İçindekiler

2023 İnşaat Metrekare Maliyeti Hesaplama

Yapılar insanların ihtiyacını karşılayan, insanların hayatlarını daha konforlu yaşaması için hizmet veren, aynı zamanda güvenliklerini sağlayan unsurlardır. İnsanların her şeyden beklentisi olduğu gibi yapılardan da belirli beklentileri vardır. İnsanların beklentilerine ve konforuna göre yapıları düzenleyenler, mimarlardır. Mimarlar projeleri mal sahibinin ya da müteahhitin isteklerine göre tasarlarlar. Mimarlıkta en önemli etken alanların kullanımı yanı fonksiyonellik, konfor ve estetiktir. Mimari proje neticesinde inşaat mühendisi projeyi strüktür açısından düzenler. Yapının güvenliği sağlanması için gerekli hesaplamaları yapar ve çizime döker. Sonrasında diğer ihtiyaçlar için tesisat projeleri çizilir ve proje şantiyeye gider. Müteahhit işi yapandır ve işin ekonomisini, yönetimini sağlar. Bunları düşünerek bir yapının en önemli özellikleri daha doğrusu yapıdan istenilen en önemli kriterler; fonksiyonellik, estetiklik, strüktür ve ekonomikliktir. Bunların hepsi birbirleriyle ilişkilidir. Tüm bu işlerin proje aşamasından şantiyesine, şantiyeden üretimine, üretiminden kontrolüne tüm aşamalarda olan iş kalemlerinin malzemelerin işçiliklerin ve diğer tüm maliyet kalemlerinin toplamına inşaat maliyeti ya da yapı maliyeti diyoruz. Bu maliyetlerin hesaplanmasına inşaat maliyet hesabı diyoruz.

Bir de inşaatın metrekare maliyeti kavramı vardır. Özellikle ‘inşaatın metrekare maliyeti nedir?’ diye sorular sorulur. İnşaatın metrekare maliyeti, toplam inşaat maliyetinin toplam inşaat alanına oranıdır. İnşaat alanı, arsa alanı veya temel alanı değildir. İnşaatta katlardaki bağımsız bölümlerin, bodrum katların, dışarıda yapılacak inşaatların toplam alanını içerir. Toplam maliyeti biliyorsak ve toplam inşaat alanını hesapladıysak oranlayarak metrekare başına maliyet ne düzeyde olur görebiliriz.

Bir yapı eğer ekonomik değilse kendi amacına ulaşamamıştır. Eğer fonksiyonel değilse müşteriye hitap etmeyecektir. Tasarım açısından kusurlu ise yapının albenisi olmayacaktır. Eğer yapı depreme karşı, diğer tüm doğal unsurlara karşı dayanıksız ise yapı bir yuva değil, insanlara mezar olacaktır. Bu yüzden tüm bu koşulların belirli oranlarda sağlanması gerekir. Bundan bahsetmemizin amacı bu unsurların yapının metrekare maliyetini belirleyen en önemli unsur olmasıdır. Dilerseniz 2023 inşaat metrekare maliyetlerine geçmeden önce birkaç başlıkta inşaat metrekare maliyetini ve inşaat maliyetini etkileyen bazı unsurları biraz açalım ve daha iyi anlamaya çalışalım.

İnşaatın Metrekare Maliyeti Nedir ve Nasıl Hesaplanır?

