Seramik maliyeti seçilen malzemenin kalitesine ve malzeme boyutuna bağlı olarak değişmektedir. Büyük ebatlı seramikler küçük ebatlı seramiklere göre daha maliyetlidir. Fakat işçiliği daha düşüktür. Seramik genellikle hol, antre, wc, banyo, mutfak gibi ıslak hacmi olan bölgelerde kullanılır. İnşaat Hesabı olarak seramik maliyetlerini ve metrekare işçilik fiyatlarını piyasadan topluyoruz. Sonrasında girdiğiniz bağımsız bölüm alanlarına göre toplam maliyetleri hesaplıyoruz.

Banyo Seramiği:

Banyo seramiğini yer seramiği ve duvar seramiği olmak üzere iki kısma ayırabiliriz. Duvar seramiğinin fiyatı ile yer seramiğinin fiyatı farklıdır. Birde banyo da ilave olarak dekoratiflik olması için krom bordür çıta kullanılır. Seramik işçilik maliyeti 56,9 TL/m2’dir. Banyo için duvar seramik alanı 636 m2’dir. Banyo duvar seramiği fiyatı 481 TL/m2’dir. Banyo yer seramiği alanı 168 m2’dir. Yer seramiği fiyatı 472 TL/m2’dir. Birde klozet kısmında kullanılan çıtalar vardır. Krom bordür çıta mtül fiyatı 84,5 TL’dir. Bu binamız için gidecek toplam çıta uzunluğu 227 mtül’dür.

Tuvalet Seramiği:

Tuvaletteki durum banyo ile aynıdır. Fakat malzeme tercihleri değişeceğinden seramik fiyatları değişebilir. Tuvalet duvar seramiği alanı 536 metrekaredir. Duvar seramiğinin metrekare fiyatı 416 TL’dir. Tuvalet yer seramiği alanı 105 m2’dir. Yer seramiğinin metrekare fiyatı 428 TL’dir.

Mutfak Seramiği:

Mutfak seramiğinde farklı olarak tezgah üstü seramik uygulaması vardır. Birde yere seramik uygulaması yapılır. İnşaatımızda oluşan mutfak yer seramiği alanı 400 m2’dir. Bu alanın nereden geldiğini sorarsanız 20 adet dairemiz vardı. Her dairede 20 metrekare mutfak vardı. Bunun sonucunda 400 m2’lik bir alan oluşmaktadır. Yer seramiğini m2 fiyatı 503 TL’dir. Süpürgelik mtül fiyatı 355 TL’dir. Tezgah arası seramiğin malzeme fiyatı daha fazla olduğundan metrekare maliyeti 774 TL/m2dir. Tüm mutfaklara yapılacak tezgah arası seramik alanı 35 m2’dir. 

Hol Seramiği:

Hollerde genellikle seramik kullanılır. İnşaatımızda toplam hol yer seramik alanı 200 m2’dir.Hol yer seramik metrekare maliyeti 453 TL’dir.Toplam gidecek süpürgelik uzunluğu da 193 mtül’dür. 

Balkon Seramiği:

Balkon seramiğinde önemli olan seramik altına yapılacak su yalıtımıdır. Su yalıtımı uygulaması tüm ıslak hacimlere yapılırsa güzel olacaktır. İnşaatımızda toplam balkon yer seramik alanı 200 m2’dir.Yer seramiğinin metrekare maliyeti 388 TL/m2’dir.

Tüm Seramik Maliyetleri:

İnşaatta yapılacak olan seramik alanı 2317 m2’dir. Toplamda 464 torba seramik yapıştırıcısı hesaplanmıştır. Bir torba seramik yapıştırıcı maliyeti 91 TL’dir. 47 torba derz dolgu gidecektir. Bu arada derz dolgu seramiklerin aralarını kapatan bir sıvadır. Derz dolgunun torba fiyatı 84 TL’dir. Derz artısı, mala vb. malzemeler içinde program maliyeti 1296 TL belirlemiştir. Toplam seramik malzeme maliyeti 1.114.029 TL ve toplam seramik işçilik maliyeti 131.825 TL olarak hesaplanmıştır.

Seramik İle Alakalı Genel Bilgiler:

Evlerde kuru zemin ve ıslak zemin bulunur. Kuru zeminler genellikle laminat ve masif parke ile yapılır. Islak zeminlerde ise seramik veya mermer kullanılır. Salon yatak odası gibi yerlerde parke kullanılırken mutfak ve banyo gibi ıslak zeminlerde sert yüzeyli ve temizliği kolay kaplama malzemesi olan seramik kullanılır. Piyasada üç farklı seramik tipi bulunur. Birincisi yer seramikleridir. Zemin kaplaması olarak kullanılır. Duvar seramiklerine göre daha dayanıklıdır ve ağır bir malzemedir. Duvar seramikleri zemin seramiklerine göre daha hafif ve narindir. Taşıma aşamasında çat diye kırılabilir. Darbeye karşı ve diğer dış etkilere karşı zayıf olduğundan iç mekanlarda kullanılması daha uygundur. Porselen seramikler ise son çeşittir. Görünümü ile mermer gibi doğal taşa benzer. En dayanıklı seramik türüdür. Su emmez, güneşten etkilenmez ve leke tutmazlar. Genellikle dış mekanlarda zemin ve duvar kaplaması olarak tercih edilir. Kaymaz malzeme olduğundan zeminlerde kullanılabilir.

Seramik döşemek için bazı alet-edevatlar gerekir. Bunlar:

 • Seramik malası
 • Seramik derz malası
 • Düz mala
 • Lastik tokmak
 • Çekiç
 • Seramik pensesi
 • Seramik kesme aleti
 • Seramik takozları
 • Derz artısı

Seramik döşemek için gereken malzemeler ise seramik, seramik harcı ve derz dolgusudur.

Seramik döşeme yapmak için önce planlama yapmak gerekir. Öncelikle istenilen renkte ve ölçüde seramik seçilir. Yapılacak alanın ölçüleri alınır. Seramik kutusu başına ortalama 1.4 metrekarelik seramik düşmektedir. Örneğin, 14 metrekarelik bir alan varsa 10 kutu yeterlidir fakat zayiat vardır. Onun içinde 1 kutu yeterli olacaktır. Seramik döşemeden önce karoların nereye denk geleceğini ve şeklinin nasıl olacağını belirlemek adına dizmek gerekir. Belirlenen model varsa ona göre planı yapılır. Kırılacak yerleri belirlenir. Banyo, wc bölümlerinde zemin seramiklerinde önemli olan suyun eğimidir. Hollerde ise düzgünlüğü önemlidir. Duvar seramiklerinde ise lazer kullanılarak derzlerin terazide olması sağlanır. Düzen belirlendikten sonra hazırlanan harçtan alınarak taraklı mala yardımıyla yüzeye sürülür. Sonrasında seramik yerleştirilir ve yavaşça bastırılır. Boşlukların tamamen kapanıp yüzeye yapışması gerekir. Tokmak yardımıyla da bastırılabilir. Terazisi ve eğimi varsa ayarlanır. Derz artısı kullanılarak derz mesafesi ayarlanır. Tüm döşeme işlemleri bittikten sonra kuruması beklenir. Derz malası yardımıyla uygulanır. Dairesel şekillerle sürülür. Kuruması için 1 saat beklenir. Kuruduktan sonra sünger yardımıyla temizlenir ve arta kalan kısımlar alınır.

Mermer Maliyeti: 572.536 TL

Mermer, binada dış merdiven ve hollerde bazende iç merdivenlerde kullanılır. Mermer kullanılması binaya estetik katacaktır. Bizde binamızın hollerinde ve merdivenlerinde mermer malzemesini kullandık. Bunun yanında mutfak tezgahlarında da mermer kullanılmaktadır. Mermer çeşitleri oldukça fazladır. Bunlar granit, çimston gibi türlerdir. Mermer kendi içerisinde çeşitlenir. Özellikle volkanik ve kristalli mermerler oldukça pahalıdır. Piyasada en çok kullanılan mermer çeşidi granittir. Tezgahlarda ise genellikle granit ve çimstone kullanılır. Merdiven rıht, basamak, süpürgelik ve sahanlıktan oluşur. Diğer mermer uygulamaları ise kapı basamakları, denizliklerdir. İnşaatımızda iki adet merdiven vardır. Döşeme ve sahanlık işçiliği ile basamak işçiliği farklıdır. Mermer döşeme ve sahanlık işçilik fiyatı 99 TL/m2’dir. Mermer basamak işçilik fiyatı 88 TL/mtül’dür. 

