Duvar metrajı, duvarın hesaplandığı bölümün boyu ile yapının ilgili katının kiriş altı kotuna kadar yüksekliğini ifade eden duvar yüksekliğinin çarpımı sonucu bulunur. Alan şeklinde hesap edilir ve birimi m2 olarak ifade edilir. 

Duvar metrajında eklenen alanlara ‘azı’ denir. Bu alanlardan çıkarılanlara ise ‘minha’ denir. Minha genel olarak kapı ve pencere boşluklarını kapsar. Duvar metrajında alan hesabı düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Bu yüzden ölçülerin düzgün olması gerekir. 

Günümüzde birçok duvar çeşidi bulunur. Bunlar gaz beton, tuğla, bims vb. duvar elemanlarıdır. Gaz beton ve tuğla malzemeleri duvar elemanlarında en çok kullanılan malzemelerdir.

İçindekiler

Duvar Metrajı Örnek

Duvar Metrajı Örnek
Duvar Metrajı Örnek 2

Yukarıda planı ve 3D görseli verilen yapıya ait iç ve dış duvar metrajını hesaplayalım. Mevcut binada duvar yüksekliği 300 cm olarak belirlenmiştir. Planda kolon, kiriş gibi detaylar ihmal edilmiştir. Yapı tamamen duvardan oluşmaktadır. P1 pencereleri 120 cm’ye, 200 cm ölçülerindedir. P2 pencereleri ise 50 cm’ye, 50 cm olarak verilmiştir. Bu veriler ve plan yardımıyla iç ve dış duvar metrajlarını hesaplayalım. Sonrasında İnşaat Hesabı ile duvar tipine göre maliyeti nasıl çıkarıyor inceleyeceğiz. 

Aşağıdaki görselde planın 3D hali verilmiştir. İç duvar ve dış duvar olarak ayrılmıştır. İç duvar ve dış duvar olarak ayrılmasının sebebi, genellikle inşaatlarda duvar tipleri dış duvar ve iç duvar da farklı olmaktadır. Örneğin dış duvarlarda bims kullanılıp iç duvarlarda tuğla kullanılabilir. Bunun yanında tüm duvarlarda aynı tip olabilir. Biz bu örnekte İç duvarlarda 13,5’luk tuğla, dış duvarlarda ise 20’lik bims kullanarak ilerleyelim.

İç Duvar Dış Duvar

Duvar metrajı yaparken hesabın karışmaması adına, akslardan yola çıkarak hesap yapmak mantıklı olacaktır. Öncelikle dış akslar ile dış duvar metrajı hesaplanacaktır. Sonrasında da iç akslar ile de iç duvar metrajı hesaplanması sonucunda metraj işlemi tamamlanmış olacaktır. 

Dış Duvar Metrajı

Dış duvarlarda bims diğer adıyla briket kullanılacaktır. Bu yüzden iç duvar ile dış duvar ayrı hesaplanmalıdır. Şimdi dış duvar metrajıA-A aksı için yapalım. A-A aksındaki duvar boyu 10 m’dir. Duvar yüksekliği ise 3 m olarak verilmiştir. Buradan toplam alan 30 m2 olarak bulunur. Minha olarak 2 büyük pencere ve 1 adet küçük pencere bulunmaktadır. 2 büyük pencerenin alanı 4,8 m2 olarak bulunmuştur. 1 küçük pencerenin alanı ise 0.28 m2 olarak hesaplanmıştır. Toplam alan minhalardan çıkartılırsa 24,95 m2’lik bir alan, duvar yapılacak yüzey olarak belirlenir. Aşağıdaki görselde bu adımların tamamını görebilirsiniz.

Dış Duvar Metrajı

E-E aksı içinde aynı mantık geçerlidir. Tek değişen şey, 1 küçük pencere yerine 1 adet dış kapının olmasıdır. Toplam duvar alanı burada da 30 m2 şeklindedir. 4,80 m2’ lik bir pencere boşluğu vardır. Buna ilave olarak 2,2 m2’lik bir kapı boşluğu minha alanına eklenecektir. Toplam alandan da minhaları çıkartırsak 23 m2’lik bir duvar yüzeyi hesaplanmış olur. Aynı hesap adımlarını aşağıdaki görselde görebilirsiniz.

Dış Duvar Metrajı 2

1-1 aksı diğer yönde olduğu için duvar boyu değişecektir. Burada önemli bir detay mevcuttur. Toplam duvar boyundan diğer duvarların kalınlıkları çıkarılmalıdır. 7,50 m toplam duvar boyudur ve bu ölçüden 0,40 m’lik duvarın kalınlığı çıkarılmalıdır. Bu detaylar doğrultusunda duvarın toplam alanı 21.30 m2 bulunur. Minha olarak 2 adet pencere bulunmaktadır. Bu pencerelerin alanlarıda 4,80 m2olarak bulunmuştur. 1-1 aksı için toplam duvar yüzeyi 16,50 m2 olarak bulunur. Aşağıdaki görselde diğer detayları görebilirsiniz.