Maliyet hesabı yapılırken malzemenin ya da uygulamanın birim maliyeti üzerinden yapılır. Birim maliyet genel maliyetin ne düzeyde olduğu ile alakalı bilgi verir. Tüm işlerde malzemelerde olduğu gibi inşaatta da birim maliyet vardır. İnşaatlarda genellikle alan üzerinden maliyet hesabı yapıldığı için inşaat metrekare maliyeti en önemli faktördür. Müteahhitlerin, daire almak isteyenlerin, yatırım yapmak isteyenlerin genellikle sorduğu soru inşaatın metrekare maliyetidir. İnşaat metrekare maliyeti, toplam inşaat maliyetinin toplam inşaat alanına oranıdır. İnşaat metrekare maliyeti içerisinde kaba yapı, ince yapı ve diğer tüm maliyetlerin ortalaması mevcuttur. İnşaatın metrekare maliyeti aslında ortalama maliyettir. Çünkü her metrekarede aynı maliyet geçerli değildir. Örneğin, bir tek dairede metrekare maliyeti 3500 TL iken dubleks dairede 3000 TL olabilir. Bu fiyatlar afaki fiyatlardır. Fakat anlatmak istediğiniz inşaatın her metrekaresinde, metrekare maliyeti eşdeğer değildir. Fakat inşaatın metrekare maliyeti genel inşaat maliyeti ile alakalı bilgi vermektedir. 2023 inşaat metrekare maliyeti ile alakalı bakanlık verileri haricinde net fiyat vermek doğru değildir. Çünkü inşaat maliyet hesabı, birçok değişkene sahip bir hesaptır. Malzeme kalitesi, malzeme tercihi, karkas sistem gibi etkiler maliyetin değişken olmasını sağlar. Daire tipi, inşaatın konumu, zemin türü, temel tipi etkenlerde diğerleridir.

İnşaatın metrekare maliyetini veya diğer deyişle birim maliyetini belirlemek için bakanlık verilerini kullanmanız gerekir ya da kendiniz hesaplamanız gerekir. İnşaatın metrekare maliyetini öncelikle yapılacak olan inşaatın alanını, arsasını belirlemekle başlarsınız. Sonrasında arazinin durumu ve imar durumu incelenir. Sonrasında taslak projeler çizdirilir ve metrajlar hesaplanır. Metrajlar sonucu inşaatın her kalemine ait diğer metrajlar hesaplanır ve bu uygulamalara ait fiyatlar civar firmalardan toplanır. Sadece uygulamaların fiyatları değil malzeme fiyatları da alınır. Sonrasında kategorilere ayrılarak maliyetler hesaplanır ve toplam maliyetler belirlenir. Tüm bu işlemleri yapmanız oldukça zaman alan bir işlemdir. Kısa sürelerde maliyet hesabı yapmanız ve inşaatın metrekare maliyeti ile alakalı bilgi sahibi olmanız gerekir. İnşaat Hesabı olarak tüm bu sorunları düşündük ve sizlere referans olacak inşaat maliyeti hesaplama programı geliştirdik. İnşaat Hesabı sayesinde dakikalar içerisinde inşaat maliyetinizi kategori kategori hesaplayabilir, metraj ve maliyet raporlarınızı 50-60 sayfalık doküman halinde alabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken İnşaat Hesabı’na ait üyeliklerden alarak, işlemleri yapmanız. İnşaat Hesabı’na bağımsız bölümlerin alanlarını girdikten sonra bina bilgileri girilir ve program güncel fiyatlar ile maliyetleri hesaplar sonra yapmanız gereken şey malzeme tercihleri yapmanızdır. En sonunda detaylı bir rapor verir ve ön maliyet sunarken kolaylık sağlar. Aşağıda bulunan linkten programa ücretsiz üye olup inceleyebilir ve üyelik alabilirsiniz.

İnşaat Hesabı Link: https://insaathesabi.com/

İnşaat Metrekare Maliyeti Nelere Bağlıdır?