Ana Merdiven Mermeri:

Merdiven tipi olarak 1 ara sahanlıklı merdiven seçilmiştir. Merdiven sahanlık alanı 2 metrekaredir. Yönetmelik gereği 15 basamakta bir adet sahanlık olmalıdır. 1 merdiven için 6 metrekare döşeme alanı bulunmaktadır. Ana merdiven rıht yüksekliği 17 cm ve basamak uzunluğu 130 cm’dir. Toplamda tüm katlarda 142 adet basamak yapılacaktır. Döşeme malzeme fiyatı metrekare üzerinden verilirken süpürgelik ve basamaklar metretül üzerinden verilir. Döşeme malzeme fiyatı 662 TL/m2’dir.Basamak malzeme maliyeti ise 813 TL/mtül’dür. Ana merdiven toplam döşeme alanı 64 m2 olarak hesaplanmıştır.Ana merdiven toplam uzunluğu ise 184 mtül olarak hesaplanmıştır.

Yangın Merdiven Mermeri:

Yangın merdiven tipi olarak 1 ara sahanlıklı merdiven seçilmiştir. Yangın merdiven sahanlık alanı 2 metrekaredir. 1 yangın merdiveni için 6 metrekare döşeme alanı bulunmaktadır. Yangın merdiven rıht yüksekliği 17 cm ve basamak uzunluğu 120 cm’dir. Toplamda tüm katlarda 142 adet basamak yapılacaktır. Hol döşeme malzeme fiyatı 559 TL/m2’dir. Basamak malzeme maliyeti ise 700 TL/mtül’dür. Yangın merdiveni toplam hol döşeme alanı 64 m2 olarak hesaplanmıştır. Yangın merdiveni toplam uzunluğu ise 170 mtül olarak hesaplanmıştır.

Merdiven Süpürgeliği:

Merdiven süpürgeliği birim maliyeti 45 TL/mtül olarak alınmıştır. Mermer süpürgeliği işçilik fiyatı 38 TL/mtül olarak alınmıştır. Bu fiyatlar şu anki tarihe aittir. Tüm bina için mermer süpürgeliği uzunluğu 196 mtül olarak hesaplanmıştır.

Merdiven Toplam Maliyeti: 

Ana merdiven toplam maliyeti 222.041 TL olarak hesaplanmıştır. Yangın merdiveni içinde toplam maliyet 183.563 TL olarak hesaplanmıştır.

Bina Girişi Mermer Maliyeti:

Bina girişi toplam döşeme alanı program tarafından 10 m2 olarak hesaplanmıştır. Kaplanacak duvar alanı 30 m2’dir. Mermer birim fiyatı 1082 TL/m2’dir. İşçilik birim maliyeti 96 TL/m2dir. Toplam duvar kaplama fiyatı 35.292 TL olarak hesaplanmıştır.

Asansör Kaplama Maliyeti:

Asansör etrafı kaplanacak mermer alanı 3 metrekaredir. Birim maliyet 2433 TL/m2’dir. Toplam asansör kaplama fiyatı 97.288 TL olarak hesaplanmıştır.

Harç Maliyetleri:

Mermerler harç yardımıyla tutturulur. Mermer harcı biraz daha farklıdır. Mermer harcı kuru kıvamdadır. Mermerde önemli olan yüzeysel bir şekilde yapışmasıdır ve sonrasında herhangi bir büzüşme ya da genleşme yapmamasıdır. Tüm binadaki mermer için gerekli kum miktarı 10 m³’tür. Tüm binadaki mermer için gerekli çimento miktarı 57 torbadır. Kum metreküp maliyeti 520 TL’dir. Çimento torba maliyeti 100 TL’dir. Tüm bu fiyatlar yazının yayınlandığı tarihe aittir. Genel toplam mermer maliyeti 572.536 TL olarak hesaplanmıştır.

Elektrik Tesisat Maliyeti: 399.708 TL

Elektrik tesisat maliyeti dairenin büyüklüğüne, priz-anahtar adedine, led-spot uygulamalarına, kablo kalitesine, kablo uzunluğuna, lamba anahtarlarının kalitelerine vb. durumlara göre maliyetleri değişkenlik göstermektedir. Sırasıyla örnekler verelim. Binanızın içerisinde elektrik tesisatı olduğu gibi dışarısında da vardır. Örneğin diafon gibi. Görüntülü diafon bugünün tarihine göre 1571 TL’dir. Görüntüsüz diafon ise 224 TL’dir. Güvenlik sebebiyle genellikle görüntülü diafon tercih edilmektedir. Gördüğünüz üzere sadece diafonun değişmesi maliyeti daire başına 1347 TL değiştirmektedir. İnşaat Hesabı olarak bunun gibi tercihler sunarak maliyetlerinizi analiz etmenizi sağlıyoruz.

Elektrik Malzeme Maliyeti ve İşçilik Maliyeti

Güncel şekilde bir bağımsız bölüme ait ortalama işçilik değeri 3767 TL olarak program tarafından hesaplanmıştır. Binadaki toplam bağımsız bölümlere ayrılan işçilik bedeli 90.401 TL’dir. Yine bir bağımsız bölüme giden elektrik malzeme fiyatı 8000 TL’dir. Toplam elektrik malzeme fiyatı da 192.000 TL’dir. Bu bedeller ortalama gidecek ürünlere göre ve buna karşılık gelen işçilik bedellerine göre hesaplanmıştır. Böylelikle kolaylıkla maliyetlerinizi hesaplayabileceksiniz.

Diafon

Görüntülü diafon ve görüntüsüz diafon olmak üzere toplamda iki tür diafon bulunmaktadır. Kendi tercihiniz ile hangi tür diafon türünü seçeceğinizi belirleyebilirsiniz. Görüntülü diafon fiyatı 1571 TL, görüntüsüz diafon ise 224 TL’dir. Bu bedeller bir adet bağımsız bölüme ait fiyattır. Biz örneğimizde görüntülü diafon kullandık. 24 bağımsız bölüm olduğuna göre diafon maliyeti toplamda 37.704 TL’dir.

Elektrik Panosu

Bu kısımda elektrik sayacı, sigorta, kaçak akım rölesi, yangın rölesi gibi pano maliyetleri vardır. Aşağıdaki kısımda bunlara ait görseller bulunmaktadır. Elektrik sayacı birim fiyatı 353 TL/adettir. Sigorta birim fiyatı 115 TL/adettir. Kaçak akım rölesi birim maliyeti 622 TL/adettir. Kaçak akım rölesi, yüksek akımlarda oluşan kaçaklar veya ev aletlerinin oluşturduğu kaçak akımlar sonucu elektrik şartelini kesmeye yarayan bir röledir. Sigortadır. Son olarak yangın rölesi birim fiyatı 1068 TL/adettir. Bunlar daire başına 1 adet şeklinde düşünebiliriz. Toplam pano maliyeti binamız için 43.129 TL olarak hesaplanmıştır.

Topraklama

Topraklama elektrik ile çalışan tüm cihazların herhangi bir elektrik kaçağı durumunda elektriğin doğrudan toprağa iletilmesini sağlayan bir sistemdir. Özellikle kaçak elektrik durumlarında, cihazlar insan hayatını riske atabilir. Özellikle kaçak durumunda, fazla gelen elektrik yükünün direnci topraklama sayesinde doğrudan toprağa verilir ve kişinin hayati tehlikesi de ortadan kalkar. Bu yüzden topraklama kesinlikle yapılmalıdır. Temel topraklama şeridi birim maliyeti 69 TL/mtül’dür. Topraklama çubuğu fiyatı 546 TL/adettir. Binamızda 78 metre topraklama şeridi kullanılacaktır. 4 adette topraklama çubuğu kullanılacaktır. Toplam topraklama maliyeti 7.499 TL’dir.

Tüm bu maliyetler dışında kamera sistemi maliyeti, uydu maliyeti, cephe aydınlatması maliyeti, jeneratör maliyeti, akıllı ev sistemi maliyeti, merkezi süpürge maliyeti, elektrikli araç şarj istasyonu gibi maliyetler bulunmaktadır. Bu tercihleri İnşaat Hesabı içerisinde yapabilirsiniz. Binamızda 8’li kamera sistemi kurulacaktır ve bunun maliyeti 13.530 TL’dir. 20 adet daire olduğundan 20 adet çanak anten kurulacaktır ve çanak antenin adet fiyatı 392 TL’dir. Toplam 7.840 TL’dir. Cephe aydınlatması maliyeti 13.917 TL’dir. Binamızda jeneratör kullanılmayacaktır.

