Balkonların konsol olarak taşıyıcı sisteme bağlandıkları yer kritik kesittir. Her ne kadar balkonlar bina taşıyıcı sistemine bağlı olsalar da bu elemanlar depremde bağımsız çalışırlar. Çünkü taşıyıcı sisteme bir noktadan bağlıdırlar ve diğer kısımlar serbestçe hareket eder. Ancak gömme balkonlar, 3 yerden taşıyıcı sisteme bağlı olduklarından, taşıyıcı sistem nasıl hareket ederse onlarda o şekilde hareket eder. Dolayısıyla gömme balkonlar ile konsol balkonları ayırmak gerekir. Konsol balkonlar için deprem kuvveti hesabı lokal olarak yapılmalıdır. Konsol balkonlarda lokal deprem hesabı yapılmasındaki amaç, konsolların taşıyıcı sistemden bağımsız hareket etmeleri ve taşıyıcı sisteme bağlantı yerlerinde deprem kuvvetinin dikkate alınmasıdır.

Balkonların taşıyıcı sistem elemanlarına bağlantı hesaplarında kullanılacak eşdeğer deprem yükü şu şekilde bulunur:
fe=0.5 x Ao x I x We x (1 + 2(Hi /Hn))
balkona gelen deprem kuvvetinin hesabı
Burada Ao yer ime katsayısı, I önem katsayısı, We balkonun ağırlığı, Hi balkonun yerden yüksekliği, Hn yapının toplam yüksekliğidir. fe eşdeğer deprem kuvvetidir.

Sayısal bir örnek verelim:

2m x 6m ebatlarında 15 cm kalınlığında bir konsol balkon düşünün. Bina önem katsayısı 1 olsun, 1.derece deprem bölgesi olsun,3 m kat yüksekliği olan toplam 3 katlı yapı olsun. Bu yapıda zemin üstündeki balkonda birleşim bölgesi için kullanacağımız eşdeğer deprem yükünü hesaplayalım:
balkon ağırlığı:
zati=2 x 6 x 0.15 x 2500 = 4500 kg
hareketli=2 x 6 x500 =6000 kg

deprem hesabına esas ağırlık=G+nQ=4500 x 0.30 x 6000=6300 kg
We=6300 kg
fe=0.50 x 0.40 x 1 x 6300 x (1+2(3/9)=2100 kg
bulunan 2100 kg balkonun ağırlık merkezine yatay etkitilecek ve bu kuvvetin konsol bağlantı noktasında oluşturduğu moment ve kesme kuvveti bulunarak baglantının bu kuvvetlere dayanımı bulunacaktır (düşey yüklerden gelen etkiler ile toplanacak).
Ayrıca balkon gibi yatay elemanlarda deprem yükünün yarısı düşey olarak balkona etkitilecek ve derpemin düşey etkisi göz nüne alınacaktır.2100 /2=1050 kg.