Fonksiyonellik İle Yapı Birim Maliyeti İlişkisi

Yapılar ne kadar ekonomik veya estetik olsa da fonksiyonel olmalıdır. Fonksiyonellik yapının işleme becerisidir. Örneğin, bir apartmanın daireleri arasındaki ilişkidir. Dairlerin mahremiyeti fonksiyonelliğe girer. Bir otel binası yüksek oranda ses alıyorsa yapı amacını karşılamamış olur. Veya bir villa da mal sahibinin istediği konfor sağlanmışsa yine fonksiyonellik sağlanmamış olur. Otel binasındaki camların ses yalıtımlı olması kapıların ses yalıtımlı olması ekstra maliyetler getirecektir. Villaların havuzlu olması, ekstra maliyet getirecektir. Ya da dairelerin gereğinden fazla büyük yapılması ekstra geliri azaltacaktır. Çünkü tek daireler yerine dubleks dairelerin yapılması gibi durumlar maliyeti oldukça fazla etkileyecektir. Bu durumları 2023 inşaat maliyet hesabı yazımızda incelyebilirsiniz. Örneğin, dubleks yaparken 1 wc ve 1 banyo yeterli iken tekli daire olursa her dairede 1 wc ve 1 banyo olacağını düşünürsek ekstra maliyet getirecektir. Örneğin, dairelerin daha küçük yapılması da dairenin fonksiyonelliğini düşürecektir. Bu durumda dairelerin satışı azalacaktır.

Estetik İle İnşaat Birim Maliyeti İlişkisi

Estetik yapının maliyetini belirleyen en önemli unsurdur. Bir inşaatın estetiği ince işlerin doğru ve düzgün yapılmasıdır. Uygulamaların detayları mimari projede yer alır. Özel tasarım istenilen projelerde, iç mimar tarafından yardım alınır. İç mimarlar veya mimarlar projede; malzeme türlerini, malzeme cinsini, malzeme markalarını belirtir. Malzeme seçimleri hitap edilen müşteriye göre ve müteahhitin isteğine göre gelişir. İnşaata ait malzeme tercihleri inşaatın birim maliyetini etkiler. Kaliteli malzemelerin tercih edilmesi inşaat birim maliyetini artıracaktır. Aynı zamanda kalitesiz malzemenin tercih edilmesi inşaatın birim maliyetini azaltacaktır. Örneğin, merkezi bir yerde kaliteli malzeme kullanılıp üst düzey kullanıcılar hedeflenirken daha çok konut tipi yapılan dairelerde, daha orta seviye kullanıcılar hedeflenir. Ona göre de malzeme tercihleri değişir.

Strüktür İle İnşaat Metrekare Maliyeti İlişkisi

Strüktür inşaatın karkas sistemini ifade eder. İnşaatın karkas sisteminde kullanılan malzeme tipi kaba inşaat maliyetini etkiler. İnşaatın yapımında çelik, betonarme, ahşap, kompozit gibi malzemeler kullanılır. İnşaat yapımında en maliyetli olan malzeme çelik malzemesidir. Daha çok geri dönüştürülmesi istenilen sanayi tipi yapılarda çelik malzemesi, ana taşıyıcı olarak kullanılır. Konut tipi maliyetin daha önde olduğu yapılarda betonarme malzemesi kullanılır. Çünkü betonarme ülkemizde en ekonomik inşaat türüdür. Ahşap yapılar daha çok kırsal kesimde kullanılır. Ahşabın bakımı çelik gibi fazladır. Kompozit binalar son zamanlarda oldukça artmıştır. Ana taşıyıcı sistemi betonarme olup diğer alanların çelik olduğu binalar görmek mümkündür. Bu yüzden yapının amacına göre inşaatın taşıyıcı tipi ve ona görede malzeme türü belirlenir. Strüktürde inşaatın metrekare maliyetini büyük oranda etkileyen diğer unsurdur. Özellikle çimento fiyatlarının ve nakliye giderlerinin artması sebebiyle kaba inşaatın maliyet yüzdesi %20-25 düzeylerinden, %30-40 düzeylerine yükselmiştir. Bu durumda taşıyıcı sistemin maliyete olan etkisinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Ekonomi İle İnşaat Birim Maliyeti İlişkisi

