İçindekiler

Kentsel Dönüşüm Projelerinde İnşaat Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Ülkemizde deprem etkisinini yoğun olması ve oluşan depremlerin ağır tahribat vermesi sebebiyle özellikle Kocaeli Depremi (1999) sonrasında önem arz etmiştir. Kentsel dönüşümde hala daha geride kalsakta kensel dönüşümün ülkemize getirisini oluşan depremlerde görüyoruz. Eski yapılan oluşan depremlerde yıkılırken ya da hasar alırken yeni binalar güven vermektedir. İnşaatta stabilite, fonksiyon, tasarım ve ekonomi en önemli unsurlardır. Kentsel dönüşüm projelerinde ekonomi ve stabilite birimleri değerlendirilmesi gereken iki ana unsurdur. Kentsel dönüşüm giderleri, yıkım masrafları, kat karşılığı verilen daireler, mal sahibinin yasal hakları sonucu oluşan maliyetler (örneğin kira maliyeti) gibi maliyetler kentsel dönüşüm ile oluşan maliyetlerdir. Tüm bu durumların değerlendirilmesi gerekir.Oluşan depremler sonrası oluşan güvenlik kaygıları yine kentsel dönüşüm projelerini artırmaktadır. Kentsel dönüşüme olan yönelim çoğunlukla merkezi alanlarındaki arsaların olmamasından olmaktadır. Fakat depreme uygunsuz olan milyonlarca yapı stoğunun kentsel dönüşüm projeleri ile dönüşmesi gerekir. Bu yazımızda öncelikle kentsel dönüşüm projelerinden sonrasında inşaat maliyet hesabından ve daha sonrada inşaat maliyet hesaplama programı olan İnşaat Hesabı yazılımından bahsedeceğiz.

Kentsel Dönüşüm Nedir?

Kentteki deprem riski taşıyan alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanabilir hale getirilmesine denir. Kısaca kentsel dönüşümle kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi amaçlanmaktadır. Kentsel dönüşüm, Türkiye’nin her tarafındaki kent ve köylerdeki ekonomik ömrünü tamamlamış, yıkılma riski taşıyan binaların devletin sağladığı yapım kredisi, kira yardımı, belediye harç – vergi avantajlarını da kullanarak yeniden yapılmasını öngörmektedir.

Kentsel Dönüşüm Projesi Aşamaları Nelerdir?

Kentsel dönüşüm projesine karar verildikten başvuru yapılması gerekir. Başvuru müstakil ev ise direk dilekçe vererek olabilir. Fakat toplu konu ise imza toplanması gerekir. Sonrasında kentsel dönüşüm projelerinin çizilmesi ile uzman olan proje ofisleri ile görüşmeler sağlanır. İstekler söylenir. Eğer bir müteahhit kentsel dönüşüm karşılığı arsanızı istiyorsa görüşme gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında yapı incelenir ve deprem testine tabi tutulur. Rapor hazırlanır. Yapının yıkım nedeni yazılır. Deneyler testler sonucu yapının durumu belirtilir. Sonrasında tapuya bildirimde bulunur. Eğer herhangi bir itirazda olacaksa bunlar bildirilir. Sonrasında müteahhit seçilir. Karşılıklı olarak anlaşmalar yapılır. En son hazırlanan projeler ve alınan ruhsat ile proje başlamış olur. Kısaca bu şekildedir.

İnşaat Maliyet Hesabı Nasıl Yapılır?