Toplam elektrik tesisatına harcanan maliyet 399.708 TL’dir. Bu maliyet içerisinde yukarıda bulunan bölümlerin maliyetleri bulunmaktadır.

Kara Sıva, Alçı ve Boya Maliyeti: 1.306.704 TL

Sıva ve boya metrajında öncelikle sıva yapılacak ve boya yapılacak alanlar belirlenmelidir. Özellikle banyo ve lavabolarda boya yapılacak mı bunlara karar verilmelidir. Biz inşaatımızda banyo ve lavabolar suya çok maruz kaldığı için kara sıvayı tercih ettik. Çünkü alçı sıva, suya karşı dayanıksız bir malzemedir. Hemen kendini salar ve ufalanır. Bu yüzden kara sıva tercihi iyi olacaktır. Alçı sıva uygulaması öncelikle kaba sıvadan başlar. Makine alçısı olarakta isimlendirilir. Sonrasında kaba karışık sıva yapılır. Biraz daha ince haldedir. Sonrasında bazen düzeltme tabakası yapılır. Sonra saten alçı yapılır ve rötuşlar yapıldıktan sonra boya işlemlerine geçilir. Binamızda banyo ve tuvaletlerde kara sıva yapılacaktır. Diğer bölümlerin sıva türü ise ince sıva yani açı sıvadır. Banyo ve tuvaletlerin toplam sıva alanı 1155 m2’dir. Diğer bölümlerin toplam sıva alanı da 8320 m2’dir. 

İnce Sıva

İnce sıva makine alçısı olarak geçer. İçerisinde makine alçısı ve su vardır. Belirli oranlarda karıştırılarak alçı oluşturulur. Genellikle karıştırıcı yardımıyla hamur kıvamına getirilir. Makine yardımıyla da yüzeye uygulanır. Bazı yerlerde de geleneksel yöntemlerle uygulanır. Binamızda makine alçısı kullanılacaktır. Binamızda yapılacak ince sıva alanı 8320 m2’dir. Sıva kalınlığı 15 mm olarak seçilmiştir. Sizlerde hesap yaparken istediğiniz kalınlığı yazabilirsiniz. İnce sıva için makine alçısı sıva miktarı 3566 torbadır. 1 torba 35 kilogramdır. Makine alçısı torba fiyatı 62 TL’dir. Toplam makine alçısı malzeme maliyeti 221.061 TL hesaplanmıştır. Kaba-karışık alçı işçilik fiyatı yani makine alçısı işçilik fiyatı 62 TL/m2’dir. Toplam alan 8320 m2 olduğuna göre 515.840 TL işçilik maliyeti hesaplanır.

Kara Sıva

Kara sıva genellikle banyo ve wclerde yapılır. Kara sıva içerisinde kum, çimento ve su bulunur. Toplam kara sıva alanı 1155 m2’dir. Kara sıva kalınlığı 15 mm’dir. Kara sıva için hesaplanan kum miktarı 18 m3’tür. Kara sıva için gereken çimento miktarı 70 torbadır. Kum metreküp fiyatı 520 TL’dir. Çimento torba fiyatı 100 TL’dir. Kara sıva işçilik fiyatı 36 TL/m2’dir. Toplam kara sıva malzeme maliyeti 15.921 TL’dir.

Karışık ve Saten Sıva

Karışık ve saten alçı yapılacak alan 9.475 m2’dir. Karışık sıva kara sıvadan sonrada yapılır. Aynı zamanda karışık sıva, kaba sıvadan sonra satenden önce yapılır. Karışık alçı miktarı 316 torbadır. Alçının torba fiyatı 59 TL’dir. Bu alana karışık sıvadan sonra saten alçı yapılır. Saten alçı alanı yine aynı şekilde 9.475 m2’dir. Saten alçı miktarı 316 torba ve torba fiyatı 69 TL’dir. Karışık ve saten alçı sıva için toplam malzeme ve işçilik maliyeti 834.511 TL’dir.

Boya

En son işlem boyadır. Binamızda yapılacak toplam boya alanı 9475 m2’dir. Boya işleminden önce yüzeye astar sürülür. Sonrasında 2 kat boya yapılır. Bir de tavan boyası yapılarak boyama işlemi tamamlanır. Hesaplanmış verilere göre boya altına astar miktarı 40 tenekedir. Astarın teneke fiyatı 709 TL’dir. Duvar boyası için 60 teneke boya gidecektir. Duvar boyasının teneke fiyatı da 1.070 TL’dir. Astar boyasının tenekesi 15 litredir. Duvar boyasının ise 20 kg’dir. Tavan alanı duvar boya alanlarından bağımsızdır. Tavan boyası miktarı 54 teneke olarak hesaplanmıştır. Tavan boyasının teneke fiyatı da 660 TL olarak hesaplanmıştır. Boya işçilik fiyatı güncel verilere göre 32 TL/m2 olarak verilmiştir. Boyadan bağımsız olarak köşe çıtası ve file maliyeti de daire bazında program tarafından verilmektedir. Köşe çıtası ve filenin amacı duvar boyasının daha düzgün gözükmesi içindir. Köşelerde köşebent ve file kullanılarak daha doğru bir yüzey oluşturulur. Program toplam boya malzeme maliyetini 169.021 TL olarak hesaplanmıştır. Malzeme ve işçilik toplam boya maliyeti ise 472.194 TL olarak hesaplanmıştır. Bunun yanında bodrum otoparkı yer ve duvar işaretlerinin metrajını ve maliyetini bunun yanında duvar kağıdı maliyetini programa hesaplatabilirsiniz.

Alçıpan Maliyeti: 616.024 TL

Düz Alçıpan

Dairelere estetik görünüm kazandırmak maksadıyla bazı bölgelere düz alçıpan, kartonpiyer ve havuz tavan uygulamaları düşündük. Programa düz alçıpanın gelmesini istediğimiz bölgeleri belirttiğimizde otomatik olarak metrajları şu şekilde hesapladı: Odalarda 600 m², mutfakta 400 m², banyoda 160 m², tuvalette 100 m2, hol-antrede 200 m² toplamda ise 1460 m². Düz alçıpanın işçilik dahil m² fiyatı 214 TL’den toplam düz alçıpan maliyeti 312.440 TL olarak hesaplanmıştır.

Kartonpiyer

Kartonpiyer metrajı ise salonda 400 mtül, odalarda 620 mtül, mutfakta 358 mtül, hol-antrede 253 mtül olmak üzere toplamda 1631 mtül olarak hesaplanmıştır. Kartonpiyerin işçilik dahil mtül fiyatı 98 TL’den toplam kartonpiyer maliyeti 159.000 TL olarak hesaplanmıştır.

Havuz Tavan

Havuz tavan alçıpan uygulamasını ise sadece salonlarda düşündük ve salon toplam havuz tavan uzunluğu 400 mtül gelmiştir. Havuz tavan uygulamasının işçilik dahil mtül fiyatı 362 TL’den toplam havuz tavan maliyeti 144.584 TL gelmektedir.

Alçıpan uygulamasının genel maliyeti ise bu üç alçıpan uygulamasının toplam fiyatı olarak 616.024 TL olarak hesaplanmaktadır. Bunun haricinde karopan, ışık bandı, gergi tavan gibi uygulamalarda vardır. Bu uygulamalara ait maliyetlerinizide hesaplatabilirsiniz.

Alçıpan UygulamalarıFiyat
Düz Alçıpan312.440 TL
Kartonpiyer159.000 TL
Havuz Tavan144.584 TL
TOPLAM616.024 TL

Pencere Maliyeti: 1.103.080 TL

Pencere maliyetini etkileyen 2 ana unsur vardır. Bu unsurlar cam ve doğramadır. Diğer unsurlar ise silikon, aksesuar, pervaz gibi detaylardır. Öncelikle program bizden salondaki, odalardaki, mutfaktaki, banyodaki pencereleri; balkon ve terastaki kapıları sayı ve ebatlarıyla belirtmemizi istemektedir. Ardından program tercih edeceğimiz pencere tiplerini (kanat ve açılım yönünden) ve cam türünü bizden seçmemizi istemektedir. Biz bu detayları programa girdiğimiz an program bizlere saniyeler içerisinde yapıdaki kapı ve pencerelerde kullanılacak ve tüm metrajları maliyetleri hesaplayacaktır.