İnşaat maliyetinin diğer önemli unsuru ekonomik durumdur. Buradaki ekonomiden kasıt finans kaynakları, faiz oranları, enflasyon, hammadde fiyatları, gümrük vergileri, siyasi durumlar, savaşlar gibi durumlardır. İnşaat maliyeti başlı başına ekonomi hesabıdır. Fakat diğer dış unsurlarda inşaatın ekonomisini etkilemektedir. Ülkemizde inşaat sektörü çok önemli bir yere sahiptir. Sanayi sektöründe enerji sektörüne, enerji sektöründen nakliyeye, nakliyeden madene, madenden limanlara tüm kolların ana gayesi inşaat sektörünü canlı tutmaktır. İnşaat sektörü aktif olursa fabrikalar üretim yapabilir, bayiler malzeme satabilir, ustalar uygulama yapabilir, müteahhitler inşaat yapabilir ve insanlarda mülk sahibi olabilirler. Fakat üretimi tetikleyen unsur, yüksek enflasyon ve yüksek faiz oranlarıdır. Faiz oranlarının yüksek olması kredi bedellerinin yüksek olmasına sebebiyet vermektedir. Daire almak isteyenlerde yüksek faiz sebebiyle kredi çekmekten uzak durmaktadır. Bu durum kredi alan müteahhitleri de etkilemektedir. Kredi alamadıkları için inşaatlar yarım kalmaktadır. Daire satışı yapılmayınca kredi ödemeleri zorlanmaktadır. Yüksek enflasyonda, insanların kredi ödemelerini zorlaştırmaktadır. Genel ihtiyaçları haricinde yatırım yapamayan insanlar enflasyona yenik düşer ve mülk edinemezler. Tüm bu anlattıklarımız ülkelerin genel durumundan bağımsızdır. Mühendislik ekonomisinin oluşturduğu durumlardır. Hammadde fiyatları, gümrük vergileri küresel ekonomiye bağlıdır. İthalat fiyatlarındaki artışlar genellikle bununla alakalıdır. Küresel ekonomi olumsuz olduğu zaman ülkemizdeki inşaat sektörüde ona göre olumsuz etkilenmektedir. Örneğin, ABD’nin gümrük vergilerini artırması sonucu malzeme fiyatları artmıştır. Yine ABD’de sürekli faiz oranlarının artması üretim maliyetlerini ve buna bağlı olarak hammadde fiyatlarını artırmaktadır. Son olarak yaşanan siyasi ve politik durumlar, savaşlar inşaat maliyetini etkilemektedir. Örneğin Rusya-Ukrayna krizi yakıt giderlerini etkilemiştir, buna bağlı olarak doğalgaz maliyetleri artmıştır. Enerji kaynakları olarak bağımlı olan ülkemizdeki inşaat sektörüde buna göre etkilenmektedir. Sonuç olarak inşaat yapmadan önce bu durumları göz önünde bulundurarak analiz etmeniz ve ona göre plan yapmanız gerekir.

2023 İnşaat Birim Maliyetleri Bakanlık Verileri Nelerdir?

İnşaat yapımı, hizmeti, mal alımı, imalatı ve malzemeleri için birimi belirlenmiş fiyata inşaat birim maliyeti denir. Aşağıda inşaat birim maliyetleri verilmiştir. Verilen maliyetler 2023 yılı için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belirlenmiştir.

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 81)

25 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 31934

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından:

29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak arsa veya arsa payı değeri esas alınarak 31 inci madde uyarınca hazırlanmış bulunan 29/2/1972 tarihli ve 7/3995 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Emlak Vergisine Matrah Olacak Vergi Değerlerinin Takdirine İlişkin Tüzük hükümlerinden yararlanmak suretiyle hesaplanan bedel olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2023 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

Tebliğ olunur.

