İnşaat Hesabı

İnşaat Hesabı

  Depreme karşı davranışlarındaki olumsuzluklar nedeni ile tasarımından ve yapımından kaçınılması gereken binalar. Planda düzensizlik durumları=A1-2-3, Düşey doğrultuda…