Doğrama ve Cam

Girilen verilere göre toplam pvc doğrama sayısını 160 adet, toplam doğrama profilini 1720 mtül, toplam cam alanını 283 m² şeklindedir. Aksesuarlara geçmeden buraya kadar ki maliyetleri sizlere aktaracak olursak doğrama profil maliyeti birim fiyatı 343 TL/mtül’den 589.960 TL, cam maliyeti birim fiyatı (ısıcam) 708 TL/m²’den 200.364 TL tutmaktadır.

Pencere Aksesuarları

Pencere tipi olarak salonlarda çift kanat ve tek açılımlı kapılar, mutfaklarda tek kanat ve çift açılımlı, odalarda ise çift kanat ve tek açılımlı pencereler tercih edilmiştir. Tüm camlar ısıcamdır. Sizler ekstra olarak konfor cam seçebilirsiniz. Konfor camda tüm özellikler bulunmaktadır. Toplam aksesuar maliyeti 144.090 TL olarak hesaplanmıştır. Aşağıda daha detaylı halini göreceksiniz.

Vasistas

Vasistas pencereler banyo ve wclerde kullanılır. Genellikle yatay olarak değil, dikey olarak açılırlar. Havalandırma amacıyla kullanılır. Vasistas kanat aksesuar adedi toplamda 40 adet hesaplanmıştır. Vasistas kanat aksesuar adet fiyatı 385 TL’dir. Buradan vasistas için aksesuar maliyeti 15.400 TL olarak hesaplanmıştır.

Tek Kanat

Tek kanat aksesuar sayısı 40 adettir. Tek kanat için aksesuar fiyatı 425 TL’dir. Toplam tek kanat için aksesuar maliyeti 17.000 TL’dir.

Çift Kanat

Çift kanat aksesuar sayısı 80 adettir. Çift kanat için aksesuar fiyatı 484 TL’dir. Toplam tek kanat için aksesuar maliyeti 38.720 TL’dir.

Silikon

Pencerelerin kenarlarından gelecek suları engellemek amacıyla silikon kullanılır. Silikonu düzgün olmayan pencerelerden su gelecektir. Buda boya yüzeyini ve alçı yüzeyini bozmaktadır. Su giren kısımlarda rutubet olacaktır. Binamızda toplamda 274 adet silikon kullanılacaktır. Silikon adet fiyatı 125 TL’dir. Toplam silikon maliyeti 34.250 TL’dir.

Pervaz

Estetik görünümü güzelleştirmek için pencerelerin pervazlı olmasını tercih ettik. Pencere pervazının maliyeti, birim fiyatı 100 TL/mtül’den toplam 861 mtül ile 86.100 TL olmaktadır.

Denizlik

Pencere maliyetini oluşturan son aşama ise denizliktir. Hem dekoratif amaçlı hem de yağmur ve kar sularının doğrama boşluklarından sızıp yapıya zarar vermesini engellemek amaçlı kullanacağımız denizliğin malzeme birim fiyatı 321 TL/mtül, işçilik birim fiyatı 96 TL/mtül, metrajı 198 mtül ve toplam maliyeti 82.566 TL olmaktadır.

Pencerelerin toplam maliyeti de hepsi içinde 1.103.080 TL gelmektedir.

Pencere UygulamasıFiyat
Doğrama Profili589.960 TL
Cam200.364 TL
Vasistas Aksesuarları15.400 TL
Tek Kanat Aksesuarları17.000 TL
Çift Kanat Aksesuarları38.720 TL
Silikon34.250 TL
Pervaz86.100 TL
Denizlik82.566 TL
TOPLAM1.103.080 TL

Parke Maliyeti: 286.000 TL

Yer döşemelerinde kullanılan bir kaplama türü olan parke: Genelde laminant, lamine ve masif olmak üzere üçe ayrılır. En çok kullanılan parke türü fiyatından dolayı laminant parkedir. Yapımızın toplam parke metrajı 1100 m²’dir. Laminat parkenin işçilik ve süpürgelik dahil m² birim fiyatı 260 TL’dir. Böylece toplam maliyetimiz de 286.000 TL’ye tekabül etmektedir. Merak edenler için bu 3 parke hakkında ki farktan bahsedebiliriz.

Parke UygulamasıFiyat
Laminant Parke286.000 TL
TOPLAM286.000 TL

Lamine Parke

Masif ahşap tabakaların, iki ya da üç katman olarak, birbirlerine 90 derece açıyla lamine edilmesi ile elde edilen, %100 doğal bir üründür. Lamine parkedeki “lamine” kelimesi yapıştırma anlamındadır ve birbirine yapışan katmanlardan oluşmuş bir malzemeyi ifade eder. Lamine parkenin masif parkeden pahalı olmasının nedeni, üreticiye olan maliyeti masif parkeye oranla çok daha yüksek bir üretim teknolojisi kullanılması ve cilalı, boyalı, eskitilmiş vb. seçeneklerle satışa sunulmasıdır. Masif parkede bu tür üst yüzey işlemleri ve malzemeleri dışarıdan temin edilir ve uygulanır.

 • Lamine parkeler cilası bitmiş bir şekilde ortaya çıkar. Herhangi bir işlem gerektirmez. Bu yüzden lamine parkeler hızla döşenir, döşendikten sonra hemen kullanılmaya başlanabilir.
 • Uygulama işlemi masif parkeden 8-9 gün daha kısa sürmektedir.
 • Lamine parkelerde aşırı su veya nem alma durumu dahi kabarma söz konusu değildir.
 • Yüzeyi kalitesi kusursuzdur.
 • Renk değişimi yapmaz.
 • Uygulandıktan sonra tadilatı oldukça basittir.

Lamine Parke Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Lamine parke seçiminde üst katmandaki ağacın kalınlığına dikkat edilmelidir. Lamine parke seçiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer unsur ise ister tek parça ister üç parça olsun, parçalar yan yana birleştirildiğinde arada kot farkının olmaması ve parçaların birbirlerine sıkı kenetlenmesidir. Aksi halde en ufak bir ıslaklık unsurunda su parçacıkları ahşabın arasına sızar.

Lamine Parke Montajı Nasıl Olmalıdır?

Öncelikle şilte serilmelidir. Şilte serildikten sonra duvar kenarından dişi zıvana duvara bakacak şekilde başlanmalıdır. Duvarla parke arasına koruyucu kama kullanılmalıdır. Dişi zıvana kısmının iç kısımlarına tutkal sürülmelidir. Erkek zıvanayla birleştikten sonra takoz yardımıyla sıkıştırma yapılmalıdır. Yüzeye taşan malzemeler silinmelidir. Şaşırtmalı şekilde veya desene uygun biçimde yerleştirilmelidir. Plakalar manivela yardımıyla iyice sıkıştırılmalıdır. Parke işlemi bittikten sonra süpürgelik döşenerek işlem bitirilir.

Masif Parke

Ana malzemesi ahşap olan başka bir katmandan oluşmayan ahşabın kimyasal yapısına herhangi bir müdahale olmadan çeşitli şekillerde veya boyda olan sonrasında macun ve cilalama işlemi gerektiren doğal parke türüdür. Kullanım süresi boyunca belirli aralıklarla cilalama yapmak gerekir. Çeşitli ebatlarda üretilebilen masif parkenin yüzeyleri düzgün, yan ve uç taraflarında ise birbirleri ile birleşmeyi sağlayan zıvanalar bulunmaktadır. Kalınlıkları 14 mm ile 22 mm arasında değişebilir. Masif parke defalarca sistre edilebilir ve daima ilk günkü görüntüsünü korur.

 • Doğaldır ve hammaddesi direk ahşaptır.
 • Estetiktir. Farklı farklı döşenebilir.
 • Uzun ömürlüdür.
 • Yenilenebilir yapısı vardır.
 • Ses ve ısı yalıtımı mükemmeldir.
 • Zaman geçtikçe yüzeyi bozulabilir. Zımpara yapılıp macun işleminden sonra cilalanması gerekir. Buda dezavantaj olarak sayılabilir.
 • Ahşap parke olduğu için zaman geçtikçe eğer parke nemli ise parke çalışacaktır ve genleşecektir. Çalışma demek parkenin büyümesi, uzaması, genleşmesi, demektir.

Masif Parkenin Bakımı ve Kullanımı Nasıldır?