EK:

2023 İnşaat Metrekare Maliyeti PDF:

https://www.alomaliye.com/wp-content/uploads/2022/08/2023-m2-insaat.pdf

Çelik Karkas Binalar İnşaat Birim Maliyetleri:

Çelik Karkas Binalar
Lüks İnşaat1.Sınıf İnşaat2.Sınıf İnşaat3.Sınıf İnşaatBasit İnşaat
AsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzami
₺6,023₺6,423₺3,963₺4,295₺2,642₺2,910₺1,782₺1,982₺734₺893

Betonarme Binalar İnşaat Birim Maliyetleri:

Betonarme Binalar
Lüks İnşaat1.Sınıf İnşaat2.Sınıf İnşaat3.Sınıf İnşaatBasit İnşaat
AsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzami
₺3,753₺4,010₺2,256₺2,479₺1,445₺1,716₺1,019₺1,219₺734₺626

Yığma Kagir Binalar İnşaat Birim Maliyetleri:

Yığma Kagir Binalar
Lüks İnşaat1.Sınıf İnşaat2.Sınıf İnşaat3.Sınıf İnşaatBasit İnşaat
AsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzamiAsgariAzami
₺12,930₺3,021₺1,876₺1,979₺1,228₺1,285₺916₺954₺291₺303

2023 İnşaat Metrekare Maliyetleri Nelerdir?

İnşaat metrekare maliyeti birçok etkene bağlıdır. İnşaat maliyeti içerisinde: Duvar, sıva, alçıpan, kapı, parke, pencere, mobilya, şap, beton-demir, hafriyat gibi kategoriler mevcuttur. Tüm bu kategoriler içerisinde 1000’lerce bölüm bulunur. Bu durumda inşaat metrekare maliyeti şudur demek yanlıştır. İnşaat Hesabı olarak bunun önüne geçmek ve inşaat maliyet uzmanlığı yapmak için www.insaathesabi.com programını geliştirdik. İnşaat metrekare maliyeti ile uğraşmayıp direk kendi inşaatınıza ait tercihleri yaparak sadece bağımsız bölümlerin alanlarını girerek kendi inşaatınızın konumuna ait inşaat maliyetinizi hesaplayabilirsiniz. Sıkça sorulan sorular kısmında İnşaat Hesabı’na ait verileri kullanarak, inşaatın bazı durumuna göre 2023 inşaat birim maliyetlerine referans olacak, 01.01.2023 tarihine ait metrekare maliyetlerini vereceğiz.

Sıkça Sorulan Sorular

(Not: Aşağıdaki maliyetler 01.01.2023 tarihine aittir. Hesaplar İnşaat Hesabı maliyet hesabı programı üzerinden yapılmıştır. Maliyetler her inşaat türü için geçerli değildir. Detaylı inşaat maliyet hesabı için inşaat maliyet hesabı uzmanı olan www.insaathesabi.comadresinden destek alınız. Bu veriler inşaat maliyetidir. Satış bedeli değildir.)

90 Metrekare Tek Dairenin İnşaat Maliyeti Nedir?

90 metrekare alanında tek dairelere sahip inşaata ait maliyetleri, İnşaat Hesabı ile hesaplattık. Binada 5 kat bulunmaktadır. Toplam inşaat alanı 592 metrekaredir. Toplam inşaat maliyeti 5.268.678 TL olarak hesaplanmıştır. 90 dairenin maliyeti 1.053.735 TL çıkmaktadır. Bu maliyetler başlangıç verilerine göre hesaplanmıştır.

Şekil 1.

Daireye ait bağımsız bölümlerin alanları aşağıdaki gibidir. Daireyi 2+1 şeklinde düşünebilirsiniz. Salon alanı 25 metrekaredir. Mutfak 15 metrekaredir. 15 ve 10 metrekare alanlarına sahip odalar bulunur. 5 m² banyo ve 4 m² tuvalet mevcuttur. Son olarak 11 m² hol mevcuttur. Toplam 90 m² etmektedir.

Şekil 2.