Dış Duvar Metrajı 3

Tüm dış duvarların alanları 80,95 m2olarak bulunmuştur. Bu alan ile bims maliyetini hesaplayabiliriz. Metrajın sonunda İnşaat Hesabı yardımıyla dış duvar maliyetini çıkaracağız. Aşağıdaki görselde dış duvar metrajının detaylı hesabını görebilirsiniz.

Dış Duvar Metrajı 4

İç Duvar Metrajı

İç duvarlar 2-2, 3-3, B-B, C-C ve D-D akslarında bulunur. Şimdi bu aks üzerindeki duvarların alanlarını tek tek hesaplayalım.

2-2 aksının toplam duvar alanı 21,30m2 olarak bulunmuştur. Burada 2 adet kapı boşluğu bulunmaktadır. Bu iki kapının minhası ise 3,78 m2 olarak hesaplanmıştır. Toplam net duvar yüzey alanı 17,52 m2 olarak çıkmıştır. Aşağıdaki görselde detaylı hesapları görebilirsiniz.

İç Duvar Metrajı

3-3 aksında da 2-2 aksında olduğu gibi aynı hesaplar geçerlidir. Toplam alan ve toplam minha aynıdır sadece kapıların konumları değişmiştir. Aşağıdaki görselde detaylı hesapları görebilirsiniz.

İç Duvar Metrajı

B-B aksına denk gelen duvar wc bölme duvarıdır. Toplam duvar alanı 6,30 m2’dir. Çıkarılacak kapı boşluğunun alanı 1,60 m2’dir. Toplam net duvar yüzey alanı ise 4,70 m2 olarak bulunur. Aşağıdaki görselde detaylı hesapları görebilirsiniz.

İç Duvar Metrajı 3

C-C aksındaki duvar da herhangi çıkarılacak alan mevcut değildir. Duvar yapılacak yüzeyin net alanı 11,40 m2 olarak bulunmuştur. D-D aksında da aynı mantık ile hesaplanmıştır. D-D aksı için duvar alanı 9,40 m2 olarak bulunmuştur.

İç Duvar Metrajı 4
İç Duvar Metrajı 5

Toplam iç duvar net yüzey alanı 60,54 m2 olarak bulunmuştur. İç duvarlarda tuğla malzemesi kullanılacaktır. İç duvar maliyeti bu detaylar kullanılarak hesaplanacaktır. Şimdi de İnşaat Hesabı arayüzünü kullanarak duvar maliyetini inceleyelim. Aşağıdaki görselde iç duvarların metrajını görebilirsiniz.

İç Duvar Metrajı 6

İnşaat Hesabı’nda Duvar Metrajı Nasıl Olur? 

İnşaat Hesabı, güncel piyasa fiyatlarıyla %90 doğrulukta hesap yapan inşaat maliyeti hesaplama yazılımıdır. Tüm işçilik ve malzeme fiyatları illere göre değişkenlik gösterir ve sürekli güncel tutulmaktadır. İnşaat Hesabı; müteahhitlerin bir arsaya veya kentsel dönüşüm projesine teklif verme aşamasında en büyük yardımcısıdır. İnşaat maliyetini 1000’lerce kalemle hesaplar ve yaklaşık 60 sayfalık bir rapor verir. Bu hesaplamada birçok kategori bulunur. Bunlar projelendirme, şantiye kurulumu, hafriyat, iş makineleri, su yalıtımı, duvar, çatı, asansör, dış cephe vb. kategorilerdir. Proje bilgilerinizi girdikten sonra program otomatik olarak güncel fiyatlara göre girdiğiniz veriler doğrultusunda yapı maliyetini hesaplar. Sistem üzerinden dilediğiniz şekilde değişiklikler yapabilirsiniz. Bunun yanında ödeme planı, iş programı gibi konularda da destek verir. Yapı işletmesini tamamıyla sağlar. Biz bu kısımda duvar kategorisini inceleyeceğiz. Bir örnek ile duvar metrajı yapmıştık. Şimdi o metrajları kullanarak inşaat hesabı nasıl hesaplıyor bunu görmüş olalım. 

Yukarıdaki örnekte iç duvar ve dış duvarların net alanlarını bulmuştuk. İç duvarların alanı 60,54 m2 olarak hesaplandı. Dış duvarların alanı ise 80,95 m2 olarak bulunmuştur. İç duvarlarda tuğla ve dış duvarlarda bims kullanılırsa, duvar maliyeti bugünün hesabı ile ne olur? Sitemiz üzerinden inceleyelim. İç duvarlar 13,5’luk tuğla olsun. Dış duvarlarda da 20’lik bims olsun. Konum olarak İstanbul ilini baz alalım. Tüm değerleri sistem üzerinden girerek maliyeti hesaplayalım. İnşaat Hesabı panelinde her il için ayrı ayrı maliyet hesabı yapabilirsiniz.