İnşaat maliyet hesabı inşaatı oluşturan bileşenleri ve bu bileşenleri yaparken oluşan maliyetlerden oluşur. Bir işin malzeme değeri birim malzeme maliyeti olarak adlandırılır. Birim yapılacak işin hesap biçimine bağlıdır. Örneğin süpürgelik birimi metretül iken beton birimi metreküptür. Birim işin yapılması için gereken bedele de birim işçilik maliyeti denir. Yani toparlarsak bir inşaatın birim maliyetleri ile metraj değerlerinin çarpılması ve alt alta toplanması ile oluşan hesaba inşaat maliyet hesabı denir. İnşaat maliyeti hesaplama çalışmasını ince işler maliyeti, kaba işler maliyeti ve diğer maliyetler olmak üzere üç başlıkta toplayabiliriz. Üç başlık kendi içerisinde de bölümlere ayrılmaktadır. Kaba işler maliyetinde hafriyat, beton, demir, duvar gibi maliyetler bulunur. Bu kategoriler içerisinde en fazla yer kaplayan beton-demir maliyetleridir. İnce işler maliyetinde ise sıva, boya, dış cephe, parke, kapı, mobilya, tesisat, şap, kartonpiyer, alçıpan gibi maliyetler bulunur. En fazla paya sahip olan parke, ahşap işleri, kapı, mobilya maliyetleridir. Bu maliyetler tercihlere göre değişebilir.

Kentsel Dönüşüm Projelerindeki İlave Maliyetler Nelerdir?

Kentsel dönüşüm projelerinde ilave olarak ödenen harçlar, mal sahibine verilecek kira ücretleri, yıkım masrafı ve hafriyat masrafı gibi ilave maliyetler ortaya çıkmaktadır. Kentsel dönüşüm projelerindeki en önemli avantaj vergilerdeki kolaylıklar ve kredi desteğidir. İlave maliyetler olsada kentsel dönüşüm projelerinin aynı oranda faydası vardır. Bunun yanında mal sahiplerine ödenecek kira yardımı ve projenin gecikmesi sonucu ödenecek harçlar kentsel dönüşüm projelerindeki önemli maliyetlerdendir. Bu yüzden kentsel dönüşüm projesi yapmadan bu durumlar irdelenmelidir.

İnşaat Hesabı Nedir? Nasıl Çalışır?

Her yıl hatta her ay değişken maliyetler sebebiyle malzeme ve işçilik fiyatları sürekli artmaktadır. İnşaat ev maliyetlerinin dinamik olması sebebiyle bir inşaat maliyeti uzmanına danışılması gerekir. Tam bu noktada karşımıza insaathesabı.com çıkıyor. Günümüzde inşaat maliyeti genellikle paket programlar sayesinde hesaplanıyor. Bunlar, genellikle anlık güncelliğini korumayan hesaplar oluyor. İnşaat Hesabı bizlere algoritması sayesinde güncel işçilikleri ve güncel malzeme fiyatlarını sunuyor. İnşaat maliyetinde diğer önemli nokta inşaat işine başlamadan bir maliyet hesabı çıkarıp, bu doğrultuda yatırımın yapılıp yapılmayacağına karar vermektir. Malzemeler arasında seçim yaparak bu ön maliyete olan etkilerinin nasıl olacağını bilmek ve bu doğrultuda yol almak programlardan istenilen en önemli özelliktir. İnşaat Hesabı üzerinden seçilen inşaat modelini, belirtilen istenen metrekare ölçüsünde inşaat maliyetinin nasıl hesaplanacağı, sürecin işleyişinin nasıl olacağını belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda düzenli konutlarda veya villalarda, metrekare bazında çok değişiklik olmadığı ve eşdeğer dairlerin bulunduğu projelerde anlık maliyet çıkarmak çok önemlidir. İşte tam bu noktada inşaathesabı.com devreye girmektedir. İnşaat Hesabı tüm bu durumlar karşısında sizlere kolaylık sunmaktadır. ‘İnşaat metrekare birim maliyeti nedir?’ gibi sorularla uğraşmanıza gerek yoktur. Excel gibi güncelliği olmayan, analizi dar olan paket yazılımlar ile uğraşmak geride kaldı. Öncelikle yapmanız gereken ücretsiz olan demo sürümü ile örnek bir projenin maliyetini hesaplamaktır. Hesaplarınızı ve metrajlarınızı inşaathesabı.com sayesinde çok kısa süre içerisinde alabilirsiniz. Sizlere sunulan tüm imkanları sitemizi ziyaret ederek görebilirsiniz. Sadece maliyet hesabı yapmayan aynı zamanda ödeme planlarınızı oluşturan bu programı denemek için aşağıdaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz.

İnşaat Hesabı Link: https://insaathesabi.com/