Kaba İnşaat Maliyeti

Apartmana ait kaba inşaat maliyetleri aşağıdaki gibidir. Toplam kaba inşaat maliyeti 1.522.073 TL’dir. Kaba inşaat maliyeti içerisinde projelendirme, şantiye kurulumu, hafriyat, demir-beton gibi maliyetler bulunmaktadır. Aşağıdaki grafikte ayrı ayrı maliyetleri inceleyebilirsiniz.

Şekil 3.

İnce İnşaat Maliyeti

Apartmana ait ince inşaat maliyetleri aşağıdaki gibidir. Toplam ince inşaat maliyeti 3.376.169 TL’dir. İnce inşaat maliyetine ait bölümlerin paylarını aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.

Şekil 4.

Diğer İşlerin Maliyeti

Diğer işlere ait maliyetler aşağıdaki gibidir. Toplam diğer işler maliyeti 370.416 TL’dir. Bu maliyete ait verilere aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Şekil 5.

İnşaata Ait Veriler:

Referans olarak hesaplanan bu inşaata ait bilgileri aşağıdaki belgeden inceleyebilirsiniz.

Şekil 6.

100 Metrekare Tek Dairenin İnşaat Maliyeti Nedir?

100 metrekare alanında tek dairelere sahip inşaata ait maliyetleri, İnşaat Hesabı ile hesaplattık. Binada 5 kat bulunmaktadır. Toplam inşaat alanı 646 metrekaredir. Toplam inşaat maliyeti 5.503.169 TL olarak hesaplanmıştır. 100 m² dairenin maliyeti 1.100.633 TL çıkmaktadır. Bu maliyetler başlangıç verilerine göre hesaplanmıştır.

Şekil 7.

Daireye ait bağımsız bölümlerin alanları aşağıdaki gibidir. Daireyi 2+1 şeklinde düşünebilirsiniz. Salon alanı 25 metrekaredir. Mutfak 20 metrekaredir. 15’er metrekare alana sahip odalar bulunur. 5 m² banyo ve 5 m² tuvalet mevcuttur. Son olarak 10 m²  hol mevcuttur. Toplam 100 m² etmektedir.

Şekil 8.

Kaba İnşaat Maliyeti

Apartmana ait kaba inşaat maliyetleri aşağıdaki gibidir. Toplam kaba inşaat maliyeti 1.650.409 TL’dir. Kaba inşaat maliyeti içerisinde projelendirme, şantiye kurulumu, hafriyat, demir-beton gibi maliyetler bulunmaktadır. Aşağıdaki grafikte ayrı ayrı maliyetleri inceleyebilirsiniz.

Şekil 9.

İnce İnşaat Maliyeti

Apartmana ait ince inşaat maliyetleri aşağıdaki gibidir. Toplam ince inşaat maliyeti 3.473.201 TL’dir. İnce inşaat maliyetine ait bölümlerin paylarını aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.

Şekil 10.

Diğer İşlerin Maliyeti

Diğer işlere ait maliyetler aşağıdaki gibidir. Toplam diğer işler maliyeti 379.559 TL’dir. Bu maliyete ait verilere aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Şekil 11.

İnşaata Ait Veriler:

Referans olarak hesaplanan bu inşaata ait bilgileri aşağıdaki belgeden inceleyebilirsiniz.

Şekil 12.

120 Metrekare Tek Dairenin İnşaat maliyeti Nedir?

120 metrekare alanında tek dairelere sahip inşaata ait maliyetleri İnşaat Hesabı ile hesaplattık. Binada 5 kat bulunmaktadır. Toplam inşaat alanı 761 metrekaredir. Toplam inşaat maliyeti 5.971.633 TL olarak hesaplanmıştır. 120 dairenin maliyeti1.194.326 TL çıkmaktadır. Bu maliyetler başlangıç verilerine göre hesaplanmıştır.

Şekil 13.