Masif parkenin zor bir bakımı yoktur. Nemli bir bezle temizlenmesi yeterli olacaktır. Masif parke dış etkilere karşı dayanıklı olması için cilalanması gereklidir. Cila dış etkilere karşı koruyucu malzemedir. Cilanın çizilmemesi için mobilya yerleştirilirken dikkat edilmelidir. Genel olarak açık renk parkelerde parlak cila, koyu renk parkelerde mat cila kullanımı önerilir. Böylece ağacın doğal dokusunun görülmesi sağlanır. Cilası aşınmış ve yıpranmış parkeler defalarca sistirelenerek ilk günkü görünümüne kavuşturulur. Sistire parke yüzeyinin gelişmiş makinelerle kazınarak temizlenme işlemidir. Bu işlem uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır. Aksi takdirde yüzeyde meyiller ve çizgiler meydana gelebilir. Bu da cilanın başarısına gölge düşürür.

Masif Parke Montajı Nasıl Olmalıdır?

Parkeler en az 2 hafta önce mekana konulup havalandırılmalıdır. Ambalajlar kesinlikle çıkarılmalıdır. Parke döşenecek zeminin düzgünlüğü önemlidir. Parke uygulanacak ortam ısının 15 dereceden az olmaması tercih edilir. Zemin düzgün değilse ızgara çakılır ve aralarına kireç dökülür. Fakat zemin şaplı ve düzgün ise gerek yoktur. Parke tutkal ile yapıştırılır. Döşeme işlemi bittikten sonra 2 hafta geçmeden sistre işlemi ve cilalama işlemi yapılmaz. Biraz beklenmelidir. Bu bekleme aşamasında parke yüzeyini korumak amacıyla naylon serilmelidir. Su tesisatı kesinlikle kontrol edilmelidir. Herhangi bir nem alması durumunda parke şişecektir. Bir daire parke işlemi ile tamamlanmalıdır. Parke yerleştirildikten sonra alçı- sıva – boya gibi bir işlem olmalıdır. Belirli bir süre geçtikten sonra sistre ve cilalama işlemi yapılır. Ahşap, yaşayan bir malzemedir. Bu yüzden kenarlarda kesinlikle genleşme payları olmalıdır. Nem fazla ise parke şişebilir ve uzayabilir. Eğer sıkışık olursa patlar. Sistre işleminden sonra tutkallı macun yapılarak tekrar son kat sistre yapılır. Kenarlarda el aletleri kullanılır. Son olarak laminat parke döşenir ve döşeme işlemi bitirilir.

Laminat Parke

Laminat parke; ağaç sektörünün yan ürünleri olan talaş kırpıntı gibi ürünlerin yüksek ısılı işlemler altında birleştirilir (preslenir), laminat parkenin orta tabakasındaki yüksek dayanımlı ağaç lifler yanı HDF oluşturur. HDF dediğimiz orta tabakanın üzeri dekor kağıdı ve yüksek kalitedeki koruma tabakası ile kaplanarak laminat parkenin imalatı tamamlanmaktadır. Büyük tabakalar halinde üretilen levhalar istenilen boyutlarda kesilir, ekleme detayına göre ek yerleri açılır ve paketlenerek kullanıma sunulur. Laminat parke yüzeyleri düzleme veya cilalama gibi herhangi bir işlem gerektirmez. Montajı temizliği ve bakımı son derece kolay olan laminat parkeler renk ve doku çeşitliliği bakımından da her tür zevk ve tasarıma uygun olması nedeni ile günümüzde en yaygın kullanılan dekoratif zemin kaplamasıdır. Darbelere, sıvı temizlik maddelerine, aşınmaya, çizilmeye, güneş ışınlarına ve sigara ateşine tam bir dayanıklılık gösteren laminat yer döşemeleri evlerin haricinde trafiği yoğun olan banka, otel, alışveriş merkezleri ve tüm işyerleri için son derece uygundur.

 • Kolay aşınmaz, üzerinde ayakkabı ile yürünebilir.
 • Kolay temizlenebilirdir. Kimyasallara karşılık dayanıklıdır.
 • Kolay çizilmezdir.
 • Rengi solmaz. Diğer parke türlerinde ahşap olduğu için solabilir. Fakat laminat parke solmaz.
 • Kalınlıkları genellikle 6 mm ve 12 mm arasındadır.
 • Şap üzerine yapılması gerekir.
 • Döşendikten sonra herhangi bir cilalama işlemi yoktur.

Laminat Parke Montajı Nasıl Olmalıdır?

Laminat parke döşenecek yerin yüzeyi düzgün olmalıdır. Kesinlikle şap atılması gerekir. Şap üzerine şilte serilir. Şilte ses yalıtımı ve ısı yalıtımı sağlar. Yerden ısıtma sistemlerde laminat parke kullanmak oldukça avantajlıdır. Parkeler erkek zıvananın, dişi zıvanaya geçmesiyle döşenir. Parke belirtilen düzene göre deseni oluşturacak biçimde yerleştirilmelidir. Yerleştirilirken takoz yardımıyla sıkıştırılmalıdır. Kenarlarda boşluk bırakılmalıdır. Nemlenme durumunda uzama payı bırakılmalıdır. Döşeme işlemi bittikten sonra süpürgelik çakılarak işlem bitirilir.

Kapı Maliyeti: 851.155 TL

Dış Kapılar

Kapı maliyetine dairelerin en dış kapısı ile başlayalım. Bu dış kapının maliyeti 40.000 TL’dir. Ardından dairelere giriş kapısının çeşidini çelik olarak tercih ettik ve çelik kapının maliyeti de 14.000 TL’dir. 20 adet bulunmaktadır. Daire dış kapıları toplam fiyat 280.000 TL’dir. Kapılar çok çeşitli özellikte ve çeşitli maliyetler sergilemekle beraber program bize ortalama bir fiyat vermektedir.

Oda Kapıları

İç kapılarda program bizlere 5 çeşit kapı sunmakta ve tercih yapmamızı istemektedir. Bu kapı çeşitleri lake kapı, cam göbekli ahşap kapı, katlanır kapı, ahşap kapı, amerikan panel kapıdır. Bu kapı çeşitlerini pahalıdan ucuza doğru sıralayacak olursak şu şekilde sıralama olur: Lake kapı, ahşap kapı, cam göbekli ahşap kapı, katlanır kapı, amerikan panel kapı. Biz dairelerde ahşap kapı tercih ettik. Toplamda 40 iç kapımız mevcuttur. Ahşap kapı birim fiyatı 4.315 TL toplam maliyeti ise 172.568 TL çıkmaktadır.

Mutfak Kapısı

Biz dairelerde, mutfaklarda ahşap kapı tercih ettik. Toplamda 20 mutfak kapımız mevcuttur. Ahşap kapı birim fiyatı 4.315 TL toplam maliyeti ise 86.284 TL çıkmaktadır.

Salon Kapısı

Biz dairelerde, salonlarda ahşap kapı tercih ettik. Toplamda 20 salon kapımız mevcuttur. Ahşap kapı birim fiyatı 4.315 TL toplam maliyeti ise 86.284 TL çıkmaktadır.

Banyo Kapısı

Biz dairelerde, banyolarda ahşap kapı tercih ettik. Toplamda 40 banyo kapımız mevcuttur. Ahşap kapı birim fiyatı 4.315 TL toplam maliyeti ise 172.568 TL çıkmaktadır.

Yangın Kapısı

Binada 3 adet yangın kapısı mevcuttur. Yangın kapısı fiyatı 4484 TL/adettir. Toplam yangın kapısı maliyeti 13.452 TL olarak hesaplanmıştır.

Kapı UygulamasıFiyat
En Dış Kapı40.000 TL
Dış Kapı280.000 TL
Oda Kapıları172.568 TL
Mutfak Kapısı86.284 TL
Salon Kapısı86.284 TL
Banyo Kapısı172.568 TL
Yangın Kapısı172.568 TL
TOPLAM851.155 TL

Ahşap İşleri ve Dolap Maliyeti: 1.931.928 TL

Bu bölümde mutfak, banyo, lavabo dolapları ile dairenin estetik görünümünü güzelleştiren portmanto ve dresuar imalatlarının maliyetini inceleyeceğiz. Ahşap işlerinde birim maliyet mtül, m² veya adet bazında hesaplanır. Bu birimi firmalar belirler. Bizim hesabımızda mutfak dolabı ile mutfak tezgahı mtül; banyo, lavabo, portmanto ve dresuar adet bazında hesaba dahil edilmiştir. Şimdi sırayla bu maliyetleri sizlere açıklayalım:

Mutfak dolabımızın maliyet hesabı için program bizden sadece alt dolabın uzunluğunu istemektedir. Bu uzunluk 6 metredir. Ardından program; alt üst dolapları, dolaptaki boşlukları, buzdolabı ve bulaşık makinesi yerlerini de dikkate alarak toplam mutfak dolabı uzunluğunu hesaplamıştır. Bu uzunlukta 238 mtül’dür. Mutfak dolabının birim mtül fiyatı 5.693 TL toplam maliyeti de 1.354.708 TL gelmektedir.