1.Adım

İç duvar yüzey alanı, iç duvarın malzeme türü ve iç duvarın malzeme kalınlığı sisteme girilir. Sistem, otomatik olarak güncel tuğla adet fiyatını gösterecektir ve kullanılması gereken tuğla adedini hesaplayacaktır. Bu kısımda diğer duvar türleri de bulunmaktadır. Aynı zamanda iç duvarlarda kullanılan kalınlıklarda mevcuttur. Biz burada 13,5cm’lik tuğlayı kullanarak hesapladık. Siz dilediğiniz duvar elemanını kullanıp projenizin maliyetindeki değişimi görebilirsiniz.

Birinci Adım

2. Adım

Dış duvar yüzey alanı, dış duvar malzeme türü ve dış duvar kalınlığı girilir. Sonrasında sistem otomatik olarak kaç adet bims gidecek hesaplar ve sistem toplam maliyeti günceller. Bu kısımda diğer duvar türleri içinde seçenekler mevcuttur. Aynı zamanda bu duvar türüne ait duvar kalınlıkları da otomatik olarak çıkar. Dilediğiniz duvar türü ve duvar kalınlığını  kullanarak aralarındaki maliyet değişimini görebilirsiniz.

İkinci Adım

3. Adım

Sistem mevcut konuma göre kum, çimento ve kireç fiyatını günceller ve toplam fiyatlar kısmında metraj değerleri ile çarpılarak otomatik olarak malzeme fiyatını hesaplar. Bu kısım için herhangi bir  değişiklik yapmanıza gerek yoktur. Sistem algoritmaya göre otomatik olarak mevcut konumdaki fiyatları alır.

Üçüncü Adım

4. Adım

İşçilik fiyatları mevcut konuma göre otomatik olarak sisteme düşer. Tuğla ve bims işçiliği arasında pek fazla farklılık görülmez. Bazen farklılık görülebilir.

Dördüncü Adım

5. Adım

Sistem algoritmasına göre iç duvar kısmına girdiğimiz tuğla, duvar imalatına gidecek harcın, kum, çimento ve kireç metrajını otomatik olarak çıkartır. Toplam kısmında bu fiyatlar güncellenerek düşer. Öncelikle sistem, harca gidecek kum miktarını hesaplar. Harç dozajına uygun çimento miktarını hesapladıktan sonra bunu torba cinsine dönüştürür. Sonrasında gidecek kireç miktarını hesaplar ve yine torba cinsine dönüştürür. Bu değer duvar yüzey alanı değiştikçe güncellenecektir.

Beşinci Adım

6. Adım

Aynı hesabı dış duvar içinde yapar. Dış duvarda kullanılacak olan bims malzemesine gidecek olan harcın, kum, çimento ve kireç metrajını çıkartır ve toplam kısmında günceller.

Altıncı Adım

Sonuç

Yukarıdaki hesap adımları yapıldıktan sonra iç ve dış duvar toplam harç fiyatı, iç duvar için toplam malzeme fiyatı, dış duvar için toplam malzeme fiyatı ve tüm duvarlar için işçilik maliyetleri hesaplanır. Sonrasında sistem bize duvar maliyetini genel toplam şeklinde verir. Bu maliyet günceldir. Hangi zamanda girdiyseniz o zaman ait maliyeti bize verir.

Sonuç

Sizlere bu örnekte basit bir duvar metrajı üzerinden İnşaat Hesabı’nda duvar maliyeti nasıl hesaplanıyor bunları anlatmış olduk. İnşaat Hesabı, ilk olarak girdiğiniz yapı bilgilerine göre tüm maliyetleri hesaplar. Diyelim, bir arazi var ve bir yapı yapacaksınız. Bu yapıyı yapmadan önce bir fikir edinmeniz gerekir. Elinizde proje ve gerekli bilgiler mevcut ise yapılacak binanın bilgilerini girerek hızlı bir şekilde yaklaşık maliyet hesaplayabilirsiniz. Bu durumda bazı kararlar vermeniz gerekebilir. Örneğin, dış duvarları tuğla veya gaz beton yapabilirsiniz. Fakat aralarındaki maliyetleri görmeniz gerekir. Başka bir deyişle tuğla ve gaz beton kalınlıklarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Örneğin, 10’luk tuğla veya 13,5’luk tuğla gibi. İşte bu durumda devreye İnşaat Hesabı girmektedir. Bizim gayemiz, dilediğiniz duvar çeşidine göre elinizdeki metraj hesabı ile aralarındaki fiyat farklarını basit bir şekilde gözlemlemenizi sağlamaktır. Diğer bir gayemiz de bu hesaplar neticesinde karar vermenize yardımcı olmaktır. Sadece duvar maliyeti için değil, tüm maliyetler için karşılaştırma imkanını İnşaat Hesabı ile sizlere sunuyoruz. Örnek proje dokümanına ulaşmak için sitemizi ziyaret edebilirsiniz: https://insaathesabi.com/ornekrapor/ Aynı zamanda demo sürümünü kullanmak için ücretsiz üye olup giriş yapmanız yeterlidir.