Daireye ait bağımsız bölümlerin alanları aşağıdaki gibidir. Daireyi 2+1 şeklinde düşünebilirsiniz. Salon alanı 30 metrekaredir. Mutfak 25 metrekaredir. 20 ve 15 metrekare alanlarına sahip odalar bulunur. 10 m² banyo ve 5 m²  tuvalet mevcuttur. Son olarak 10 m² hol mevcuttur. 5 m²’de balkon vardır. Toplam 120 m² etmektedir.

Şekil 14.

Kaba İnşaat Maliyeti

Apartmana ait kaba inşaat maliyetleri aşağıdaki gibidir. Toplam kaba inşaat maliyeti 1.911.706 TL’dir. Kaba inşaat maliyeti içerisinde projelendirme, şantiye kurulumu, hafriyat, demir-beton gibi maliyetler bulunmaktadır. Aşağıdaki grafikte ayrı ayrı maliyetleri inceleyebilirsiniz.

Şekil 15.

İnce İnşaat Maliyeti

Apartmana ait ince inşaat maliyetleri aşağıdaki gibidir. Toplam ince inşaat maliyeti 3.660.094 TL’dir. İnce inşaat maliyetine ait bölümlerin paylarını aşağıdaki görselde inceleyebilirsiniz.

Şekil 16.

Diğer İşlerin Maliyeti

Diğer işlere ait maliyetler aşağıdaki gibidir. Toplam diğer işler maliyeti 399.033 TL’dir. Bu maliyete ait verilere aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz.

Şekil 17.

İnşaata Ait Veriler:

Referans olarak hesaplanan bu inşaata ait bilgileri aşağıdaki belgeden inceleyebilirsiniz.

Şekil 18.

Dükkan Yapılması Durumunda İnşaat Maliyeti Ne Olur?

Dükkanın yapılması arsanın inşaat yapılacak alanın konumuna bağlıdır. Dükkan yaptığınız zaman maliyetlerde düşüş olabilir fakat bu durumda kira bedelini ve satış bedelini incelemek gerekir. Bizlerde, sizlere referans olması adına dükkan olduğunda inşaat maliyetinin ne olduğunu göstereceğiz. 100 m² inşaat alanına sahip 5 katlı apartmanın maliyetini göstermiştik. Bu verilerden yola çıkarak 5 katlı binanın 1 katının dükkan olması durumunda maliyet nasıl değişiyor bakalım:

-Daire Olması:

100 metrekare alanında tek dairelere sahip inşaata ait maliyetleri İnşaat Hesabı ile hesaplattık. Binada 5 kat bulunmaktadır. Toplam inşaat alanı 646 metrekaredir. Toplam inşaat maliyeti 5.503.169 TL olarak hesaplanmıştır. 100 dairenin maliyeti 1.100.633 TL çıkmaktadır.

-Dükkan Olması:

İnşaat alanı ve diğer tüm bilgiler aynıdır. Fakat giriş katı dükkan olarak düşünülmüştür. Dükkan içerisinde 1 adet mutfak ve 1 adet wc bulunmaktadır. Bu durumda inşaatın toplam maliyeti 5.403.266 TL olarak hesaplanmıştır. Buradan dükkan yapıldığında, 5 katlı 100 m²’lik bir inşaatta toplam maliyetin yaklaşık olarak 99.903 TL değiştiğini görüyoruz. Yukarıda 1 dairenin maliyetinin 1.100.633 TL olduğunu söylemiştik. Buradan dükkanın maliyeti 1.000.734 TL çıkmaktadır. Burada düşünülmesi gereken ‘Konuma ve satış durumlarına göre dükkan yapmak mı karlı yoksa daire yapmak mı?’ sorularıdır. En başta dediğimiz gibi bu veriler, referans dairelere ait verilerdir. Sizler daha detaylı analiz yapmak istiyorsanız www.insaathesabi.com adresini ziyaret edin. Dükkan olması durumunu daire olması durumunu rahatlıkla inceleyebilirsiniz.