Mutfak tezgahı için program bizden mermer, granit, çimstone, sabuntaşı, lamine, ahşap, akrilik malzemelerinden birini seçmemizi istemektedir. Çünkü seçeceğimiz malzemeye göre tezgah maliyeti anında program tarafından belirlenecektir. Biz granit malzemesini seçtik. Toplam tezgah uzunluğumuz 120 mtül, granit tezgah mtül fiyatı 1.502 TL, toplam maliyeti de 180.180 TL gelmektedir.

Banyo ve lavabo için dolap adet fiyatı 10.000 TL’dir. 20 adet daire için 200.000 TL dir.

Daire kalitesini yükseltmek için adet fiyatı 6.627 TL olan bir adet portmanto ve adet fiyatı 3.225 TL olan bir adet dresuar tercihinde bulunduk. Böylece toplam maliyet 1.931.922 TL olarak hesaplanmıştır.

Ahşap İşler ve Dolap UygulamalarıFiyat
Mutfak Dolabı1.354.708 TL
Mutfak Tezgahı180.180 TL
Banyo ve Lavabo Dolabı200.000 TL
Portmanto132.540 TL
Dresuar64.500 TL
TOPLAM1.931.928 TL

Mutfak Dolabı İle Alakalı Bilgiler:

Mutfak dolabı yaptırırken öncelikle yapmanız gereken şey, dolaplarınızın ve tezgahınızın yapımında hangi malzeme kullanılacağına karar vermektir. Mutfak dolaplarında genellikle MDF ve sunta malzemeleri kullanılmaktadır. En kaliteli malzeme MDF malzemesidir. MDF malzemesinin Türkçe olarak karşılığı orta yoğunluklu odun lifi plakasıdır. MDF odun liflerinin, sıcakta sertleşen reçine yapıştırıcılar ile karıştırılıp preslenmesi sonucu elde edilir. Preslenen MDF malzemesi dekor kağıdı ile kaplanması sonucu MDF lam oluşur. Sunta ise odun parçalarının sentetik reçinelerle preslenmesi sonucu oluşur. Ekonomik açıdan sunta daha uygundur. Fakat uzun süreli kullanımlarda zayıftır. Özellikle ekonomik açıdan dolapların gövdelerinde sunta malzemesi kullanılır.

Hangi Malzemeyi Seçmeliyim?

Anlattığımız iki malzeme arasında görüntü açısından hiçbir fark yoktur. Fakat dolap suya temas edecekse sunta kullanmak uygun olmayacaktır. İki malzeme arasındaki farkı anlamak için birkaç detay verelim. MDF malzemesinin yüzeyi pürüzsüzdür. Plakayı oluşturan parçalar talaş tozları olduğu için pürüzsüz yüzey oluşur. Sunta ise iri odun parçalarından yapıldığı için hem bu odun parçaları gözle görülür hem de yüzeyi daha pürüzlüdür. Sunta malzemesi darbelere karşı daha az dirençlidir. MDF daha dayanıklıdır. Sunta daha hafiftir. MDF daha ağırdır. Kısaca malzeme seçimi yaparken özellikle dayanıma önem verilmesi gerekir. Çünkü mutfak sürekli suya maruz kaldığı için suya karşı dayanıklı olmalıdır. Bunun yanında yangın dayanımı olması gerekir. MDF lam malzemesinin yangın dayanımı, sunta lam malzemesine göre daha fazladır.

Kapak Türleri Nelerdir?

Kapaklarda gövdelere göre tercih edilebilecek çok fazla malzeme vardır. Kapaklarda MDF lam ve sunta lam kullanılır.

Sunta Lam Kapaklar: Sunta lam kapaklar nemden ve sudan daha çabuk etkilenirler. Bu malzeme fiyat açısından en uygun olan malzemedir. Mutfak tasarımına ayıracak bütçeniz kısıtlıysa tercih edilebilecek kapaklardır. Kullanılırken tahribata uğradığında çizildiğinde tamiri çok mümkün olmaz.

MDF Lam Kapaklar: MDF lam kapaklar, sunta lama göre daha dayanıklıdır ve mutfak dolabı kapaklarında en azından bu malzeme tercih edilmelidir. Parlak ve mat olarak, düz olarak kullanılan modeller üretilebilir. Parlak olanlar daha çok tercih edilse de modern mutfaklar istendiğinde çok fazla tercih edilen bir malzeme değildir.

Membran Kapaklar: Membran kapaklar dolap çeşitlerinin hepsinde tercih edilebilecek bir malzemedir. Mutfak dolaplarında da en çok tercih edilen malzemedir. Çok fazla tercih edilmesinin nedeni çok uzun ömürlü olmaları ve renk, desen çeşitliliğinin çok fazla olmasıdır. Aklınızdaki her türlü desen bu kapak malzemesine uygulanabilir. Membran kapakların üretim şekilleri her türlü desenin kapaklara uygulanması ve istenilen renklerde üretiminin yapılmasını mümkün kıldığı için farklı tarzlar bu kapak çeşidiyle mutfağa uygulanabilir hale gelmektedir. Ayrıca membran kapaklar nem ve ısıya oldukça dayanıklıdır. Ekonomik bir şekilde lake ve ahşap görünümü sağlanabilecek bir malzemedir.

High Gloss Kapaklar: Diğer kapak türlerine göre daha parlak yüzeye sahiptir. Modern mutfak yaptırmak isteyenlerin ekonomik olarak uygun bir seçenek olarak aklına gelebilir. Akrilik malzemeye göre daha az parlaktır. Akrilik kapaklardan bir diğer farkı da daha ince olmasıdır. Kapaklarda bu malzeme tercih edildiğinde uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılabilir. Farklı renk seçenekleri de bulunmaktadır.

Akrilik Kapaklar: Üretim şeklinden dolayı kalın bir yapıya sahip olduğundan high gloss kapaklara göre daha parlak kapaklardır. Maliyet olarak da high gloss ve membran kapaklardan daha pahalıdır. Ayrıca işçiliği kolay olduğu için de bu malzeme üreticiler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Oldukça fazla renk alternatifi bulunmaktadır.

Lake Kapaklar: Üretimi uzun sürdüğü için işçiliği çok olan ve kullanılacak boyaya göre kalitesi değişen ürünler olan lake kapaklar diğer kapak türlerinden daha masraflıdır. Kullanılan boya ne kadar iyiyse ve astar ne kadar iyi atılmışsa dolap kapaklarının dayanıklılığı ve kalitesi de artmaktadır. Eğer iyi boya kullanıldıysa lake dolap kapakları sararma yapmaz. Ancak boya kalitesi iyi değilse zaman içerisinde lake dolap kapakları sararabilir. Dolap kapakları herhangi bir zarar gördüğünde tamiri yapılabilir. Daha sonra istenirse renkleri değiştirilebilir, boyanabilir. Neme ve suya oldukça dayanıklıdır. Üretim süresi diğer kapak çeşitlerine göre daha uzundur.

Ahşap Masif Kapaklar: Kapak çeşitleri arasında en pahalı olanıdır. Doğal ağaçtan elde edilir. Fırınlanarak üretilen bu kapak çeşidinde bütünüyle ahşap kullanılır. Fiyatları oldukça yüksek olmasına rağmen ahşap sevenlerin vazgeçemediği kapak türüdür.

Renk Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Renk seçiminde birinci etken, mutfağınızın evdeki ve binadaki konumudur. Yani az ışık alan, küçük bir mutfağınız varsa açık tonlar kullanılmalıdır. Eğer koyu tonlamaları kullanmak istiyorsanız; alt dolaplarınızı beyazdan farklı ama yinede çok koyu olmayan krem, gri gibi bir ton olmalıdır. Yine ahşabın krem tonları bu tür bir mutfak için geçerli olacaktır. Geniş ve güneş alan mutfaklarda ise biraz daha koyu tonlar kullanışlı olacaktır. Örneğin; bordo, mürdüm, kırmızı gibi pastelin koyu tonları hoş durabilir. Yine antrasit, siyahlı kombinler de bu tür mutfaklarda güzel görünür. Bunların dışında ahşabın koyu tonları belki biraz açık tonlarla birlikte kullanılabilir.