Dubleks Yapılması Durumunda İnşaat Maliyeti Ne Olur?

Yukarıdaki örneklerde 100 m² daireli apartmanın maliyetlerini sunmuştuk. Aynı apartman binasından yola çıkarak 2 adet dairenin dubleks ve 1 adet tek daire olması durumunda maliyet nasıl değişiyor inceleyelim.

Tek Daire Olması:

5 adet tek daire olması durumunda inşaat maliyetini hesaplamıştık. Toplam inşaat maliyeti 5.503.169 TL olarak hesaplanmıştır. 100 dairenin maliyeti 1.100.633 TL çıkmaktadır. Bunlar tek daire olması durumundaki maliyetlerdir.

Dubleks Daire Olması:

2 adet dubleks ve 1 adet tek daire olması durumunda inşaat maliyetini İnşaat Hesabı programında 3.243.849 TL olarak hesapladık. Tek daire maliyetlerinde olduğu gibi bu veriden direk olarak bir dubleks maliyeti çıkarmak doğru olmaz fakat yorum yapabiliriz. Dubleks yapılması durumunda banyo, wc, mutfak vb. bölümlerin getirdiği maliyetler azaldığı için dubleks yapmak mantıklı olabilir. İnşaat maliyeti daha düşüktür. Fakat dubleks evler daha yüksek bedelle satıldığından insanlar dubleksten çok, tek daireyi tercih etmektedir. Bu yüzden inşaat yapmadan bu tip durumların irdelenmesi gerekir. Bazı bölgelerde dubleks yapmak mantıklı iken bazı bölgelerde tek daire yapmak mantıklıdır. Bunların hepsini incelemek İnşaat Hesabı programında daha basittir. Dilediğiniz şekilde daire tiplerini değiştirerek maliyet analizlerini yapabilirsiniz. Bizlerde bu verileri referans olarak göstermek için www.insaathesabi.com adresini kullandık.

Bodrum Kat Yapılması Durumunda İnşaat Maliyeti Ne Olur?

Bodrum kat genelde otopark için, sığınak için veya ticari amaçlı yapılan bir bölümdür. Bodrum kat daha çok dikey yapılaşmanın olduğu, büyük şehirlerde yapılır. Bodrum kat yapıldığında daha çok hafriyat maliyeti eklencektir. Bunun yanında perde duvar maliyetleri eklenecektir. Ticari alanlar, alışveriş merkezleri hariç apartmanlarda yapılan bodrum katlarda (her ne kadar ince işçilik olarak bir uygulama olmasada) hafriyat maliyetleri, kaba inşaat maliyetleri toplam inşaat maliyetini artırmaktadır. ‘Bodrum kat yapılmasında ne kadar maliyet biniyor?’ bunu bir örnek üzerinden anlayalım. 100 metrekare alanında tek dairelere sahip inşaata ait maliyetleri İnşaat Hesabı ile hesaplatmıştık. Toplam inşaat maliyeti 5.503.169 TL olarak hesaplanmıştır. Bu maliyet bodrum kat olmaması durumundadır. Bodrum kat olması durumunda toplam inşaat maliyeti 6.064.443 TL hesaplanmıştır. 561.274 TL bodrum olması durumunda ek olarak hesaplanan inşaat maliyetidir. Neredeyse bir daire maliyetinin yarısı kadardır. Bodrum kat yapma kararını bu maliyetleri baz almadan, kendi inşaatınıza ait maliyetleri analiz ederek yapın. Bunlar referans bina için yapılan hesaplardır. Burada amacımız, bodrum kat yaptığınızda maliyetin bir daire maliyetine oranla nasıl olduğunu anlatmaktır. Kendi inşaatınıza ait maliyetler için İnşaat Hesabı programını kullanın.