Mutfak Dolabı Aksesuarları Nasıl Olmalıdır?

Mutfak dolaplarında teknolojinin etkisiyle sürekli aksesuarlar değişmektedir. Kulplar, çekmece mekanizması, köşe sepetleri, kiler mekanizması, düzenleyiciler, baza, alın tacı, tezgah üzeri ledler, evye, davlumbaz, cam kapaklar, çöp kutusu ve kaşık askıları gibi detaylar en baştan düşünülmesi gereken aksesuarlardır. Fakat burada maliyet etkendir. Dolapları standart, orta ve birinci sınıf olarak ayırabiliriz. Standart dolaplarda çekmecelerde teleskopik ya da beyaz rayi düz menteşeler ve standart kulplar bulunur. Orta sınıf dolaplarda frenli raylar ve menteşeler kullanılır. Frenli raylar kapaklar itildiğinde yumuşamasını ve çarpmamasını sağlar. Dolaba esneklik katar. Kulplarda orta seviyede, dolabın rengine yakışır renkler olur. Birinci sınıf dolaplarda malzeme kalitesi devreye girer. Örneğin, hafele markasına ait ürünler kullanılır. Dolap aksesuarları bu düzeyde daha esnek olur. Farklı ray sistemleri kullanılır. Kulplar dayanıklı olur. Krom malzemesinden olur.

Tezgah Seçimi Nasıl Olmalıdır?

Tezgah seçimi bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Seçilen malzemeye göre fiyat olarak değişkenlik göstermektedir. Bütçesi az olanlar laminat tezgah kullanabilir. Orta düzeylerde masif, granit veya quartz tezgahlar kullanılabilir. Yüksek bütçeli olanlar ise mermer veya corian malzemelerinin alternatifleri kullanılabilir. Tezgah olduğu için malzemenin suya dayanıklılığı önemlidir. Su dayanımı haricinde çizilmeye karşı dayanıklı olması gerekir. Çok çizilen tezgahlar zımpara ile düzeltilebilir. Granit ve quartz tezgahların kullanımı oldukça rahattır. Dayanıklıdırlar ve kolay temizlenebilir malzemelerdir. Bunun yanında dezavantaj olarak renk ve doku açısından zengin değillerdir. Mermer tezgah darbeye karşı dayanıklıdır. Corian tezgahlar en dayanıklı olanıdır. Renkleri oldukça fazladır. Dokuları çeşitlidir. Bunun haricinde zımparalanabilir, cilalanabilir ve yama bile yapılabilir bir malzemedir. Teknelerde çok kullanılır.

Ankastre Maliyeti: 579. 503 TL

Ankastre denilince genellikle akla ilk mutfaktaki 3’lü set (ocak, fırın, davlumbaz) gelir. Fakat ankastre: Bir oyuğa, bir yuvaya yerleştirilmiş tesisat anlamına gelir. Bu nedenle daire içerisindeki gömme rezervuar, asma rezervuar, klozet, klozet kapağı, duş teknesi, küvet, duşakabin, ara musluk, lavabo bataryası, duş bataryası, evye bataryası, mutfak evyesi, tuvalet kağıtlığı, havluluk, askılık, köşe şampuanlığı, şömine gibi detaylarda birer ankastredir. Ankastre ürünlerin fiyatı marka ve modele göre çok değişkenlik göstermektedir. Fakat program bizlere ortalama fiyatlara göre maliyet hesaplamaktadır. Şimdi kendi inşaatımız için maliyetleri hesaplayalım.

Banyo ve Tuvalet Rezervuar

Banyo ve tuvaletlerdeki rezervuar türü gömme rezervuardır. Gömme rezervuar adet fiyatı 2.197 TL’dir. Toplamda 20 adet banyo 20 adet wc bulunmaktadır. Buradan 87.880 TL maliyet çıkmaktadır.

Tuvalet

Tuvaletlerde helataşını tercih ettik. Helataşı adet fiyatı 1157 TL’dir. 20 adet tuvalet olduğuna göre 23.140 TL helataşı maliyeti çıkmaktadır.

Banyo

Klozet birim fiyatı 1742 TL/adettir. Klozet kapağı fiyatı 230 TL/adettir. İnşaatımızda 20 adet banyo olduğundan 39.440 TL maliyet çıkmaktadır. Binamızda kullanılan duş modeli, duş teknesi ve duşakabindir. Duş teknesi birim fiyatı 2189 TL/adettir. Duşakabin fiyatı ise 3537 TL/adettir. Buradan maliyet 114.520 TL hesaplanır.

Banyo Aksesuarları

Birim maliyetler tuvalet kağıtlığı 148 TL/adet, havluluk 148 TL/adet, askılık 116 TL/adet, köşe şampuanlık 298 TL/adet şeklindedir. Bir adet banyo için aksesuar toplam maliyeti 710 TL’dir. 20 adet banyo olduğuna göre 14.200 TL maliyet hesaplanmıştır.

Musluk

Ara musluk sayısı 220 adettir. Ara musluk fiyatı 117 TL/adettir. Lavabo bataryası fiyatı 741 TL/adettir. Duş bataryası ve duş başlığı 1389 TL/adettir. Bunların hepsi bir banyoda 1’er adet olduğu için bir banyo için musluk bataryası maliyeti 2247 TL’dir. 20 adet banyo olduğuna göre 44.940 TL maliyet hesaplanmıştır.

Mutfak

Mutfaklarda set üstü ocak kullanacağız. Set üstü ocak fiyatı 2.787 TL’dir. Fırın adet fiyatı 4.106 TL’dir. Davlumbaz fiyatı 2.630 TL’dir. Ekstradan aspiratör seçeneğide bulunmaktadır. Mutfak evyesi paslanmaz çelik evye olarak seçilmiştir. Adet fiyatı 984 TL’dir. Evye bataryası maliyeti 1.103 TL’dir. Bir mutfak için toplam maliyet 11.610 TL olarak hesaplanmıştır. 20 adet mutfak olduğuna göre 232.200 TL olarak toplam maliyet hesaplanmıştır.

Tüm bu maliyetlerin toplamı 579.503 TL olarak hesaplanmıştır.

Ortak Alanlar ve Havalandırma Maliyeti: 70.607 TL

Ortak alanlar ve havalandırma kısmında sığınak, spor salonu, depo, havalandırma bölümleri bulunmaktadır. Eğer binanızda bu tercihler varsa bunları seçerek binanıza ait maliyetleri hesaplayabilirsiniz. Binamızda sadece havalandırma kısmı bulunmaktadır. Toplam havalandırma kanalı alanı 169 m2’dir. Havalandırma kanalı birim maliyeti 403 TL/m2’dir. 1 adet bodrum havalandırma motoru bulunur. Havalandırma motoru fiyatı 2500 TL/adettir. Toplam ortak alanlar ve havalandırma maliyeti 70.607 TL’dir.

Yangın: 5.300 TL

Yangın bölümünde yangın tesisatı, sprink tesisatı, yangın dolabı, akıllı yangın algılama sistemi, yangın jeneratörü maliyetlerini görebilirsiniz. İstediğiniz maliyeti seçerek binaya ait maliyetleri hesaplayabilirsiniz. Kendi inşaatımız için 5.300 TL’lik bir maliyet oluşmaktadır.

Balkon ve Korkuluk Maliyeti: 460.516 TL

Bu kısımda merdiven, balkon, ve teras gibi bölümlerdeki güvenlik amacıyla imal edilen korkulukların maliyetlerini açıklayacağız. Korkuluk maliyetini ana merdiven, yangın merdiveni, balkon, Fransız balkon, cam balkon bölümlerine ayırıyoruz. Bu balkon tipleri ile alakalı görselleri aşağıdaki kısımda göreceksiniz.

Ana Merdiven

Ana merdivenlerde kullanılacak korkuluk tipi alüminyum olarak seçilmiştir. Alüminyum korkuluk, metretül maliyeti 803 TL’dir. Diğer korkuluk tiplerine ait maliyetleri de hesaplayabilirsiniz. 1 ana merdiven için kullanılacak korkuluk uzunluğu 5 metredir. Toplam ana merdivenlerindeki korkuluk uzunluğu 40 metredir. Buradan ana merdiven korkuluk maliyeti 32.096 TL çıkmaktadır.

Yangın Merdiveni

Yangın merdiveni her binada zorunluluk halindedir. Özellikle apartman binaları asansörlü olduğu zamanlarda koridorların yapısına göre yangın merdivenleri dizayn edilmelidir. Yangın merdiveni her bina tipinde zorunlu değildir. Bu durum için yangın yönetmeliğini incelemek gerekir. Binamızda yangın merdiveni mevcuttur. Yangın merdiveni 1 kat için korkuluk uzunluğu 5 metredir. Toplam korkuluk uzunluğu 40 metredir. Yangın merdiveni korkuluğu toplam maliyeti 32.096 TL’dir.

Balkon

Balkonlarda alüminyum korkuluk tercih edilmiştir. Yine diğer çeşit korkulukların maliyetlerini hesaplayabilirsiniz. Balkonun iki cephesinde korkuluk mevcuttur. Bu durumuda seçebilirsiniz. Balkonlardaki korkulukların metretül fiyatı 803 TL’dir. Balkon korkuluk uzunluğu 127 metretüldür. Toplam balkon korkuluğu fiyatı 101.496 TL’dir. Bunun haricinde diğer korkuluk fiyatları paslanmaz çelik korkuluk 1039 TL/mtül, cam korkuluk 3085 TL/mtül, ferforje korkuluk 2458 TL/mtül şeklindedir. Bunlara göre 01.01.2023 tarihindeki bu fiyatlara göre maliyetleri inceleyebilirsiniz.

Fransız Balkon

Fransız balkonlar genellikle yüksek açılan camların önüne yapılan korkuluktur. Güvenlik amacıyla yapılır. Amaç bir balkon havası vererek insanların hava alması sağlanır. Biz binamızda alüminyum tipli Fransız balkon tercih ettik. Alüminyum korkuluk birim metretül fiyatı 803 TL’dir. 1 tane fransız balkon korkuluk uzunluğu 3 metre olarak hesaplanmıştır. Toplam binada 20 adet salon olduğunu düşünürsek 20 adet Fransız balkon vardır. Bu sayıyı binanızdaki adede göre değiştirebilirsiniz. Toplam Fransız balkon korkuluk fiyatı 48.411 TL’dir.

Cam Balkon

Binamızda cam balkon bulunmaktadır. Cam balkondan kasıt balkonun tamamen kapatılmasıdır. 1 adet balkonun cam balkon imalat fiyatı 12.310 TL’dir. 20 adet cam balkon olduğuna göre 246.199 TL cam balkon toplam maliyeti olarak hesaplanmıştır.

Binamıza ait metrajlara göre Toplam korkuluk maliyeti 460.516 TL olarak hesaplanmıştır.

Balkon ve Korkuluk UygulamasıFiyat
Ana Merdiven Korkuluğu32.096 TL
Yangın Merdiven Korkuluğu32.096 TL
Balkon Korkuluğu101.496 TL
Fransız Balkon48.411 TL
Cam Balkon246.199 TL
TOPLAM460.516 TL

Peyzaj Maliyeti: 91.306 TL

Peyzaj maliyeti, yapı sahibinin seçeceği kriterlere göre çok fazla değişkenlik göstermektedir. Maliyet hesaplama programı da bunu bilerek bizlere 13 adet seçenek sunmaktadır. Bu seçenekler şunlardır: Bahçe duvarı, bahçe düzenleme, zirai danışmanlık, ağaçlandırma çalışması, çimlendirme, süs havuzu, patlatma taş, yapı çevresinde bank, sulama sistemi, ışıklandırma sistemi, site giriş kapısı, bariyer, havuz. Bu seçeneklerde kendi içerisinde seçeneklere ayrılmaktadır. Böylelikle daha detaylı hesap yapmaya buna karşılık daha doğru sonuç vermeyi hedefliyoruz. Biz inşaatımızda 3 adet seçeneği seçtik. Bunlar bahçe duvarı, çimlendirme ve sulama sistemidir. Toplam bahçe duvarı maliyetine 60.000 TL girdik. Bu bedel duvar çeşidine göre değişmektedir. Çimlendirme yapılan toplam alan 332 m2’dir. Çimlendirme birim fiyatı 129,8 TL/m2’dir. Toplam çimlendirme maliyeti 43.029 TL’dir. Sulama sistemi içinde 8.277 TL maliyet hesaplanmıştır. Sizler istediğiniz seçeneği inşaatınıza göre seçebilirsiniz. Toplam peyzaj maliyeti 91.306 TL’dir.

Peyzaj UygulamasıFiyat
Bahçe Duvarı60.000 TL
Çimlendirme43.093 TL
Sulama Sistemi8.277 TL
TOPLAM91.306 tl

Diğer Maliyetler

Bu maliyet bölümünde kaba ve ince işler kategorisine girmeyen harcamaların listesi verilmektedir. Bu harcama maliyetleri “aylık ödemeler” ve “kamu ödemeleri” dir. Şimdi sizlere bu maliyetleri açıklayalım.

Aylık Ödemeler: 677.885 TL

Bu maliyet kaleminde bulunan harcamalar aylık faturalar, maaş, sgk ödemeleri gibi genelde sabit olan ödemelerdir. Program bu bölümün toplam maliyetini, planlanan inşaatı bitirme süremizi bizden öğrenerek hesaplamaktadır. Biz planlanan bitirme süresini 15 ay olarak belirledik. Program İstanbul’daki apartman inşaatımızda aylık elektrik fatura tutarını ortalama 1.393 TL, su fatura tutarını 867 TL, şantiye şefi net maaşını 13.000 TL, çalışan net maaşını 6500 TL, inşaat süresince ödenecek SGK prim tutarını 124.749 TL, aylık OSGB (Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi) 1700 TL olarak belirlemiştir. Bu ödemeleri inşaat bitim tarihi olan 15 ay ile çarptığımızda toplamda 677.885 TL maliyet çıkmaktadır.

Aylık ÖdemelerFiyat
Elektrik Fatura Tutarı(2.500*15 ay)37.500 TL
Su Fatura Tutarı(867*15 ay)13.005 TL
Şantiye Şefi Maaşı(13.000*15 ay)195.000 TL
Çalışan Net Maaş(6500*15 ay)97.500 TL
SGK Prim Tutarı(124.749 TL)124.749 TL
OSGB Tutarı (1700*15 ay)25.500 TL
TOPLAM (15 ay)661.290 TL

Kamu Ödemeleri: 448.691 TL

İnşaatımızda kamu ödemeleri; yapı denetim bedeli, şantiye su ve elektrik abonelik bedelleri, ruhsat – iskan ve tapu harç bedelleri ile emlak vergisi için ödenen bedelleri kapsamaktadır. Şimdi bu maliyetleri size tek tek açıklayalım.

Yapı denetim için ödenecek ücret işin bitirilme süresine, inşaat sınıfına, bakanlık tarafından her yıl yayımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ” de yer alan birim m² maliyetine ve inşaat alanına bağlıdır. Apartman inşaatımız; bitirilme süresi 15 ay olduğundan dolayı 1 yıl içinde biten yapılara verilen yapı denetim asgari hizmet yüzdesi olan %1,50, birim m² maliyeti olarak 5827 TL’dir. Bu verilere göre yapı denetim maliyeti 270.694 TL’dir.

Şantiye su ve elektrik abonelik bedelleri 22.477 TL tutmuştur. Ruhsat harcına 102.201 TL, mekanik tesisat ve mimari için iskan harcına 12.265 TL, tapu harçları vekaletler ve diğer noter masraflarına da 14.345 TL gider gözükmektedir.

Emlak vergisinde arsa rayiç bedeli 2.070 TL, emlak vergisi tutarı 24.840 TL, enerji kimlik belgesi bedeli de 1.870 TL’dir.

Yukarıda açıkladığımız kamu ödemeleri için toplam 448.691 TL maliyet hesaplanmaktadır.

Kamu ÖdemeleriFiyat
Yapı Denetim Bedeli270.694 TL
Şantiye Su ve Elektrik Bedeli22.477 TL
Ruhsat Harcı102.201 TL
Mekanik Tesisat ve Mimari İskan Harcı12.265 TL
Tapu Harçları, Vekaletler ve Diğer Noter Masrafları14.345 TL
Arsa Rayiç Bedeli2.070 TL
Emlak Vergisi Tutarı24.840 TL
Enerji Kimlik Belgesi Bedeli1.870 TL
TOPLAM448.691 TL

Örnek Rapor

Maliyet Raporu İndirme Linki: 

https://drive.google.com/file/d/19I4tltAxG14pX7EorlZ8K8sTtFfe3BqL/view?usp=sharing

Metraj Raporu İndirme Linki:

https://drive.google.com/file/d/1VJrUuUgKne9mx9vnBtItHJ5KCXqQU3Wf/view?usp=sharing